İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Mevzuat
YÖNETMELİKLER

 ​​

1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

Resmî Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27676

                                                                                                                                       

2. Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Resmî Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29690

 

3. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri

 

a) Resmî Gazete Tarihi: 09.02.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28554

b) Resmî Gazete Tarihi: 09.09.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29826

c) Resmî Gazete Tarihi: 13.12.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30624

 

4. Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

 

Resmî Gazete Tarihi: 06.10.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29849

 

YÖNERGELER

 

1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerin Burslardan Yararlandırılmalarına İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

 

2. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosu 31.08.2022 tarihli ve 16 sayılı toplantı kararı

 

3. ERASMUS ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosu 07.02.2018 tarihli ve 03 sayılı toplantı kararı


4. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Amaçlı Seyahat Yönergesi

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 05/04/2024 tarihli, 05 sayılı toplantı ​kararı

 

UYGULAMA ESALARI

 

1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosun 21/06/2023 tarihli ve 16 sayılı toplantı kararı

 

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi tüm mevzuatına buradan ulaşabilirsiniz.