İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Tarihçe


 Tarihçe

​​

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türkiye'nin sağlık alanında kurulmuş ilk tematik üniversitesidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda kurulmuş vakıf üniversitesi olma yönü ile diğer vakıf üniversitelerinden farklıdır. Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi adıyla bilinen yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip hastanemiz, son 50 yıldır da tıpta uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti vermiştir. 

Hastanemiz, İstanbul'un merkezinde 55 bin metrekareden geniş bir alana kurulmuş olup 500 den fazla hasta yatağına ve 120 yoğun bakım yatağına sahiptir. Günlük 5000 poliklinik hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimizin eğitimi için de kullanılan hastanemizde öğrenciler, hemen her türlü vakayı görme ve deneyim kazanma olanağı bulmaktadır. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 48 öğrenciyle eğitime başlanan fakültemizde şu an toplam 734 öğrenci eğitim almaktadır.

Eğitim olanaklarına göz atıldığında; Fakültemizde, Dönem I, II ve III teorik eğitimlerinde kullanılan 150 kişilik üç amfi, Dönem IV ve V eğitiminde kullanılan  20 şer kişilik 8 derslik, 50 kişilik üç derslik ve okuma salonları bulunmakta olup bu salonlar uygulanan plan çerçevesinde PDÖ ve Olgu Temelli Oturumlar için de kullanılabilmektedir. Anatomi laboratuvarında 580 maket ve üç kadavra, Histoloji, Mikrobiyoloji ve Fizyoloji laboratuvarlarında toplamda 130 öğrenci mikroskobu mevcuttur. Fizyoloji laboratuvarında, öğrenci pratik eğitimlerinde kullanılmak üzere 10 adet laboratuvar sistemi bulunmaktadır. Hastane binamızda, beceri eğitimlerinde kullanılmak üzere ayrı bir maket laboratuvarı bulunmakta olup, Dönem I'den Dönem VI'​ya kadar tüm sınıfların eğitimlerinde kullanılan çok sayıda beceri maketi bulunmaktadır. Ayrıca gelişmiş bir simülasyon maketi de mevcuttur. Klinik eğitimlerde ve sınavlarında kullanılmak üzere 13 ayrı OSCE laboratuvarı (poliklinik düzeninde) ve bir gözlem odası bulunmaktadır.  Öğrenciler mevcut ses ve kamera düzeniyle, oluşturulan senaryolar ve eğitilmiş simüle hastalarla ilgili öğretim üyeleri tarafında izlenerek sınav olmaktadır.  

Ölçme değerlendirmede teorik sınavlar için kullanılan otomasyon sisteminde soru bankası oluşturulmuştur. Soru bankasına öğretim üyeleri tarafından çok sayıda soru girilmiş olup, sorular bankadan seçilerek Dönem I den V'e kadar tüm sınıflarda formatif ve summatif sınavlarda kullanılmaktadır. Sınavlar tabletlerde yapılmakta ve yine sistem üzerinden değerlendirilmekte ve soru analizleri yapılmaktadır.

Alanında deneyimli, kendilerini bilim alanında kabul ettirmiş, eğitimi, araştırmayı ve hizmeti kendilerine görev edinmiş öğretim üyelerimiz üniversitemizde görev yapmaktadır. Tüm öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimiz eğitici formasyon eğitimine sahiptir.

Vakıf Üniversitesi Tıp fakülteleri arasında, 2010 yılından beri eğitim hizmeti veren fakültemizin tercih edilirliği yüksektir. Tercih edilirliğimiz her yıl artmaya devam etmektedir. Bilinçli tercihleriyle tıp eğitimi almak için gelen seçkin öğrencilerimiz tüm yönetici ve eğitici kadromuzun motivasyon kaynaklarından biridir.

Fakültemizde tıp eğitimi, hem Tıp Eğitimi Bilgi Sistemi içerikli bir otomasyon programı ile hem de Tıp Eğitimi Anabilim Dalının oluşturduğu programla planlanıp uygulanarak izlenmektir. Tüm derslerin içerikleri, öğretim amaçları, yeterlilikler, öğrenim hedefleri ve öğretim çıktıları belirlenmekte ve öğrencilerimizin ulaşımına açılmaktadır. Eğitim içerikleri, ders sunuları ve soru bankası hem öğrenciler hem de öğretim elemanlarının ulaşabileceği şekilde kurgulanmıştır.​

Fakültemiz bilimsellik, bilim üretme, bilim insanı yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Öğretim elemanlarımızın araştırma faaliyetleri sürekli teşvik edilmektedir. Bilimsel araştırmaların sayı ve kalitesinin araştırılması stratejik hedeflerimizden biri olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, Johns Hopkins üniversitesi ile program ortaklığı anlaşması yapılmıştır. Fakültemizde "Scolarly Concentration" adlı araştırma eğitimi bir yatay staj olarak Johns Hopkins üniversitesi ile ortak olarak uygulanmaktadır. İlgili üniversite ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yapılmaktadır. Hem Johns Hopkins üniversitesi hem de diğer uluslararası üniversitelerle işbirliği misyonumuz bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırma projelerini destekleme yönergemize göre öğrencilerin ekip içinde yer aldığı projelere öncelik verilmekte ve destek miktarı arttırılmaktadır. Öğrencilerimize bilimsel düşünce, bilimsel araştırma kuralları, bilimsel proje yazabilme, bilimsel araştırmalarda ekip üyesi olma, bilimsel makale okuryazarlığı gibi birçok alanda yetkinlik kazandırılmaktadır.