İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Seminer Dersi


 

Seminer Dersi öğrencinin seçilen bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülmektedir. Ders, hem yüksek lisans hem de doktora programlarında yer almaktadır. Öğrenci, ders döneminin ilk iki haftası içinde danışmanıyla birlikte seminer konusunu belirler. Altıncı hafta sonunda hazırlanan seminer danışmana takdim edilir. Danışmanın gerekirse önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmalar yapılarak seminer sunuma hazır hale getirilir. Seminer sunumları ilgili yarıyılın 8.-14. haftaları arasında dinleyicilere açık olarak gerçekleştirilir.

 

Seminerin Duyurulması

 

Seminer Duyuru Formu semineri sunan kişi ve danışmanı tarafından doldurularak ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından en az iki hafta önce Enstitü Sekreterliği'ne iletilir. Enstitü'nün internet sitesinden ve panolardan sunum için bildirilen tarihten bir hafta önce seminer duyurusu yapılır.

 

Seminerin Süresi

 

Seminer için ayrılan süre en az 30 dakika  olmalıdır. Sorular ve cevaplar bölümü ile birlikte sunumun 45 dakikayı aşmaması önerilir. 

 

Seminerin Değerlendirilmesi

 

Öğrencinin danışmanı ile birlikte ilgili anabilim dalından iki öğretim üyesi seminer sunumunu başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Danışman ve öğretim üyeleri Seminer Değerlendirme Formunu doldurup imzalayarak ilgili anabilim dalı başkanlığına iletir. Danışman, değerlendirme sonucunu bitirme sınavları not girişleri için belirlenen son tarihe kadar öğrenci bilgi sistemi üzerinden girmekle yükümlüdür.

 

Seminer Duyuru Formu

Seminer Değerlendirme Formu