Sıkça Sorulan Sorular


 

GENEL ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ


1- Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarının ve programların akademik bilgilerine (çalışma alanları, ders içerikleri vb.) nasıl erişebilirim?

Programlarımızın çalışma alanları, ders içerikleri, akademik kadroları vb. bilgilerine linki aracılığıyla Eğitim/ilgili Anabilim Dalını seçerek erişebilirsiniz.


2- Sağlık Bilimleri Enstitüsüne nasıl ve ne zaman başvuruda bulunabilirim?

İlgili yılın akademik takviminde, ilanın başlangıç ve bitiş tarihi, ön değerlendirme tarihi, mülakat sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi ilan edilir. Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlan başlangıç tarihinde ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adları, başvuru koşulları ve başvuru için gereken belgeler yayımlanarak online sistem üzerinde başvuru yapılabilecek link yayınlanır.  İlgili link aracılığıyla istenilen belgeleri yükleyerek başvuru yapabilirsiniz. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Lisansüstü Programlara Başvuru Formuna linki üzerinden Başvuru Formları/Lisansüstü Programlara Başvuru Formları bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

3-Online başvurumu gerçekleştirdim, ne yapmalıyım?

Her program için başvurular değerlendirilerek, Akademik takvimde belirtilen ön değerlendirme tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ön değerlendirme sonuçları ve mülakat tarihi, saati, yeri ve mülakat tipi ilan edilir. Belirtilen tarih ve saatte mülakat sınavına girmeniz gerekmektedir.

Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

4- Mülakat sınavına girdim, ne yapmalıyım?

Her program için mülakat sonuçları değerlendirilerek, Akademik takvimde belirtilen değerlendirme tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında değerlendirme sonuçları ilan edilir.

Programa girmeye hak kazananların Akademik takvimde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde ücretlerini ödeyerek ve kesin kayıt için gerekli evrakları Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne teslim ederek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

5- Burs başvurusu nasıl yapabilirim?

Burs kriterleri tablosuna linki üzerinden ulaşabilirsiniz. İlan edilen program burs kontenjanı açmışsa, ilana başvuran tüm öğrencilerin burs kriterlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmektedir.

Burs kriterlerini sağlayan öğrenciler puanlarına göre sıralanarak burs almaya hak kazanan öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.

 

6- Programı Burslu olarak kazandım, kaydımı nasıl yapabilirim?

Burslu olarak programa girmeye hak kazanan öğrenciler, Akademik takvimde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmak istediklerine dair dilekçeyi ve kesin kayıt için gerekli evrakları Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne teslim ederek kayıt yaptırabilirler.

Burslu kayıt dilekçesine linki üzerinden Kayıtlanma Formları/Burslu Öğrenci Kayıt Yenileme Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

7- İlan edilen kabul koşullarını tam olarak sağlayamıyorum (örneğin; ALES puanım 54, ilan edilen koşul 55 vb.) yine de başvuru yapabilir miyim?

Başvurunun kabul edilebilmesi için ilan edilen koşulun tam olarak sağlanıyor olması ve belgelendirilebilmesi gerekmektedir. Aksi durumda adayın başvurusu kabul edilmez.

 

8-Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bulunan Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvuru yapmak için ALES taban puanı kaçtır?

Başvuru Yapılacak ProgramALES Taban Puanı
Tezli Yüksek Lisans55
Tezsiz Yüksek Lisans-
Doktora55

 

9-Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bulunan Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvuru yapmak için Yabancı Dil taban puanı kaçtır?

Başvuru Yapılacak ProgramYDS/YÖKDİL Taban Puanı
Tezli Yüksek Lisans-
Tezsiz Yüksek Lisans-
Doktora55

 

 

10-Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi" içerisinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim etmem gerekiyor mu?

Hayır, başvuru süresi içerisinde sizden herhangi bir belgeyi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne getirmeniz istenmiyor. Sizlerden istenilen belgelerin onaylı suretlerini, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra “Kesin Kayıt" döneminde Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne teslim etmeniz gerekmektedir.

 

11- Posta yolu ile Kesin kayıt yapabilir miyim?

Posta yoluyla kesin kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 

12- Kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim?

Kesin kayıt işlemi öğrencinin vekalet verdiği kişi aracılığı ile yapılabilir.

