İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Sıkça Sorulan Sorular


 


GENEL ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

 

1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı anabilim dallarının ve programların akademik bilgilerine (çalışma alanları, ders içerikleri vb.) nasıl erişebilirim?

Anabilim dallarının ve programların çalışma alanları, ders içerikleri, akademik kadroları vb. bilgilerine Enstitü'nün ana sayfasında Anabilim Dalları sekmesinden erişebilirsiniz.

 

2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarına nasıl ve ne zaman başvuruda bulunabilirim?

İlgili yılın akademik takviminde başvuru tarihleri ilan edilmektedir.

Akademik takvime buradan erişebilirsiniz.

İlan tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü internet sayfasında öğrenci kabul edilecek programların adları, başvuru koşulları ve başvuru için gereken belgeler yayımlanır. Başvurular çevrimiçi olarak yapılır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Lisansüstü programlara başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

Belgelerinizi buradan sisteme yükleyebilirsiniz.


3-Lisansüstü programlara başvuru sonuçlarına nereden ulaşabilirim?

Sonuçlara Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün internet sitesinde lisansüstü programlara öğrenci alımlarına ilişkin yapılan duyurular yoluyla ulaşabilirsiniz. İnternet sayfasından yapılan duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca herhangi bir yolla tebligat yapılmayacaktır.

 

4-Çevrimiçi başvurumu gerçekleştirdim. Şimdi ne yapmalıyım?

Başvuru sonuçları akademik takvimde belirtilen ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü internet sayfasında yayımlanır. Ön değerlendirme sonuçları ile birlikte yazılı ve/veya sözlü sınav bilgileri (tarihi, saati ve yeri vb.) de ilan edilir. Belirtilen tarih ve saatte ilan edilen sınavların tümüne girilmesi zorunludur.​

Akademik takvime buradan erişebilirsiniz.


 5-Mülakata (sözlü sınava) girmek zorunda mıyım?

İlan edilen tüm sınavlara girmek zorunludur. İlan edilen yazılı ve/veya sözlü sınavlardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

6- Sınavlara girdim. Şimdi ne yapmalıyım?

Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde Sağlık Bilimleri Enstitüsü internet sayfasında yayımlanır.

İlgili programa girmeye hak kazananların öğrenciler akademik takvimde tarihlerde kesin kayıtlarını tamamlamaları gerekir. Öğrencilerin kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için, tam burslu programlar dışında, eğitim ücretini ödemeleri ve kesin kayıt için gerekli evrakları Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne teslim etmeleri gerekmektedir..

Akademik takvime buradan erişebilirsiniz.


7- Programı burslu olarak kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?

Başvurdukları programa burslu olarak girmeye hak kazanan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmak istediklerine dair dilekçeyi ve kesin kayıt için gerekli evrakları Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne teslim ederek kayıt yaptırabilirler.

Burslu Kayıt Dilekçesine buradan erişilebilirsiniz.


8- İlan edilen kabul koşullarını tam olarak sağlayamıyorum. Örneğin ALES puanım 54, ilan edilen koşul ise 55. Yine de başvuru yapabilir miyim?

Başvurunun kabul edilebilmesi için ilan edilen koşulların tam olarak sağlanıyor olması ve belgelendirilebilmesi gerekmektedir. Aksi durumda adayın başvurusu kabul edilmez.


9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün programlarına başvuru yapmak için ALES taban puanları nedir?

Başvuru Yapılacak ProgramMinimum ALES Taban Puanı
Tezsiz Yüksek Lisans-
Tezli Yüksek Lisans55
Doktora55

 

10-Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün programlarına başvuru yapmak için yabancı dil taban puanları nedir?

Başvuru Yapılacak ProgramMinimum YDS/YÖKDİL Puanı
Tezsiz Yüksek Lisans-
Tezli Yüksek Lisans-
Doktora55

 

11-Başvuru esnasında herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne teslim etmem gerekiyor mu?

Başvuru esnasında sizden herhangi bir belgeyi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne getirmeniz istenmemektedir. Sizlerden istenilen belgelerin aslını veya resmi onaylı örneklerini kesin kayıt döneminde teslim etmeniz gerekmektedir.

 

12- Kesin kayıt işlemlerini posta yoluyla yapabilir miyim?

Kesin kayıt işlemlerinizi posta yoluyla gerçekleştiremezsiniz.


13- Kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim?

