Oturum Aç

 Kayıt İçin Gerekli Belgeler


1. Lise diplomasının aslı ile kendi ülkesindeki Türk Konsolosluklarınca veya noter onaylı Türkçe tercümesi

2. Lise diplomasının T.C. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarından alınmış lise "Denklik Belgesi"​nin orjinali

3. Lisede alınan dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

4. Üniversiteye kabul edildiği sınav sonuç belgesinin onaylı aslı

5. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının fotokopisi

7. Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa)

8. İngilizce dil düzeyini belirten TOEFL veya Cambridge Sınav Belgesi (varsa)

9. İkametgâh Belgesi (Kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili birimlere teslim edilmesi gerekir.)

10. Vesikalık fotoğraf (6 adet)

11. Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

13. Tam teşekküllü sağlık raporu