İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
TYYÇ


 TYYÇ

​TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) KATALOĞU ve ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMİ 

Yükseköğretim alanında yeterlilik, bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olabileceğini ifade eder. ​Türkiye Yükseköğretim Y​eterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Avrupa Birliği tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Türk yükseköğretim kurumlarında şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların yapılandırıldığı bir sistemdir.

Öğrencilerimiz TYYÇ - Program Yeterlilikleri Matrisi ile öğrenme sonuçlarına odaklanarak mezun oldukları programdan bilgi, beceri ve yetkinlik kategorilerinde edinecekleri kazanımlarını incelerken, alacakları her dersin programa katkısının ilişkilendirildiği Ders- Program Yeterlilikleri Matrisi ile ders bazındaki kazanımlarını irdeleyebilirler ve Lisans Derece Programına İlişkin Bilgiler ile kabul, kayıt ve mezuniyet koşulları, ölçme-değerlendirme, bir üst dereceye geçiş ve istihdam olanakları hakkında özet bilgilere erişebilirler.

TYYÇ Kataloğu öğrencilerimizin

  • Eğitim programlarını ve derslerini bilinçli seçmelerine yardımcı olur;

  • Bu dersleri başarı ile tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını önceden bilmelerine olanak sağlar;

  • Öğrenim programları dışındaki akademik aktiviteleri planlamalarına yardım eder;

  • Öğrenci hareketliliği için karşılaşabilecekleri engelleri azaltır ve yaşam boyu öğrenime dahil olmalarını teşvik eder;

  • Eğitim-öğretim düzeyleri arasında yatay ve dikey geçişler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur;

  • Bezmialem Vakıf Üniversitesinde yürütülen program bilgilerine, yeterliliklerine ve ders kazanımlarına kapsamlı bir liste ile ulaşmasını sağlar; kısaca öğrenenlere yardım eder, onları destekler ve onlara yönelik bütün eğitim fırsatlarını açıklar.

BVU Bologna Bilgi Sistemi