İlaç Keşif Ve Tasarımı


 İlaç Keşfi ve Tasarımı

Birimimiz, farmasötik kimya ve organik kimya gruplarının daha az sentez ile daha kaliteli ilaç aday moleküllerini elde etme cabalarına destek vermeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, çok geniş çaplı moleküler modelleme destekleri ve in vitro bağlanma parametre ölçümleri sunmaktayız.

3ucj-pict.JPG

Moleküler modelleme

Her tülü hesaplamalı kimya (computational chemistry: ligand-based drug design, structure-based drug design, moleküler dinamik simülasyonları ve kuantum mekanik hesaplamaları) desteklerimizi hit-bulma ve hit-optimizasyon çalışmalarınız için sunmaktayız.

Ligand-based drug design

 •   QSAR
 •   3D-QSAR

Structure-based drug design

 •   sanal (kombinatoryel) molekül kütüphane tasarımı
 •   homoloji modelleme
 •   farmakofor taramaları
 •   sanal taramalar
 •   scaffold-replacement
 •   de novo ligand tasarımı
 •   moleküler dinamik simülasyonları

Kuantum mekanik hesaplamalar

 •   semi-empirical yöntemler
 •   Hartree-Fock hesaplamaları
 •   Density Functional hesaplamaları

​Moleküler farmakoloji

İlaç keşif sürecinde ligand-protein, peptit-protein ve benzeri gibi iki (makro)molekülün bağlanma parametreleri hakkında bilgi sahibi olmak çok büyük önem taşımaktadır. Birimimiz, Isothermal Titration Calorimetry deneyenleri ile afinite (Kd), entalpi (ΔH), entropi (ΔS), Gibbs bağanma serbest enerjisi (ΔG) ve bağlanma sitoykimyometrisi (N) gibi farklı termodinamik bağlanma parametrelerini aydınlatabilmektedir. Bu bilgiler size ligand-optimizasyon çalışmalarınızda yol gösterecektir.

​​​​​​​23.JPGcarbonic-anhydrase-pict.JPG