 

13- Kayıt yenileme işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğretim ücreti ödenmesi kaydıyla kayıt yenilenir ve ders (uzmanlık alan dersi, proje, tez) seçimi yapılabilir. Kayıt yenileme dilekçesinin dekontla birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Kayıt yenileme dilekçesine linki üzerinden Kayıtlanma Formları/Kayıt Yenileme Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

14-Kaydımı zamanında yenilemediğim durumda ne olur?

Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan yarıyıl da öğrenim süresinden sayılır.

 

15- Kayıt dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

Öğrenci, ilgili kayıt dondurma dilekçesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıt yenileme haftasında başvuruda bulunmalıdır. Program ücretinin %25'ini ödemeyen öğrenci kaydını donduramaz.

Kayıt dondurma dilekçesine linki üzerinden Kayıtlanma Formları/Kayıt Dondurma Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

16- Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Kayıt sildirme formu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıt silme işleminiz gerçekleşecektir. İlişik kesme talebi eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasından önce yapılması halinde varsa o yarıyıla ait ödenmiş ücret iade edilir. İlişik kesme talebinin, derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapılması halinde, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25'ini ödemesi gerekir. İlişik kesme talebinin, derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılması halinde, ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamının öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Kayıt sildirme dilekçesine linki üzerinden Kayıtlanma Formları/Kayıt Sildirme Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

17-Hangi dersleri almak zorundayım.

Hangi dönem hangi dersleri alacağınız ders planınızda belirtilmiştir. Ders planına linki üzerinden Eğitim/İlgili Anabilim Dalı/Dersler bölümünü seçerek erişebilirsiniz.

 

18-Ders seçimini nasıl yapabilirim?

Ders seçimleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için şifre oluşturmanız gerekmektedir. OBS şifrenizi https://reset.bezmialem.edu.tr adresine girerek oluşturabilirsiniz.

 

19-Daha önceki öğrenimimde aldığım dersleri yeni kayıt olduğum Sağlık Bilimleri Enstitüsünde saydırabilir miyim?

Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler için ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı program için muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. İntibak veya muafiyet işlemleri ders seçimleri tamamlanmadan yapılmalıdır.

 

20-Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum. E-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?

E-posta adresi/telefon güncellemesinin yapılabilmesi için program sorumlusu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. OBS için şifrenizi https://reset.bezmialem.edu.tr adresine girerek oluşturabilirsiniz.

 

21-Öğrenci kimlik kartımı nereden, ne zaman ve nasıl alabilirim?

Öğrenci Kimlik Kartınızı kesin kaydınızı gerçekleştirdikten sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden alabilirsiniz.

 

22-Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

Öğrenci Kimlik Başvuru formunu doldurduktan sonra Mali İşler Direktörlüğü'ne ödemenizi yapmanız gerekmektedir. Aynı form ve ödeme dekontunu Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ulaştırmanız halinde kartınız basılacaktır.

Öğrenci Kimlik Başvuru formuna link üzerinden Öğrenci İşleri Formları/Yeni Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

23-Öğrenci belgesi ve/veya not dökümüne (transkript) ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ıslak veya e-imzalı olarak belge talep edebilirsiniz. Islak imzalı belgeye ihtiyaç olması halinde belgenizi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden teslim alabilirsiniz.

 

24-Giremediğim sınavların yerine daha sonra “mazeret sınavı" yapılmakta mıdır?

Sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak belge ile mazeretini belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sınavlar için Enstitü Yönetim Kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Diğer mazeretler hakkında Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

 

25-Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Akademik Takvimde sınavların hangi tarihler arasında yapılacağı belirtilmiştir. Sınav tarihi ve saati için duyuruyu dersi veren öğretim üyesi yapmaktadır.

Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

26- Öğrenci formlarına nereden ve nasıl ulaşabilirim?

Öğrenci formlarına ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz. ​


Yüksek Lisans

 

1-Yüksek lisans (tezli/tezsiz) eğitim süreleri ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır.  

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl, azami süresi üç yarıyıldır.

Belirtilen süreler sonunda öğrenimini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

2- Kaç AKTS'lik ders almam lazım?

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü ders planlarında lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer, benzeri çalışmaları ile kredi, AKTS toplamlarına ve derslerin hangi yarıyılda verileceğine yer verilir.

 

3-Vize ve Final/Bütünleme geçme notu nedir?

