İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Johns Hopkins Üniversitesi İşbirliği


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültemizde araştırma eğitimi kapsamında Mezuniyet öncesi tıp eğitimi için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen yeterlilikler Bilimsellik Komitesinin alt yapısı oluşturmaktadır. Diğer Tıp Fakültelerinde bulunmayan ve müfredatımıza dahil edilen “Bilimsellik Komitesi" uygulaması, 2015- 2016 eğitim-öğretim yılından itibaren müfredat geliştirme anlaşmamız bulunan Johns Hopkins Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte yürütülmektedir. Alanında uzman akademisyenleri tarafından 1,5 yıl boyunca Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerine müfredatta daha önce belirlenen dersleri 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. Modüller ve Research Day (Araştırma Günü) programları gerçekleştirilmektedir. Research Day (Araştırma Günü) programında öğrencilerimiz çalışmalarını sözel ve poster sunumları şeklide sunmaktadır ve çalışmaların özet bilgileri Bezmiâlem Science'da özel sayı olarak yayınlanmaktadır. 

Her bir öğrencinin bu 1,5 yıllık süre içinde birer bilimsel projeyi tamamlayarak komite yürütücülerine sunması ve 6. sınıfa başlamanın ön koşulu olarak bilimsellik komitesinden başarılı olmaları gerekmektedir. Her eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinden 10 öğrenci Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde klinik rotasyon yapmaya hak kazanır ve 1 ay süre ile klinik rotasyon yapmaktadırlar. 

Ayrıca her eğitim-öğretim yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenler Tıp Fakültemiz 1, 2, 3. ve 4. sınıflara müfredata uygun olarak ders vermektedirler. 


Galeri için tıklayınız.​

​​


​​​​