Kesin kayıt işlemi öğrencinin yasal vekâlet verdiği kişi aracılığı ile yapılabilir.


14- Kayıt yenileme işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Kayıt yenileme her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir. Tam eğitim burslu olanlar dışındaki diğer öğrenciler kayıt ücretlerini ödemeleri koşuluyla kayıtlarını yenileyebilir ve ders seçimi yapılabilirler. Kayıt Yenileme Dilekçesinin kayıt ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.​

Kayıt Yenileme Dilekçesine buradan erişebilirsiniz.


15-Kaydımı zamanında yenilemezsem ne olur?

Kayıt yenileme periyodunda öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrenciler o yarıyıl için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan yarıyıl da öğrenim süresinden sayılır.

 

16- Kaydımı dondurmak istiyorum. Bunun için ne yapmak gerekmektedir?

Öğrenci, Kayıt Dondurma Dilekçesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıt yenileme haftasında başvuruda bulunmalıdır. Kayıt yenileme haftasında başvuran öğrencinin talebinin dikkate alınabilmesi için program ücretinin %25'ini ödemesi gerekir.

Kayıt Dondurma Dilekçesine buradan erişebilirsiniz.


17- Kayıt sildirmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Kayıt Sildirme Dilekçesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Kayıt silme işleminiz Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşecektir.

İlişik kesme talebinin ilgili eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden önce yapılması halinde varsa o yarıyıla ait ödenmiş ücret iade edilir.

İlişik kesme talebinin derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapılması halinde, öğrencinin o dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25'ini ödemesi gerekir.

Öğrencinin ilişik kesme talebini derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapması halinde, ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

Kayıt Sildirme Dilekçesine buradan ​erişebilirsiniz.​


 18-Hangi dersleri almak zorundayım?

Almanız gereken dersler dönemsel bazda ilgili programın ders planlarında belirtilmiştir.

Ders planlarına Enstitü'nün internet ana sayfasında yer alan Anabilim Dalları sekmesinden erişebilirsiniz.

Ana Bilim Dalları Sekmesine buradan erişebilirsiniz.


 

19-Ders seçimini nasıl yapabilirim?

Ders seçimleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için şifre oluşturmanız gerekmektedir.

OBS şifrenizi buradan oluşturabilirsiniz.


20-Daha önceki öğrenimimde aldığım dersleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde saydırabilir miyim?

Bir öğrencinin herhangi bir yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler için ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı program için muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. İntibak veya muafiyet işlemleri ders seçimleri tamamlanmadan yapılmalıdır.


21-Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim ve telefon numaram bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum. E-posta adresimi ve telefonumu nasıl tanımlayabilirim?

E-posta adresi ve telefon güncellemesinin yapılabilmesi için program sorumlusu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

OBS şifrenizi buradan oluşturabilirsiniz.

22-Öğrenci kimlik kartımı nereden, ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartınızı kesin kaydınızı gerçekleştirdikten sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden alabilirsiniz.


23-Öğrenci kimliğimi kaybettim. Öğrenci kimliğimi nasıl yeniden çıkartabilirim?

Öğrenci Kimlik Başvuru Formunu doldurduktan sonra Mali İşler Direktörlüğü'ne yeni kimlik kartı için ödeme yapmanız gerekmektedir. Başvuru formunu ve ödeme dekontunu Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ulaştırmanız halinde kimlik kartınız basılacaktır.

Öğrenci Kimlik Başvuru Formuna buradan erişebilirsiniz.


24-Öğrenci belgesi ve/veya not dökümüne (transkript) ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

Not döküm belgesi almak için Enstitü Müdürlüğü'ne talebiniz hakkında dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Not dökümünüzü Enstitü Sekreterliğinden teslim alabilirsiniz.​


25-Giremediğim sınavların yerine daha sonra mazeret sınavı yapılmakta mıdır?

Öğrenci hastalık durumlarında sağlık kuruluşlarından aldığı sağlık raporunu veya doğal afet ve kaza durumlarında ise mahalli mülki amirden aldığı mazeretini belgelendiren belge ile giremediği ara sınavlar için mazeret sınavına girme talebinde bulunabilir. Mazeret sınavına girme talebinin uygunluğuna Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

 

26-Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Sınavların hangi tarihler arasında yapılacağı akademik takvimde belirtilmiştir. Dersin sınav tarihi ve saati için duyuruyu dersin sorumlu öğretim üyesi yapmaktadır.