Geçme notu, Yüksek Lisans Programları için 65 (Altmış beş) olarak belirlenmiştir.

 

4-Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları nedir?

Vize sınavının %40'ı ve Final veya Bütünleme notunun %60'ı alınarak başarı notunuz hesaplanmaktadır.

 

5-Tez Danışmanı ne zaman atanır?

Yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını birinci yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen kesin kayıt bitiş tarihinden sonra en geç iki hafta içerisinde enstitüye teklif eder. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez Danışmanı Atama Formuna linki üzerinden Danışmanlık Formları/Tez Danışmanı Atama Formu bölümünden ulaşabilirsiniz. Tez danışmanı atanırken Öğrenci ile Danışman arasında sözleşme yapılmalı ve Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. İlgili sözleşmeye Danışmanlık Formları/Lisansüstü Öğrenci ve Danışmanlık Sözleşmesi Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

6-Tez çalışmama ikinci Danışman atanabilir mi?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/ tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak koşuluyla kamu kuruluşlarında, vakıf üniversitelerinde veya özel sektörde çalışan veya emekli olmuş kişilerden atanabilir.

İkinci Tez Danışmanı Atama Formuna linki üzerinden Danışmanlık Formları/İkinci Tez Danışmanı Atama Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

7-Yüksek Lisans tez konusu ve başlığını ne zaman vermeliyim.

Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu Etik kurul onayıyla birlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önermesi gerekmektedir. Çalışmalarda etik kurul onayı istenip istenmeyeceğine Tez Danışmanı karar verir.

Tez Konusu ve Öneri Formuna linki üzerinden Tez Önerisi Formları/Tez Başlığı ve Konusu Öneri Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

8- Yüksek Lisans tez başlığı ve konusu zamanında vermezsem ne olur?

İkinci yarıyılın sonuna kadar tez konusu ve tez başlığı onaylanmayan öğrenci uzmanlık alan dersinden ve tez çalışmasından başarısız sayılır. Kayıt yaptırmak şartıyla dönem içerisinde sadece tez konusu ile tez başlığı verebilir. Takip eden yarıyıllar için de öğrenci tez konusu ve tez başlığı onaylanana kadar uzmanlık alan dersinden ve tez çalışmasından başarısız sayılır.

 

9- Seminer çalışmamı ne zaman vermeliyim? Seminer sunumu nasıl yapılır?

Seminer ikinci veya üçüncü yarıyılda verilir. Birden fazla seminer olması durumunda izleyen yarıyıllarda da verilir. Seminerin hangi yarıyılda verileceği ders planında belirtilir.

Seminerler öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

Seminer sunumu yapılmadan önce Seminer sunumu duyuru Formu hazırlanmalı ve Üniversitede belirli yerlere asılarak Seminer duyurusu yapılmalıdır. Seminer Sunumu Duyuru Formuna linki üzerinden Ders Aşaması/Seminer Sunumu Duyuru Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

10-YÖK Tez Veri Girişini ne zaman yapmalıyım?

Mükerrer tez konusu çalışmalarının önüne geçilebilmesi için YÖK'ün almış olduğu karar doğrultusunda tez başlığı ve konusu önerisi kabul edilen Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin YÖK Tez Veri Giriş Formunu doldurmaları, alınması zorunlu olan ORCID numarasını tez veri giriş formunda ilgili kısma yazmaları ve ORCID numarası içeren tez veri giriş formunu Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

11-Yüksek Lisans Programında derslerimi ne zamana kadar bitirmek zorundayım?

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

12-Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınabilir mi?

 Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınamaz.

 

13- Erken mezun olabilir miyim?

Ders planlarımıza göre erken mezuniyet yapılamamaktadır.

 

14-Mezun olabilmek için herhangi bir akademik yayın koşulu var mı?

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programlarda yüksek lisans tez sınavına müracaat edebilmek için tüm öğrencilerin tez çalışmaları ile ilgili; ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul almış ilk isim olduğu en az bir makale veya ulusal/uluslararası etkinliklerde sunulmuş olan sözlü/poster bildiri yapmış olma şartı aranır. Öğrenci, bu çalışmalar ile ilgili belgeleri (makale, katılım sertifikası, bildiri özeti, bildiri kitapçığı kapak sayfası vb.) tez sınav başvurusunda Anabilim dalına teslim eder. Belirtilen koşulları sağlamayan öğrenciler tez savunma sınavına giremezler.

 

15-Tez yazımı konusunda uymam gereken kurallar nelerdir?

Lisansüstü tezler BVU Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yazılmalıdır.

Kılavuz ve şablonu şu bağlantıdan erişebilirsiniz: https://bezmialem.edu.tr/saglik-bilimleri-enstitusu/tr/Sayfalar/tez-yazim-klavuzu.aspx

 

16-İntihal kontrolü nedir? Nasıl yapılır?

Tez teslim işleminin yürütülebilmesi için tez çalışmasının intihal kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için Üniversitemizde TURNİTİN isimli intihal kontrol aracı kullanılmaktadır ve TURNİTİN'e danışman öğretim üyesinin kullanıcı girişi ile erişim sağlanmalıdır. Kabul edilebilir intihal oranı en fazla %30'dur.

 

17-Tez savunma sınavına girmek için nasıl başvuru yaparım?

Tez savunma sınavı tarihlerine her yıl Akademik takvimde yer verilmektedir. Tez savunma sınavı başvurusu için tez savunma sınavı talep formunu doldurarak ilgili Anabilim Dalınıza teslim etmeniz gerekmektedir. Tez savunma jürisi, tez danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

Tez Savunma Sınavı Talep Formuna linki üzerinden Tez Savunma Sınav Formları/Tez Savunma Sınavı Talep Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

18- Tez Savunma Sınavına girdim. Sınavdan kabul/düzeltme/red aldım ne yapmalıyım?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez sınavında başarılı olan öğrenci enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanlarla birlikte, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekmektedir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler tez teslim formunu doldurarak basılmış tezleri ve YÖK tez veri giriş formlarıyla birlikte Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Tez Teslim Formuna linki üzerinden Tez Savunma Sınav Formları/Tez Teslim Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

19-Tez teslim süresi uzatılabilir mi?

Enstitü Yönetim Kuruluna ilgili dilekçe ile talep edilmesi halinde teslim süresi en fazla bir ay daha uzatabilir.

 

20-Tez kısıtlaması yapabilir miyim?

Tez danışmanının önerisi ve Enstitü Anabilim dalının uygun görüşü üzerine Enstitü Yönetin Kurulu kararı ile 6 ay veya 2 yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verilebilir.

Tez Kısıtlama Formuna linki üzerinden Tez Savunma Sınav Formları/Tez Kısıtlama Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

21- Mezuniyetim onaylandı, diplomamı nereden ve nasıl teslim alabilirim?

Mezuniyet süreci tamamlanan öğrencinin diploması Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır. Diploma, kişinin bizzat kendisine veya bu hususta noter vekâleti verdiği yakınlarına elden verilmek suretiyle teslim edilir. Posta vb. yollarla veya vekâleti olmayan herhangi bir kişiye (birinci derece akraba dahi olsa) diploma teslimi yapılmamaktadır.

 

Doktora Programı

 

1-Doktora programlarında eğitim süresi ne kadardır?

Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıldır.

Belirtilen süreler sonunda öğrenimini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

2- Kaç AKTS'lik ders almam lazım?

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü ders planlarında lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer, benzeri çalışmaları ile kredi, AKTS toplamlarına ve derslerin hangi yarıyılda verileceğine yer verilir.

 

3-Vize ve Final/Bütünleme geçme notu nedir?

Geçme notu, Doktora Programları için 75 (Yetmiş beş) olarak belirlenmiştir.

 

 

4-Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları nedir?

Vize sınavının %40'ı ve Final veya Bütünleme notunun %60'ı alınarak başarı notunuz hesaplanmaktadır.

 

5-Doktora Programında Tez Danışmanı ne zaman atanır?

Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını birinci yarıyılın sonuna kadar ataması gerekir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez Danışmanı Atama Formuna linki üzerinden Danışmanlık Formları/Tez Danışmanı Atama Formu bölümünden ulaşabilirsiniz. Tez danışmanı atanırken Öğrenci ile Danışman arasında sözleşme yapılmalı ve Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. İlgili sözleşmeye Danışmanlık Formları/Lisansüstü Öğrenci ve Danışmanlık Sözleşmesi Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

6-Doktora Tez çalışmama ikinci Danışman atanabilir mi?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak koşuluyla kamu kuruluşlarında, vakıf üniversitelerinde veya özel sektörde çalışan veya emekli olmuş kişilerden atanabilir.

