Yapısal Analiz ve Miktar Tayini


 Yapısal Analiz ve Analitik Ölçümler

Merkezimizde bulunan geniş enstrumental analiz alt yapı imkanları dahilinde yeni veya bilinen ilaç moleküllerinin karakterizasyonu çalışmaları gerçekleştirilmektedir. CTD, DMF dosyaları için önemli unsurlardan olan etken madde ve safsızlıkların tanımlanması hizmetleri Merkezimizde verilmektedir.

UV Visible, IR, TGA, DSC, 1D ve 2D NMR, kütle spektrometresi (LRMS, MS/MS ve HRMS) ölçümleri ve değerlendirme hizmetleri ilaç sanayimizin hizmetine sunulmuştur.

Etken maddelerin ilaç veya diyet destek ürünleri içindeki analitlerin miktar tayinleri, ilaç aktif maddeleri (API) içinde bilinmeyen yeni veya bilinen safsızlıkların tanımlanması, kantifikasyonu çalışmaları HPLC-UV, LC-MS/MS, LC-HRMS,  GC-FID, GC-MS ve GC-MS/MS, NMR, qNMR teknikleri kullanılarak uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

Merkez altyapı imkanları ile küçük organik moleküller ve peptid/protein ilaçların analizi, karakterizasyonu ve saflık analizleri gerçekleştirilmektedir.

Merkezimizde bulunan analitik cihazlar aşağıda verilmiştir.

 

 1.png

500 MHz NMR

 2.jpg

LC-HRMS Thermo Q Exactive

 

 3.png

LC-MS/MS ZİVAK Multitasker ve Tandem Gold Mass Spectrometry

4.jpg 

Reometre

 

5.jpg 

Tekstur Analiz Cihazı

 

6.jpg 


Franz Difüzyon Hücresi 


 

8.jpg 

 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

9.jpg 

Light Scattering (Protein/Polimer karakterizasyon cihazı)

 

10.jpg 

İsotermal Titrasyon Kalorimetre