Biochemistry Department


​​​Araş. Gör. Rabia Sare Yanıkoğlu​​​​
Araş. Gör. Sezen ​Atasoy​​​