Akademik takvime buradan erişebilirsiniz.


27- Öğrenci formlarına nereden ve nasıl ulaşabilirim?

Öğrenci formlarına buradan erişebilirsiniz.

 

YÜKSEK LİSANS

 

1-Yüksek lisans (tezli veya tezsiz) eğitim süreleri ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır.  ​

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl, azami süresi üç yarıyıldır.

Belirtilen süreler sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


2- Mezun olmak için kaç AKTS puanı almalıyım?

Tezli yüksek lisans programında en az 120 AKTS puanı alınmalıdır. Buna Seminer Dersi ile birlikte en az sekiz ders ve tez çalışması dahildir. Bir eğitim-öğretim döneminde alınan derslerin AKTS kredisi 60'tan az olamaz.

Tezsiz yüksek lisans programında en az 90 AKTS puanı alınmalıdır. Buna en az on ders ile birlikte dönem projesi dahildir.

İlgili programın ders planlarında mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, tez, seminer vb. çalışmaları, derslerin kredi ve AKTS puanlarına ve hangi yarıyılda verileceğine dair bilgiye yer verilir.

 

3-Bir derste başarılı olmak için geçme notu en az kaçtır?

Bir derste başarılı olmak için almanız gereken geçme notu 100'lük sisteme göre en az 75'tir.


4-Vize, final ve bütünleme notlarının dersin geçme (başarı) notunun hesaplanmasında ağırlıkları nedir?

Dersin geçme notunun hesaplanmasında vize notunuzun %40'ı, final veya bütünleme notunuzun da %60'ı dikkat alınır.


5-Tez Danışmanı ne zaman atanır?

Yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını birinci yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen kesin kayıt bitiş tarihinden sonra en geç iki hafta içerisinde Enstitü 'ye teklif eder. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez Danışmanı Atama Formuna buradan erişebilirsiniz.

Öğrenci ile danışman arasında yapılan sözleşme Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir.

Öğrenci-Danışman Sözleşmesine buradan erişebilirsiniz.


6-Doktora tez çalışmama ikinci bir danışman atanabilir mi?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora / tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak koşuluyla, kamu kuruluşlarında, vakıf üniversitelerinde veya özel sektörde çalışan veya emekli olmuş kişilerden atanabilir.

İkinci Tez Danışmanı Atama Formuna buradan erişebilirsiniz.

 

7-Yüksek lisans tez konusu ve başlığını ne zaman vermeliyim?

Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu etik kurul onayıyla birlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü'ye önermesi gerekmektedir. Çalışmalarda etik kurul onayı istenip istenmeyeceğine tez danışmanı karar verir.

Tez Konusu ve Öneri Formuna buradan erişilebilir.


8- Yüksek Lisans tez başlığı ve konusu zamanında vermezsem ne olur?

İkinci yarıyılın sonuna kadar tez konusu ve tez başlığı onaylanmayan öğrenci uzmanlık alan dersinden ve tez çalışmasından başarısız sayılır. Kayıt yaptırmak şartıyla müteakip dönem içerisinde sadece tez konusu ile tez başlığı verebilir. Takip eden yarıyıllar için de öğrenci tez konusu ve tez başlığı onaylanana kadar uzmanlık alan dersinden ve tez çalışmasından başarısız sayılır.


9- Seminer çalışmamı ne zaman vermeliyim? Seminer sunumu nasıl yapılır?

Seminer çalışması ikinci veya üçüncü yarıyılda sunulur. Birden fazla seminer olması durumunda izleyen yarıyıllarda da verilir. Seminerin hangi yarıyılda verileceği ders planında belirtilir. Seminerler öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir. Seminer sunumu yapılmadan önce Seminer Sunumu Duyuru Formu doldurulmalı ve Üniversitede belirli yerlere asılarak seminer duyurusu yapılmalıdır.

Seminer Sunumu Duyuru Formuna buradan erişebilirsiniz.​


10- YÖK tez veri girişini ne zaman yapmalıyım?

Mükerrer tez konusu çalışmalarının önüne geçilebilmesi için YÖK'ün almış olduğu karar doğrultusunda, tez başlığı ve konusu önerisi kabul edilen tezli yüksek lisans öğrencilerinin ORCID numaralarını da içeren YÖK Tez Veri Giriş Formunu doldurarak Enstitü'ye teslim etmeleri gerekmektedir.


