İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Duyurular
2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim ve Sınav Faaliyetleri Hakkında 06.04.2023

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 30.03.2023 tarihli basın açıklaması ve 31.03.2023 tarih E-23957 sayılı yazısına istinaden, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı eğitim ve sınav faaliyetleri; 

  • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavları akademik takvimde yer alan tarihler aralığında (03.04.2023-07.04.2023) çevrim içi yöntemle yapılacaktır. Vize sınavları, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Uygulama Esasları 60. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyelerinin yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine sayılabilir. “ hükmü gereğince  ödev şeklinde de  gerçekleşebilir.


  • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilerek dersler hibrit yöntemle yapılacaktır. 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.