Duyurular
Etik Kurullar ve BAP Birimlerine Yapılacak Başvurularda Tarihler Güncellendi 21.06.2022
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu toplantı tarihleri için tıklayınız. 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantı tarihleri için tıklayın​ız. ​

BAP Koordinasyon Birimi toplantı tarihleri için tıklayınız. 

Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu toplantı tarihleri için tıklayınız.  ​