11-Yüksek lisans programında derslerimi ne zamana kadar bitirmek zorundayım?

Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


12-Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınabilir mi?

Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınamaz.


13-Erken mezun olabilir miyim?

Ders planlarına göre erken mezuniyet yapılamamaktadır.


14-Mezun olabilmek için herhangi bir akademik yayın koşulu var mı?

Yüksek lisans tez savunma sınavına müracaat edebilmek için öğrencinin ilk yazar ve konusu teziyle ilgili olması koşuluyla, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul almış en az bir makale veya ulusal veya uluslararası etkinliklerde sunulmuş sözlü veya poster bildiri şartı aranır. Öğrenci bu çalışmalar ile ilgili belgeleri (makale, katılım sertifikası, bildiri özeti, bildiri kitapçığı kapak sayfası vb.) tez sınav başvurusunda ilgili anabilim dalına teslim eder. Belirtilen koşulları sağlamayan öğrenciler tez savunma sınavına giremezler.


15-Tez yazımında uymam gereken kurallar nelerdir?

Lisansüstü tezler Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yazılmalıdır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna buradan ​erişebilirsiniz.


16-İntihal kontrolü nedir? Nasıl yapılır?

Tez teslim işleminin yürütülebilmesi için tez çalışmasının intihal kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için Üniversitemizde TURNITIN isimli intihal kontrol aracı kullanılmaktadır. TURNITIN'e danışmanın kullanıcı girişi ile erişim sağlanmalıdır. Kabul edilebilir intihal oranı en fazla %30 dur.


17-Tez savunma sınavına girmek için nasıl başvuru yaparım?

Tez savunma sınavı tarihleri akademik takvimde belirtilmektedir. Tez savunma sınavı başvurusu için Tez Savunma Sınavı Talep Formu doldurularak ilgili anabilim dalına teslim edilmelidir. Tez savunma jürisi, tez danışmanının ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

Akademik takvime buradan erişebilirsiniz.

Tez Savunma Sınavı Talep Formuna buradan erişebilirsiniz.

 

18-Tez savunma sınavı kabul, düzeltme veya ret aldığında ne yapmalıyım?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı oturumda tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verebilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Tezi reddedilen öğrenciler ise başarısız olarak değerlendirilir. Alınan karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü'ye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararı verilen tez ise en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunulur. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezinin iki kopyası ile birlikte Tez Teslim ve YÖK Tez Veri Giriş Formlarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü'ye teslim etmelidir.

Tez Teslim Formuna buradan erişebilirsiniz.


19-Tez teslim süresi uzatılabilir mi?

Enstitü Yönetim Kurulu'na konu hakkında dilekçe ile başvurulması halinde teslim süresi en fazla bir ay süre ile uzatabilir.


20-Tezime erişimi kısıtlayabilir miyim?

Tez danışmanının önerisi ve ilgili anabilim dalının uygun görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile altı ay veya iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verilebilir.

Tez Kısıtlama Formuna buradan erişebilirsiniz. (Link bulunup ilişkilendirilecek)  


21-Mezuniyetim onaylandı, diplomamı nereden ve nasıl teslim alabilirim?

Mezuniyet süreci tamamlanan öğrencinin diploması Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır. Diploma, kişinin bizzat kendisine veya yasal vekaletine sahip olan kişilere teslim edilir. Diploma posta vb. yöntemlerle veya yasal vekalete sahip olmayan kişilere (birinci derece akraba dahi olsa) teslim edilemez.


Doktora Programı

1-Doktora programlarında eğitim süresi ne kadardır?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için doktora eğitim süresi en az sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıldır.

Lisans derecesi ile kabul edilenler için ise doktora eğitim süresi en az on yarıyıl, azami on dört yarıyıldır.

Belirtilen süreler sonunda öğrenimini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


2- Mezun olmak için kaç AKTS puanı almalıyım?

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin doktora programını tamamlamaları için en az 240 AKTS kredisi almaları gerekir. Bir eğitim-öğretim döneminde alınması gereken AKTS kredisi 60'tan az olamaz. Buna toplamı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması dahildir.

Programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu / seçmeli dersler, tez, seminer, vb. ile kredi, AKTS puanları hakkında bilgiye ilgili programın ders planlarından erişilebilir.


3-Bir derste başarılı olmak için geçme notu en az kaçtır?

Bir derste başarılı olmak için almanız gereken geçme notu 100'lük sisteme göre en az 75'tir.


