Hücre Kültürü


 Hücre Kültürü

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan Hücre kültür biriminde aşağıda belirtilen başlıklarda proje çalışmaları yürütülmekte olup hizmet sunulabilmektedir.  

Sitotoksisite belirleme (MTT, SRB yöntemleri)

  • Flow sitometri ile hücre döngüsü, hücre yaşlanması ve ölümü analizleri
  • Hücre izolasyonu
  • Hücre Motilitesi - Kemotaksis, invazyon ve hücre yara deneyleri
  • Makromoleküllerin hücre içine verilmesi ve ekspresyonu

           Kalsiyum fosfat transfeksiyonu
           DEAE-Dekstran ile transfeksiyon
           Elektroporasyon ile transfeksiyon
           Katyonik lipid ajanlar ile transfeksiyon

  • Elektroforez ve İmmünblotlama
           Proteinlerin tek boyutlu SDS jel elektroforezi
           İki boyutlu jel elektroforezi
           Jel üzerinde protein boyama​
           Proteinlerin agaroz jelde elektroforezi

  • Hücre makromolekül etkileşimleri - Western blot analizi ile protein etkileşimlerinin tanımlanması

​​1.JPG2.JPG