İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

  1. Lise diplomasının aslı ile kendi ülkesindeki Türk Konsolosluklarınca veya noter onaylı Türkçe tercümesi
  2. Lise diplomasının T.C. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarından alınmış lise "Denklik Belgesi" nin orjinali
  3. Lisede alınan dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği
  4. Üniversiteye kabul edildiği sınav sonuç belgesinin onaylı aslı
  5. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının fotokopisi
  6. Türkçe Yeterlik Sertifikası (en az B2 seviyesinde)
  7. İngilizce dil düzeyini belirten TOEFL veya Cambridge Sınav Belgesi (Olmaması halinde Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerimiz için Bezmialem Yabancı Diller Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İYS sınavına girilmesi şarttır.)
  8. İkametgâh Belgesi (Kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili birimlere teslim edilmesi gerekir.)
  9. Vesikalık fotoğraf (6 adet)
  10. ​Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu