Sınıf Koordinatörleri


 Sınıf Koordinatörleri

2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları​

SINIF I KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Emine Rümeysa HEKİMOĞLU | Histoloji Anabilim Dalı   

ehekimoglu@bezmialem.edu.tr

 

SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr. Öğretim Üyesi Cansu EKİNCİ  | Goz Hastaliklari AD

cekinci@bezmialem.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Vildan Betül YENİGÜN  | Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

vbyenigun@bezmialem.edu.tr

 

SINIF II KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Savaş ÜSTÜNOVA | Fizyoloji Anabilim Dalı

SUstunova@bezmialem.edu.tr

 

SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Aysu KILIÇ | Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bolumu
akilic@bezmialem.edu.tr

 

SINIF III KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Şeyma YILDIZ | Radyoloji Anabilim Dalı
seyildiz@bezmialem.edu.tr

SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN | Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
gcoban@bezmialem.edu.tr 

 

SINIF IV KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Elmas BİBERCİ KESKİN | İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ebkeskin@bezmialem.edu.tr

 

SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Muzaffer AKÇAY | Üroloji Anabilim Dalı

makcay@bezmialem.edu.tr 

 

SINIF V KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIK | Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FOkyaltirik@bezmialem.edu.tr

 

SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Ferda USLU | Nöroloji Anabilim Dalı
feuslu@bezmialem.edu.tr

 

SINIF VI KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİR | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

ADoganDemir@bezmialem.edu.tr

 

SINIF VI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ | Acil Tıp Anabilim Dalı
ESonmez@bezmialem.edu.tr 


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları

 

SINIF I KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Sedat MEYDAN | Anatomi Anabilim Dalı

SMeydan@bezmialem.edu.tr 

SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Emine Rümeysa HEKİMOĞLU | Histoloji Anabilim Dalı   

ehekimoglu@bezmialem.edu.tr


SINIF II KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Şahbettin SELEK | Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

SSelek@bezmialem.edu.tr 

SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Birsen ELİBOL | Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
B.Can@bezmialem.edu.tr 


SINIF III KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Şeyma YILDIZ | Radyoloji Anabilim Dalı
seyildiz@bezmialem.edu.tr

SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN | Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
gcoban@bezmialem.edu.tr 


SINIF IV KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Muharrem KISKAÇ | İç Hastalıkları Anabilim Dalı
mkiskac@bezmialem.edu.tr

 

SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer AKÇAY | Üroloji Anabilim Dalı

makcay@bezmialem.edu.tr 
SINIF V KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Azize Esra GÜRSOY | Nöroloji Anabilim Dalı
AGursoy@bezmialem.edu.tr


SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIK | Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
FOkyaltirik@bezmialem.edu.trSINIF VI KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİR | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

ADoganDemir@bezmialem.edu.tr

SINIF VI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ | Acil Tıp Anabilim Dalı
ESonmez@bezmialem.edu.tr2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları

SINIF I KOORDİNATÖRÜ 

Prof. Dr. Sedat MEYDAN | Anatomi Anabilim Dalı

SMeydan@bezmialem.edu.tr 

SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

​Dr. Öğr. Üyesi Emine Rümeysa HEKİMOĞLU | Histoloji Anabilim Dalı   

ehekimoglu@bezmialem.edu.tr

SINIF II KOORDİNATÖRÜ 

Prof. Dr. Şahbettin SELEK​ | Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

SSelek@bezmialem.edu.tr ​

SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

Doç. Dr. Birsen ELİBOL Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
B.Can@bezmialem.edu.tr 


SINIF III KOORDİNATÖRÜ 

Doç. Dr. Şeyma YILDIZ | Radyoloji Anabilim Dalı
​seyildiz@bezmialem.edu.tr

SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN | Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
​gcoban@bezmialem.edu.tr 

SINIF IV KOORDİNATÖRÜ 
Doç. Dr. Fatma Ümit MALYA | Genel Cerrahi Anabilim Dalı
fmalya@bezmialem.edu.tr

SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

Doç. Dr. Muharrem KISKAÇ | İç Hastalıkları Anabilim Dalı​
​mkiskac@bezmialem.edu.tr

SINIF V KOORDİNATÖRÜ 
Prof. Dr. Azize Esra GÜRSOY | Nöroloji Anabilim Dalı
AGursoy@bezmialem.edu.tr

SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI  
Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIK | Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
AGursoy@bezmialem.edu.tr


SINIF VI KOORDİNATÖRÜ 

Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİR | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı​

ADoganDemir@bezmialem.edu.tr


SINIF VI KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ | Acil Tıp Anabilim Dalı
ESonmez@bezmialem.edu.tr​2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları

SINIF I KOORDİNATÖRÜ                                             (SMeydan@bezmialem.edu.tr)       

 • Prof. Dr. Sedat MEYDAN

 Anatomi Anabilim Dalı

SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI                        ( ouysal@bezmialem.edu.tr )

 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer UYSAL

 Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

SINIF II KOORDİNATÖRÜ                                            ( SSelek@bezmialem.edu.tr )

 • Prof. Dr. Şahbettin SELEK

 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI                      ( B.Can@bezmialem.edu.tr )

 • Dr. Öğr. Üyesi Birsen ELİBOL

 Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

SINIF III KOORDİNATÖRÜ                                         (seyildiz@bezmialem.edu.tr)

 • Doç. Dr. Şeyma YILDIZ

 Radyoloji Anabilim Dalı

SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI                    ( gcoban@bezmialem.edu.tr )

 • Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN

 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

SINIF IV KOORDİNATÖRÜ                                        ( yersoy@bezmialem.edu.tr )

 • Prof. Dr. Yeliz Emine ERSOY

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI                   (fmalya@bezmialem.edu.tr )

·       Doç. Dr. Fatma Ümit MALYA

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

SINIF V KOORDİNATÖRÜ                                         (AGursoy@bezmialem.edu.tr )

 • Prof. Dr. Azize Esra GÜRSOY

Nöroloji Anabilim Dalı

SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI                     (FOkyaltirik@bezmialem.edu.tr)

 • Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIK

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SINIF VI KOORDİNATÖRÜ                                     gcetin@bezmialem.edu.tr )

 •        Doç. Dr. Güven ÇETİN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

SINIF VI KOORDİNATÖRÜ YARDIMCISI                 (ADoganDemir@bezmialem.edu.tr)

 • Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİR

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


 

Bezmialem Vakıf Ünivesitesi

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR​