Çalışma Alanları


 Çalışma Alanlarımız

Bezmialem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
 • İlaç Etken Madde Üretim Teknolojisi,
 • Bilgisayar-destekli ilaç keşif ve tasarım (CADD) teknikleriyle özgün ilaç keşfi,
 • Sentetik veya doğal, yeni aday ilaç moleküllerinin keşfi,
 • İlaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenerek ilaç olma potansiyellerinin araştırılması ve preklinik (farmakokinetik ve farmakodinamik) çalışmalar,
 • İlaç aday molekülleri ya da yardımcı maddeleirn genotoksisite, sitotoksisite ve diğer ilgili farmakolojik araştırmalar,
 • Endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeni formülasyonlar için ortak projeler geliştirilmesi,
 • Yeni, yaratıcı ve biyoyararlanımı arttırılmış ya da bir şekilde değer katılmış (value added) nitelikli ürün sunulmasının yollarının aranması,
 • Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ölçüm ve analiz altyapısının yapılacak projelerle endüstrinin hizmetine sunulması,
 • Hastalık tanısı için yeni ve etkin tanı sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Hastalarda ilaç izleme çalışmaları için biyoanalitik yöntemlerin geliştirilmesi,
 • Nano-ilaç taşıma sistemleri, nano-kompozitler, nano-materyaller ve karakterizasyonu,
 • Moleküllere uygun mikro/nano-formülasyon araştırmaları,
 • İlaç endüstrisi ve üniversitelere ilaç araştırma ile ilgili sistematik eğitimler verilmesi ,
 • Danışmanlık hizmetleri

alanlarında hizmetler vermektedir.