İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
İntihal Raporu


 İntihal Raporu

1) Tez çalışması intihal raporu, Üniversite'nin Kütüphane Dokümantasyon Merkezi tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN İntihal Tespit Programı üzerinden alınmaktadır.


2)  İntihal programı sadece akademik ve idari personelin kullanımına açıktır. Tez çalışması ile ilgili rapor Enstitü tarafından hazırlanarak ilgili danışman ve tez savunma sınavı jüri üyelerine gönderilmektedir. Tezin Enstitü'ye teslim edilmeden önce danışman öğretim üyesi tarafından TURNİTİN intihal tespit programı kullanılarak uygunluğunun kontrol edilmesi önerilir.


3) Tez çalışması intihal raporunun alınabilmesi için tezin kapak, özet, giriş̧, genel bilgiler, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin tek bir dosya halinde programa yüklenmesi gerekir.  


4) Benzerlik oranı üst sınırı %30 olarak belirlenmiştir.


5) Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:

  •  Onay, önsöz ve beyan sayfaları hariç
  •  İçindekiler, simgeler ve kısaltmalar hariç
  •  Kaynaklar hariç
  •  Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç 


6) Raporlama işlemi tamamlandıktan rapor elektronik olarak öğrencinin adı ve soyadı ile kaydedilir. Oluşturulan tez çalışması intihal raporu tez savunma sınavı öncesi tez ile birlikte jüri üyelerine sunulur. 


7) Benzerlik oranının belirlenen üst sınırı aşması durumunda sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 


8) Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda intihal raporunun yeniden oluşturulması gerekmektedir.