4-Vize, final ve bütünleme notlarının dersin geçme (başarı) notunun hesaplanmasında ağırlıkları nedir?

Dersin geçme notunun hesaplanmasında vize notunuzun %40'ı, final veya bütünleme notunuzun da %60'ı dikkat alınır.


5-Tez danışmanı ne zaman atanır?

Anabilim dalı başkanlığı Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez Danışmanı Atama Formuna buradan erişebilirsiniz.

Tez danışmanı atanırken öğrenci ile danışman arasında yapılan sözleşme Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir.

Öğrenci-Danışman Sözleşmesine buradan erişebilirsiniz.


6-Doktora tez çalışmama ikinci bir danışman atanabilir mi?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora / tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak koşuluyla, kamu kuruluşlarında, vakıf üniversitelerinde veya özel sektörde çalışan veya emekli olmuş kişilerden atanabilir.

İkinci Tez Danışmanı Atama Formuna buradan erişebilirsiniz.


7-Doktora tez başlığını ve konusunu ne zaman bildirmeliyim?

Tez konusu ile tez başlığı, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirilerek en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar Enstitü'ye bildirilir. Araştırma için etik kurul onayı gerekiyorsa doktora yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü'ye bildirilir. Çalışma için etik kurul onayı istenip istenmeyeceğine tez danışmanı karar verir.

Tez Konusu ve Öneri Formuna buradan erişebilirsiniz.


8-Doktora tez başlığını ve konusunu zamanında vermezsem ne olur?

İkinci yarıyılın sonuna kadar tez konusu ile tez başlığı onaylanmayan öğrenci takip eden dönemde kayıt yaptırmak şartıyla dönem içerisinde sadece tez konusu ile tez başlığını verebilir. Takip eden yarıyıllar için de aynı işlem uygulanır.


9- Seminer çalışmamı ne zaman vermeliyim? Seminer sunumu nasıl yapılır?

Seminer çalışması ikinci veya üçüncü yarıyılda sunulur. Birden fazla seminer olması durumunda izleyen yarıyıllarda da verilir. Seminerin hangi yarıyılda verileceği ders planında belirtilir. Seminerler öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir. Seminer sunumu yapılmadan önce Seminer Sunumu Duyuru Formu doldurulmalı ve Üniversitede belirli yerlere asılarak seminer duyurusu yapılmalıdır.

Seminer Sunumu Duyuru Formuna buradan erişebilirsiniz.


10- YÖK tez veri girişini ne zaman yapmalıyım?

Mükerrer tez konusu çalışmalarının önüne geçilebilmesi için YÖK'ün almış olduğu karar doğrultusunda, tez başlığı ve konusu önerisi kabul edilen doktora öğrencilerinin ORCID numaralarını da içeren YÖK Tez Veri Giriş Formunu doldurarak Enstitü'ye teslim etmeleri gerekmektedir.


11-Doktora programında kredili dersleri tamamlamak için azami süre nedir?

Doktora programında gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 4'lük sisteme göre 3,00'den daha az olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


12-Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınabilir mi?

Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınamaz.


13-Erken mezun olabilir miyim?

Ders planlarına göre erken mezuniyet yapılamamaktadır.


14-Mezun olabilmek için herhangi bir akademik yayın koşulu var mı?

Doktora öğrencilerinin tez sınavına müracaat edebilmesi için;

-SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI (Science Citation Index), SCIE (Science Citation Index Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş tez çalışmalarından üretilmiş ve adayın ilk isim olduğu en az bir tane  araştırma makalesi,

-Hakemli dergide yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş tezle veya alanla ilgili konulardan üretilmiş en az bir adet araştırma makalesi,

-Hakemli dergilerde yayımlanmak üzere gönderilmiş tezle veya alanla ilgili konulardan üretilmiş en az bir adet araştırma makalesi,

-Ulusal veya uluslararası etkinliklerde tezle ilgili konularda en az bir tane sözlü veya poster sunumu

ARBİS formatında hazırlanmış özgeçmişin, mezuniyet şartı için sunulan üç adet araştırma makalesinin, ulusal/uluslararası etkinliklerde tez çalışmaları hakkında yapılan sözlü veya poster sunumunun ve varsa doktora eğitimi süresince katılınan sertifika programları, kurslar vb. ile ilgili dokümanların portfolyo içerisinde Enstitü'ye sunulması gerekir.