İkinci Tez Danışmanı Atama Formuna linki üzerinden Danışmanlık Formları/İkinci Tez Danışmanı Atama Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

7-Doktora tez başlığı ve konusu ne zaman vermeliyim?

Tez konusu ile tez başlığı, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirilerek en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı doktora yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir. Çalışmalarda etik kurul onayı istenip istenmeyeceğine Tez Danışmanı karar verir.

Tez Konusu ve Öneri Formuna linki üzerinden Tez Önerisi Formları/Tez Başlığı ve Konusu Öneri Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

8-Doktora tez başlığı ve konusu zamanında vermezsem ne olur?

İkinci yarıyılın sonuna kadar tez konusu ile tez başlığı onaylanmayan öğrenci takip eden dönemde kayıt yaptırmak şartıyla dönem içerisinde sadece tez konusu ile tez başlığını verebilir. Takip eden yarıyıllar için de aynı işlem uygulanır.

 

9- Seminer çalışmamı ne zaman vermeliyim? Seminer sunumu nasıl yapılır?

Seminer ikinci veya üçüncü yarıyılda verilir. Birden fazla seminer olması durumunda izleyen yarıyıllarda da verilir. Seminerin hangi yarıyılda verileceği ders planında belirtilir.

Seminerler öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

Seminer sunumu yapılmadan önce Seminer sunumu duyuru Formu hazırlanmalı ve Üniversitede belirli yerlere asılarak Seminer duyurusu yapılmalıdır. Seminer Sunumu Duyuru Formuna linki üzerinden Ders Aşaması/Seminer Sunumu Duyuru Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

10- YÖK Tez Veri Girişini ne zaman yapmalıyım?

Mükerrer tez konusu çalışmalarının önüne geçilebilmesi için YÖK'ün almış olduğu karar doğrultusunda tez başlığı ve konusu önerisi kabul edilen Doktora öğrencilerinin YÖK Tez Veri Giriş Formunu doldurmaları, alınması zorunlu olan ORCID numarasını tez veri giriş formunda ilgili kısma yazmaları ve ORCID numarası içeren tez veri giriş formunu Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

11-Doktora Programında derslerimi en fazla ne zamana kadar bitirmek zorundayım?

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması en az 3.00 olmayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

12-Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınabilir mi?

Aynı dönemde birden fazla tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınamaz.

 

13-Erken mezun olabilir miyim?

Ders planlarımıza göre erken mezuniyet yapılamamaktadır.

 

14-Mezun olabilmek için herhangi bir akademik yayın koşulu var mı?

Doktora öğrencilerinin tez sınavına müracaat edebilmesi için;

-Tez çalışmalarından üretilmiş adayın ilk isim olduğu 1 adet SSCI (Social Sciences Citation İndex), AHCI (Arts and Humanities Citation İndex), SCI (Science Citation İndex), SCIE (Scıence Cıtatıon Index Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş araştırma makalesi,

-Tezle ilişkili konularda veya alanında 1 adet hakemli dergilerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş araştırma makalesi,

-Tezle ilişkili konularda veya alanında 1 adet hakemli dergilerde yayımlanmak üzere gönderilmiş araştırma makalesi,

-Tezle ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü veya poster sunumu yapmış olması gerekir.

ARBİS formatında hazırlanmış özgeçmişin, mezuniyet şartı için sunulan 3 (üç) adet araştırma makalesinin, tez ile ilgili çalışmalar hakkında ulusal/uluslararası etkinliklerde yapılan sözlü veya poster sunumunun ve varsa doktora eğitimi süresince katılınan sertifika programları, kurslar vb. ile ilgili dökümanların bulunduğu portfolyonun sunulması gerekir.

Tez çalışması ile ilgili ulusal/uluslararası patent kuruluşlarından patent almış olanlar için birinci isim makale şartı aranmaz.

 

15-Tez yazımı konusunda uymam gereken kurallar nelerdir?

Lisansüstü tezler BVU Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yazılmalıdır.

Kılavuz ve şablonu şu bağlantıdan erişebilirsiniz: https://bezmialem.edu.tr/saglik-bilimleri-enstitusu/tr/Sayfalar/tez-yazim-klavuzu.aspx

 

16-İntihal kontrolü nedir? Nasıl yapılır?

