İLETİŞİM ENGLISH Ara SEARCH
Sınıf Koordinatörleri


 Sınıf Koordinatörleri

2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları​

SINIF I KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Emine Rümeysa HEKİMOĞLU |​ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

ehekimoglu@bezmialem.edu.tr


SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Betül YENİGÜN |​ Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

vbyenigun@bezmialem.edu.tr


SINIF II KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Savaş ÜSTÜNOVA Fizyoloji Anabilim Dalı

sustunova@bezmialem.edu.tr​


SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Aysu KILIÇ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

akilic@bezmialem.edu.tr


SINIF III KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Şeyma YILDIZ |​ Radyoloji Anabilim Dalı

seyildiz@bezmialem.edu.tr


SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN |​ Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

gcoban@bezmialem.edu.tr


SINIF IV KOORDİNATÖRÜ

Doç.Dr. Muzaffer AKÇAY |​ Üroloji Anabilim Dalı

makcay@bezmialem.edu.tr


SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. İskender Ekinci | İç Hastalıkları Anabilim Dalı

iskender.ekinci@bezmialem.edu.tr


SINIF V KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIK | Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

fokyaltirik@bezmialem.edu.tr


SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI

​Doç. Dr. Ferda USLU | Nöroloji Anabilim Dalı

feuslu@bezmialem.edu.tr


SINIF VI KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Bahadır TAŞLIDERE | Acil Tıp Anabilim Dalı

btaslidere@bezmialem.edu.tr


Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

addemir@bezmialem.edu.tr


SINIF VI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Melih ŞİMŞEK İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

msimsek1@bezmialem.edu.tr​2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları​

SINIF I KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Emine Rümeysa HEKİMOĞLU | Histoloji Anabilim Dalı   

ehekimoglu@bezmialem.edu.tr

 

SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr. Öğretim Üyesi Cansu EKİNCİ  | Goz Hastaliklari AD

cekinci@bezmialem.edu.tr


Dr. Öğretim Üyesi Vildan Betül YENİGÜN  | Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

vbyenigun@bezmialem.edu.tr

 

SINIF II KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Savaş ÜSTÜNOVA | Fizyoloji Anabilim Dalı

SUstunova@bezmialem.edu.tr

 

SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Aysu KILIÇ | Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bolumu
akilic@bezmialem.edu.tr

 

SINIF III KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Şeyma YILDIZ | Radyoloji Anabilim Dalı
seyildiz@bezmialem.edu.tr


SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN | Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
gcoban@bezmialem.edu.tr 

 

SINIF IV KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Elmas BİBERCİ KESKİN | İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

ebkeskin@bezmialem.edu.tr 


SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Muzaffer AKÇAY | Üroloji Anabilim Dalı

makcay@bezmialem.edu.tr 

 

SINIF V KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIK | Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FOkyaltirik@bezmialem.edu.tr

 

SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Ferda USLU | Nöroloji Anabilim Dalı

feuslu@bezmialem.edu.tr

 

SINIF VI KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİR | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

ADoganDemir@bezmialem.edu.tr

 

SINIF VI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Bahadır TAŞLIDERE  | Acil Tıp Anabilim Dalı​​

btaslidere@bezmialem.edu.tr​


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları

SINIF I KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Sedat MEYDANAnatomi Anabilim Dalı

SMeydan@bezmialem.edu.tr 


SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Emine Rümeysa HEKİMOĞLUHistoloji Anabilim Dalı   

ehekimoglu@bezmialem.edu.tr


SINIF II KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Şahabettin SELEKTıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

SSelek@bezmialem.edu.tr  


SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Birsen ELİBOL | Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
B.Can@bezmialem.edu.tr 


SINIF III KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Şeyma YILDIZRadyoloji Anabilim Dalı
seyildiz@bezmialem.edu.tr


SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN | Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
gcoban@bezmialem.edu.tr 


SINIF IV KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Muharrem KISKAÇİç Hastalıkları Anabilim Dalı
mkiskac@bezmialem.edu.tr 


SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer AKÇAYÜroloji Anabilim Dalı

makcay@bezmialem.edu.tr 


SINIF V KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Azize Esra GÜRSOYNöroloji Anabilim Dalı
AGursoy@bezmialem.edu.tr


SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIKGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
FOkyaltirik@bezmialem.edu.tr


SINIF VI KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİRÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

ADoganDemir@bezmialem.edu.tr


SINIF VI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Ertan SÖNMEZAcil Tıp Anabilim Dalı
ESonmez@bezmialem.edu.tr


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları

SINIF I KOORDİNATÖRÜ 

Prof. Dr. Sedat MEYDANAnatomi Anabilim Dalı

SMeydan@bezmialem.edu.tr 

SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

​Dr. Öğr. Üyesi Emine Rümeysa HEKİMOĞLUHistoloji Anabilim Dalı   

ehekimoglu@bezmialem.edu.tr

SINIF II KOORDİNATÖRÜ 

Prof. Dr. Şahbettin SELEK​ | Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

SSelek@bezmialem.edu.tr ​

SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

Doç. Dr. Birsen ELİBOL | Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
B.Can@bezmialem.edu.tr 


SINIF III KOORDİNATÖRÜ 

Doç. Dr. Şeyma YILDIZRadyoloji Anabilim Dalı

​seyildiz@bezmialem.edu.tr

SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

Öğr. Gör. Dr. Ganime ÇOBAN | Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
​gcoban@bezmialem.edu.tr 

SINIF IV KOORDİNATÖRÜ 


SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI  

Doç. Dr. Muharrem KISKAÇİç Hastalıkları Anabilim Dalı​
​mkiskac@bezmialem.edu.tr

SINIF V KOORDİNATÖRÜ 
Prof. Dr. Azize Esra GÜRSOYNöroloji Anabilim Dalı
AGursoy@bezmialem.edu.tr


SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI  
Doç. Dr. Fatmanur OKYALTIRIKGöğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
AGursoy@bezmialem.edu.tr

SINIF VI KOORDİNATÖRÜ 

Doç. Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİRÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı​

ADoganDemir@bezmialem.edu.tr


SINIF VI KOORDİNATÖR YARDIMCISI  


2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sınıf Koordinatör ve Yardımcıları

SINIF I KOORDİNATÖRÜ                                             (SMeydan@bezmialem.edu.tr)       

 Anatomi Anabilim Dalı


SINIF I KOORDİNATÖR YARDIMCISI                        ( ouysal@bezmialem.edu.tr )

 Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı


SINIF II KOORDİNATÖRÜ                                            ( SSelek@bezmialem.edu.tr )

 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı


SINIF II KOORDİNATÖR YARDIMCISI                      ( B.Can@bezmialem.edu.tr )

 Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı


SINIF III KOORDİNATÖRÜ                                         (seyildiz@bezmialem.edu.tr)

 Radyoloji Anabilim Dalı


SINIF III KOORDİNATÖR YARDIMCISI                    ( gcoban@bezmialem.edu.tr )

 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı


SINIF IV KOORDİNATÖRÜ                                        ( yersoy@bezmialem.edu.tr )

Genel Cerrahi Anabilim Dalı


SINIF IV KOORDİNATÖR YARDIMCISI                   (fmalya@bezmialem.edu.tr )

·       Doç. Dr. Fatma Ümit MALYA

Genel Cerrahi Anabilim Dalı


SINIF V KOORDİNATÖRÜ                                         (AGursoy@bezmialem.edu.tr )

Nöroloji Anabilim Dalı


SINIF V KOORDİNATÖR YARDIMCISI                     (FOkyaltirik@bezmialem.edu.tr)

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


SINIF VI KOORDİNATÖRÜ                                     gcetin@bezmialem.edu.tr )

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


SINIF VI KOORDİNATÖRÜ YARDIMCISI                 (ADoganDemir@bezmialem.edu.tr)

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Bezmialem Vakıf Ünivesitesi

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR​