İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
JHU Seçmeli Stajı


Research Day değerlendirmeleri sonrasında;

 • İlk 30 (otuz) kişi arasında, Anamnez Alma ve Fizik Muayene Uygulama ve İngilizce Mülakatına girebilmeleri için 5. sınıf derslerini tamamlamış ve 6. sınıf intörn eğitimine başlama hakkı kazanmış olmaları şartı,
 • Bu şartın yanında öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları şartı aranmaktadır. 

Bu doğrultuda ilk 30 kişi arasına giren öğrencilerden seçmeli stajaya gitmeye hak kazananları belirlemek için 2 aşamalı seçim kriterleri belirlenmiştir:

 • Birinci aşama Bilimsellik Komitesi sunum değerlendirmesidir.
  Bu aşamada ilk 30 öğrenci seçilir.
 • İkinci aşamada
  a) Tüm derslerin genel not ortalaması alınır.
  b) İngilizce mülakat,
  c) Anamnez ve fizik muayene sınavı yapılır. 

Yukarda belirtilen iki aşamalı seçim kriterlerine göre öğrencilerin en yüksek puandan en düşük puana göre sıralaması yapılır ve yüksek puan alan öğrenciler Johns Hopkins Üniversitesine gitmeye hak kazanır. 

Johns Hopkins Üniversitesi seçmeli stajına gidebilmek için ise;

 • 2022-2023 eğitim öğretim yılından başlamak üzere ön koşul olarak Bilimsellik Komitesi sürecinde proje başvurusunun açılması halinde TÜBİTAK'ın “2209 – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"na başvuru yapmış olmaları,
 • 2023-2024 eğitim öğretim yılında ön koşul olarak Bilimsellik Komitesi sürecinde proje başvurusunun açılması halinde “TÜSEB- Lisans Öğrencilerine Yönelik A1 Proje Destek Programı"na başvuru yapmış olmaları şartı aranmaktadır.