Tez teslim işleminin yürütülebilmesi için tez çalışmasının intihal kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için Üniversitemizde TURNİTİN isimli intihal kontrol aracı kullanılmaktadır ve TURNİTİN'e danışman öğretim üyesinin kullanıcı girişi ile erişim sağlanmalıdır. Kabul edilebilir intihal oranı en fazla %30'dur.

 

17- Doktora yeterlilik sınavına ne zaman girmem gerekiyor?

Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora Yeterlik sınavına ne zaman girileceği Ders planında belirlenmiştir. Doktora yeterlik döneminde olup ilgili dönemde doktora yeterlilik sınavına girmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

Doktora Yeterlik Sınavı Talep Formuna linki üzerinden Doktora Yeterlik Formları/Doktora Yeterlik Sınavı Talep Formuna bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

18-Doktora Yeterlilik sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Doktora Yeterlilik sınavlarının ne zaman yapılacağı her yıl Akademik takvimde belirtilmektedir.

Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

19-Doktora yeterlilik sınavında başarısız oldum. Tekrar ne zaman sınava girebilirim? 

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

20-Tez konumla ilgili Etik Kurul onayımı ne zaman vermeliyim?

Yeterlik sınavından sonra en geç iki ay içerisinde verilmelidir.

 

21-Doktora tez izleme komitesi kimlerden oluşur?

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

Tez İzleme Komitesi Jüri Üyeleri Formuna linki üzerinden Tez İzleme Komitesi Formları/Tez İzleme Komitesi Jüri Üyeleri Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

22-Tez önerisi savunması ne zaman yapılmaktadır? Sınavdan kabul/düzeltme/red aldım ne yapmalıyım?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora Tez Önerisi Savunma ve Değerlendirme Formuna linki üzerinden Tez Önerisi Formları/Doktora Tez Önerisi Savunma ve Değerlendirme Formuna bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

23-Doktora Tez izleme Komite sunumları hangi tarihlerde yapılıyor?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez izleme raporunu teslim süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye Akademik takvimde yer verilmektedir. İlgili dönemde tez izleme komite raporunu vermeyen öğrenciler Tez çalışması dersinden başarısız sayılır.

Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

24-Doktora tez savunma sınavına girmek için nasıl başvuru yaparım?

Doktora tez sınavı tarihlerine her yıl Akademik takvimde yer verilmektedir. Tez savunma sınavı başvurusu için tez savunma sınavı talep formunu doldurarak ilgili Anabilim Dalınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Akademik Takvime ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tez Savunma Sınavı Talep Formuna linki üzerinden Tez Savunma Sınav Formları/Tez Savunma Sınavı Talep Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

25- Doktora tez savunma jüri üyeleri kimlerden oluşur?

Doktora tez jürisi, tez danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

 

26-Tez Savunma Sınavına girdim. Sınavdan kabul/düzeltme/red aldım ne yapmalıyım?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler tez teslim formunu doldurarak basılmış tezleri ve YÖK tez veri giriş formlarıyla birlikte Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Tez Teslim Formuna linki üzerinden Tez Savunma Sınav Formları/Tez Teslim Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

27-Tez teslim süresi uzatılabilir mi?

Enstitü Yönetim Kuruluna ilgili dilekçe ile talep edilmesi halinde teslim süresi en fazla bir ay daha uzatabilir.

 

28-Tez kısıtlaması yapabilir miyim?

Tez danışmanının önerisi ve Enstitü Anabilim dalının uygun görüşü üzerine Enstitü Yönetin Kurulu kararı ile 6 ay veya 2 yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verilebilir.

Tez Kısıtlama Formuna linki üzerinden Tez Savunma Sınav Formları/Tez Kısıtlama Formu bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

29-Mezuniyetim onaylandı, diplomamı nereden ve nasıl teslim alabilirim?

Mezuniyet süreci tamamlanan öğrencinin diploması Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır. Diploma, kişinin bizzat kendisine veya bu hususta noter vekaleti verdiği yakınlarına elden verilmek suretiyle teslim edilir. Posta vb. yollarla veya vekaleti olmayan herhangi bir kişiye (birinci derece akraba dahi olsa) diploma teslimi yapılmamaktadır.