İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Dekanın Mesajı


 İçerik Düzenleyicisi

RAMAZAN ÖZDEMİR.png


Değerli Öğrencilerimiz,
Tıp fakültemiz, insan odaklı, yerel değerlerinin farkında uluslararası düşünen ve hareket eden, iletişim, liderlik ve yöneticilik yetkinliğinde, sürekli öğrenen ve öğreten, bilimsel düşünceyi kavramış ve bilimi üretebilen hekimler yetiştirmek misyonumuza uygun olarak faaliyetlerini planlamakta ve uygulamaktadır.
Tıp eğitimi müfredatımız, çekirdek eğitim programlarına ilavelerle yeniden düzenlendi. Biliminsanlığı-Bilimsel araştırma komitesi ile temel yetkinlikler komitesi fakültemizin müfradat farklılığını ortaya koymaktadır. Tıp eğitimi otomasyonu kullanımı ile müfredattaki derslerin amaçları, öğrenim hedefleri, derslerin içerikleri, sınav soru ve cevapları öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin sürekli ulaşımına açık olacaktır. Tıp eğitimi eğitici formasyon eğitim programları ile tüm öğretim üyelerimiz ve öğretim görevlilerimizin sertifikasyonu çalışmalarımız süreklilik arz edecektir.
Tıp fakültemiz, vakıf üniversiteleri arasında tercih edilirlilikte birincilik sırasını korumaya devam etmektedir. Hem ÖSYM puanları hem de yatay geçiş başvurularında bu durumu ortaya koymuştur.
Türkiye’nin en eski, eğitim ve araştırma hastanesi olan hastanemiz, imkanları, hasta sayısı ve çeşitliliği ile öğrencilerimiz için çok değerli imkanlar oluşturmaktadır.
Eğitimde, öğrenci, müfredat, eğitici ve eğitim alt yapısı ne kadar üst seviyede olursa eğitim de o kadar kaliteli olacaktır. Bu bilinç ile yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başlamıştır. Kalitenin sınırı olmadığı prensibiyle sürekli gelişmek tüm üniversitemiz mensuplarının hedefi olmaya devam edecektir.

Dekan