Oturum Aç

 Öğrenci İkamet İzin İşlemleri

1.     Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince; 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü itibariyle yabancılara ilişkin iş ve işlemler il göç idaresi müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlamıştır.

Bu çerçevede yabancılarla ilgili tüm iş ve işlemler (ilçe emniyet yabancılar büro amirlikleri tarafından yapılan işlemler dâhil olmak üzere) Vatan Caddesi No:64 adresinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binasında (Eski İl Özel İdaresi Binası) sürdürülmektedir. 

e-İkamet Projesi birden fazla dilde hizmet verilmekte olup, ikamet izni uzatma işlemleri yabancı İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gelmeden elektronik olarak sonuçlanabilmektedir. İlk ve geçiş başvuruları elektronik olarak alınmakta, randevularda ise kişiye, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelmesi gereken tarihi seçme imkânı sunulmaktadır. 

Hâlihazırda ikamet izni bulunan yabancıların, ikamet izni uzatma başvuruları ile öğrenci ikamet izinlerine geçiş başvuruları elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ikamet izni işlemleri için, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması gerekmek olup;https://e-ikamet.goc.gov.tr/linkinden ikamet izni randevunuzu alabilirsiniz.

1.1. İlk Başvuru

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
 • Öğrenci Belgesi
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye'deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :
  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  4. Özel sağlık sigortası

1.2. Uzatma Başvurusu

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 • İki (2) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
 • Öğrenci belgesi
 • On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  3. Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası​