Vizyon ve Misyonumuz


Bezmialem TTO, Üniversite çatısı altında araştırma gerçekleştiren, araştırmalarına fon-hibe desteği arayan, sanayi ile işbirliği kurmak ve mevcuttaki işbirliğini geliştirmek isteyen, iş fikrini hayata geçirmeyi hedefleyen tüm öğretim elemanlarına, öğrencilerine, idari personeline ve dış paydaşlara hizmet vermektedir.

 

Misyonumuz

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarını, bilimsel dünyaya sunmaya ve ülkemizin ekonomik ve teknolojik kalkınmasını sağlamaya yönelik olarak etkili ve sürdürülebilir faaliyetleri desteklemek ve yürütmek.

 

Vizyonumuz

Sağlık üniversitesi teması ile bilimsel bilginin üretimine destek olan, yenilik ve Ar-Ge çerçevesinde girişimleri ve iş fikirleri destekleyen, ekonomik katma değer yaratma amacıyla akademideki nitelikli bilimsel bilginin sanayiye aktarılmasını sağlayan rehber bir Teknoloji Transfer Ofisi olmak.

 

Stratejik Önceliklerimiz

 • Sürdürülebilirlik
 • Bilimsel değeri ve etkisi yüksek araştırmalar
 • Ekonomik katma değer yaratacak iş birlikleri
 • Uluslararasılaşma
 • Fark yaratan ölçekte şirketleşme ve girişimcilik
 • Fikri hakların korunması

 

Kurumsal Değerlerimiz

 • Ar-Ge ve yenilikçilik eksenindeki fikirleri değerlendirmek
 • Nitelikli bilimsel bilginin iş birlikleri yolu ile sanayiye aktarılmasını sağlamak
 • Fikri mülkiyete konusunda teşvik edici rol oynamak
 • Disiplinlerarası, çok disiplinli ve uluslararası projeler için stratejik girişimlerde bulunmak
 • İş fikirlerinin değerlendirilmesi ve katma değer yaratacak şirketleşme girişimlerine rehberlik etmek