Tez çalışması ile ilgili ulusal veya uluslararası patent kuruluşlarından patent almış olanlar için birinci isim makale şartı aranmaz.


15-Tez yazımında uymam gereken kurallar nelerdir?

Lisansüstü tezler Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yazılmalıdır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna buradan erişebilirsiniz.


16-İntihal kontrolü nedir? Nasıl yapılır?

Tez teslim işleminin yürütülebilmesi için tez çalışmasının intihal kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için Üniversitemizde TURNITIN isimli intihal kontrol aracı kullanılmaktadır. TURNITIN'e danışmanın kullanıcı girişi ile erişim sağlanmalıdır. Kabul edilebilir intihal oranı en fazla %30 dur.


17- Doktora yeterlilik sınavına ne zaman girmem gerekiyor?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora yeterlik sınavına ne zaman girileceği ders planında belirlenmiştir. Doktora yeterlik döneminde olup ilgili dönemde doktora yeterlilik sınavına girmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

Doktora Yeterlik Sınavı Talep Formuna buradan​ erişebilirsiniz.


18-Doktora yeterlilik sınavı hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Doktora yeterlilik sınavlarının ne zaman yapılacağı her yıl akademik takvimde belirtilmektedir.

Akademik takvime buradan​ erişebilirsiniz.


19-Doktora yeterlilik sınavında başarısız oldum. Tekrar ne zaman sınava girebilirim?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.


20-Tez konumla ilgili etik kurul onayını ne zaman vermeliyim?

Etik kurul onayı yeterlilik sınavından sonraki iki ay içerisinde verilmelidir.


21-Doktora tez izleme komitesi kimlerden oluşur?

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

Tez İzleme Komitesi Jüri Üyeleri Formuna buradan erişebilirsiniz.

22-Tez önerisi savunması ne zaman yapılmaktadır? Sınavdan kabul, düzeltme veya ret alırsam ne yapmalıyım?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora Tez Önerisi Savunma ve Değerlendirme Formuna buradan erişebilirsiniz.


23-Doktora tez izleme komite sunumları hangi tarihlerde yapılıyor?

Tez izleme komitesi tez önerisi kabul edilen öğrenci için , Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez izleme raporunu teslim süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye akademik takvimde yer verilmektedir. İlgili dönemde tez izleme komite raporunu vermeyen öğrenciler Tez Çalışması Dersinden başarısız sayılır.

Akademik Takvime buradan erişebilirsiniz. ​


24-Doktora tez savunma sınavına girmek için nasıl başvuru yaparım?

Doktora tez sınavı tarihleri akademik takvimde belirtilmektedir. Tez savunma sınavı başvurusu için Tez Savunma Sınavı Talep Formu doldurarak ilgili anabilim dalına teslim edilmelidir.

Akademik takvime buradan erişebilirsiniz.

Tez Savunma Sınavı Talep Formuna buradan erişebilirsiniz.


25- Doktora tez savunma sınavı jüri üyeleri kimlerden oluşur?

Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanının ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. 


26-Tez savunma sınavı kabul, düzeltme veya ret aldığında ne yapmalıyım?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı oturumda tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verebilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Tezi reddedilen öğrenciler ise başarısız olarak değerlendirilir. Alınan karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü'ye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararı verilen tez ise en geç altı ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunulur. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezinin iki kopyası ile birlikte Tez Teslim ve YÖK Tez Veri Giriş Formlarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü'ye teslim etmelidir.

Tez Teslim Formuna buradan erişebilirsiniz.


27-Tez teslim süresi uzatılabilir mi?

Enstitü Yönetim Kurulu'na konu hakkında dilekçe ile başvurulması halinde teslim süresi en fazla bir ay süre ile uzatabilir.


28-Tezime erişimi kısıtlayabilir miyim?

Tez danışmanının önerisi ve ilgili anabilim dalının uygun görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile altı ay veya iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verilebilir.

Tez Kısıtlama Formuna buradan erişebilirsiniz.

29-Mezuniyetim onaylandı, diplomamı nereden ve nasıl teslim alabilirim?

Mezuniyet süreci tamamlanan öğrencinin diploması Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır. Diploma, kişinin bizzat kendisine veya yasal vekaletine sahip olan kişilere teslim edilir. Diploma posta vb. yöntemlerle veya yasal vekalete sahip olmayan kişilere (birinci derece akraba dahi olsa) teslim edilemez.​