Hedeflendirilmiş İlaç Taşıma Sistemleri


 Hedeflendirilmiş İlaç Taşıma Sistemleri

Hedefe yönelik tedavi, normal hücreler ve kanser hücreleri arasındaki farklardan yararlanan özel bir tedavi yaklaşımıdır.  Bazen tek başına kullanılır, ancak çoğu kez diğer tedavi yöntemleri ile bir arada kullanılmaktadır. Amaç daha az yan etki daha fazla etki sağlayabilmektir.

Bu alanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hedefe yönelik kontrollü ilaç salımı yapan erken teşhise faydalı olabilecek taşıyıcı platformlar geliştirilmektedir. Hedefe yönelik ajanlar olarak, küçük moleküller, monoklonal antikorlar, apopitozu indükleyen ilaçlar ve anjiyogenez inhibitörlerinin kullanıldığı proje çalışmaları yürütülmektedir.