İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Hakkında


Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi olarak 1845'de başlayan hizmet sunumu günümüzde bir üniversite çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini de içine alacak şekilde genişlemiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010 yılında kurulan Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin kuruluş teşkilat yapısı içerisinde yerini almış ve ilk öğrencilerini 2012-2013 Akademik Dönemi Güz yarıyılında almaya başlamıştır. Enstitü bünyesinde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri alanlarında disipliner ve Biyoteknoloji, Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası, Sinir Bilimleri, Afet Tıbbı ve Afet Yönetimi multidisipliner lisansüstü eğitim programları yer almaktadır.
 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin tüm akademik ve idari yapılarının sahip oldukları ortak değerleri ve yönetim felsefesini paylaşmaktadır. Bu değerlerin kökeninde Bezmialem Valide Sultan'ın idealleri ve gerçek vakıf kültürüne dayanan yönetim ilkeleri yatmaktadır.
 
Enstitü'nün evrensel misyonu sağlıkla ilgili alanlarda sorgulayan, araştıran ve sorunlara bilimsel düşünce yöntemlerini referans alarak çözümler üretmeye çalışan bilim insanları yetiştirmektir. Böylece hem ulusal hem de uluslararası koşullarda aranılan, yetkin ve nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için ORPHEUS gibi uluslararası standartlar rehber edinilmiştir.
 
Enstitü faaliyetleri belirli bir kalite politikası çerçevesinde yürütmektedir. Bu politikanın hedefleri aşağıdaki sunulmuştur:
 

  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak
  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararası işbirliği ve toplumsal katkı süreçlerinin gelişimini sağlamaya yönelik olarak dinamik bir yapı oluşturmak
  • Lisansüstü tezlerden üretilen etki değeri yüksek makale, patent, faydalı model ve telif hakları gibi çıktıları arttırmak
  • Kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünü, tanınırlığını ve bilinirliğini artırma yönünde çalışmalar yapmak
  • Tüm alanlarda kalite bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
  • Ülkenin sağlık politikaları ile eşgüdümlü olarak, yenilikçi teknolojik ve hedef odaklı çalışmalar yapmak
  • Üniversite-kamu-sanayi işbirliği ile yüksek verimli rekabetçi çıktıların meydana gelmesini sağlamak
 
Enstitü 2023 yılı Ocak ayı itibariyle ikisi tezsiz, on beşi tezli olmak üzere toplam on yedi yüksek lisans ve on bir doktora programına sahiptir. Yeni açılan bütünleşik tıp bilim doktorası altında ise üç program yer almaktadır. Böylece sağlık alanın farklı yönlerine hitap eden geniş bir program çeşitliliğine sahiptir.  Yine aynı tarih itibariyle Enstitüye kayıtlı öğrenci sayısı 184'tür. Yüz seksen altısı yüksek lisans programlarından ve 53'ü doktora programlarından olmak üzere toplam 239 öğrenci mezun olmuştur.
 
Enstitü Müdürleri ve Görev Dönemleri
 
Prof. Dr. Semra ÖZÇELİK 2016-
Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR 2015-2016
Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU 2012-2015