Temel İlke ve Değerlerimiz


 Temel İlke ve Değerlerimiz

 1. Bilimsellik

 2. Etik değerlere bağlılık

 3. Adalet

 4. Şeffaflık

 5. Liyakat

 6. Yenilikçilik

 7. Mükemmeliyetçilik

 8. Çalışan memnuniyeti

 9. Katılımcılık

 10. Özgürlükçülük

 11. Zamana bağlılık

 12. Hamiyet​​

 13. Kurum çıkarları​​