CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI​​

2010 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin açılmasıyla birlikte kliniğimiz üniveriste bünyesine dahil olmuştur. Hastanemizdeki tam teşekküllü Erişkin ve​​ Pediyatrik Yoğun Bakım Ünitelerinin desteği ile kliniğimizde her türlü cerrahi girişimi yapabilmekteyiz. Klinik hizmetler ve yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların yanı sıra asistan eğitimi vererek hem cerrahi hem de akademik olarak ülkemize hizmet verecek en iyi seviyede uzmanlar yetiştiriyoruz. Ayrıca, öğrenci değişim programı ile de yurt dışındaki Tıp Fakültesi öğrenicleri, stajları için kliniğimizi 
DK1855.png
tercih etmektedirler. 'The University of Texas,​ MD Anderson Cancer Center' Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Raymond Sawaya ile 'The University of South California Keck School of Medicine' Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eric Chang, kliniğimizin uluslararası danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı           
PROF. DR. MUSTAFA AZİZ HATİBOĞLU
DOKTORLAR

Hakkımızda

Anabilim Dalımızda  2 adet cerrahi mikroskop, nöronavigasyon cihazı, intraoperatif ultrason, ultrasonic aspiratör ve endoskop ile nöroşirurji pratiğinde ilgili hastalıkların güncel cerrahi tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizde tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şu şekilde özetlenebilir:

 • ​Beyin Damar Hastalıkları (Beyin Damarı Anevrizmaları, Arterio-Venöz Malformasyon, Karotis Stenozu, Beyin Kanamaları, Beyin Damar Tıkanıklığı );
 • Beyin ve Omurilik Tümörleri (Hem erişkinlerde hem de çocukluk çağı beyin ve sinir tümörlerinde mikrocerrahi tekniklerle cerrahi girişim uygulanmaktadır.)
 • Omurga Hastalıkları (bel fıtığı ve boyun fıtığı başta olmak üzere ,travmatik, omurilik kanalı daralması, spondilolistezis gibi yaşlılık süreci ortaya çıkan ayrıca doğumsal omuga hastalıkları tedavisi)
 • Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları (Pediatrik Nöroşirürji) tümörler, damar hastalıkları, hidrosefali ve özellikle yenidoğan döneminde daha sık karşılaşılan “spinal disrafizm” yani bel açıklığı.
 • Travmalar (Darp veya kaza sonucu beyin kafatası yada omurga- omurilik yaralanması)
 • Fonksiyonel Hastalıkların Tedavisi (Parkinson ve benzeri istemsiz hareket bozuklukları gibi hastalıklarda, özellikle beyin pili uygulaması yapılır, spastisitenin tedavisi “selektif dorsal rizotomi” ya da “baklofen pompası yerleştirilmesi” ameliyatları   )
 • Periferik Sinir hastalıkları cerrahi tedavisi (Karpal tünel sendromu, Ulnar tuzak nöropatileri, peroneal nöropatiler vb.  )
Üniversite hastanemizde ilgili hastalıkların tedavi planlamaları yapılırken multidisipliner yaklaşımlar özellikle tercih edilmekte olup diğer bıranşlarla oluşturduğumuz konseylerle hastalarımız ameliyat öncesi ve sonrası konsey toplantılarında değerlendirilerek orak konsesusa göre karar alınır. Oluşturduğumuz konseylerimiz:

 • ​Nöroonkoloji konseyi:  Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyasyon onkololojisi, Tıbbi onkoloji, Nöroradyoloji ve Tıbbi Patoloji den  oluşan konseyimiz her hafta Çarşamba günü hastaların değerlendirmesini yapar.
 • Hipofiz konseyi: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Endokrinoloji,  Nöroradyoloji ve  Kulak Burun Boğaz AD tarafından oluşan  konseyimiz iki haftada bir Salı günü hastaların değerlendirmesini yapılır.
 • Fizik Tedavi Konseyi: Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Fizik Tedavi AD tarafından oluşturulan konseyde ayda bir hastaların değerlendirmesi yapılır.
 • Nörovaskuler Konsey: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, Kalp Damar Cerrahisi, Nöroradyoloji-Girişimsel Radyoloji tarafından oluşturulan konseyde her hafta Çarşamba günü hastaların değerlendirmesi yapılır.
 • Spinal Konsey: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Fizik Tedavi AD tarafından oluşturulan konseyde ayda bir Perşembe günü hastaların değerlendirmesi yapılır.
Anabilim Dalımızda her Cuma asistan eğitim seminerlerimiz kliniğimiz hekimleri ve misafir hekimlerin seminerleri ile ve litaratür seminerleri ile desteklenmektedir.​

Birimler

​​Nöro-onkolojik Cerrahi Programı

Beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisinde Nöronavigasyon ve intraoperativ ultrason gibi ileri teknik ve teknolojiler kullanmaktadır. Ayrıca Kritik beyin bölgesindeki tümörlerin cerrahi olarak çıkartılmasında uyanık cerrahi yöntemini uygulamaktayız. Nöropatoloji, Nöroradyoloji, Onkoloji, Pediyatrik Onkoloji birimleri ile birlikte beyin tümörü olan hastalara multi-disipliner yaklaşımla en güncel ve etkin tedavler sunulmaktadır. Kliniğimiz bu alanda referans merkezi haline gelmiştir.  ​

Gamma Knife Radyocerrahisi

Gamma Knife 201 farklı noktadan beyindeki hedeflenen bölgeye radyasyon demetlerini (Co-60 kaynağı) göndermek suretiyle beyin tümörlerini, damarsal hastalıkları ve Trigeminal nevralji gibi fonksiyonel hastalıkları başarıyla tedavi etmektedir. En önemli özelliği beyindeki lezyonu hassas bir şekilde tedavi etmesinin yanında beynin maruz kaldığı radyasyon miktarının diğer yöntemlere gore en az olmasıdır. Ünitemizde ayda yaklaşık 30 hasta tedavi olmakla birlikte ünitemiz Türkiye'nin en iyi merkezlerinden birisi haline gelmiştir.

Nöro-vasküler Cerrahi

Santral sinir sitemi vasküler lezyonlarına hem cerrrahi hem de endovasküler tedaviler uygulanmaktadır. Girişimsel Nöroradyoloji birimi ile ortak çalışarak uygun hastalar cerrahi ile veya endovasküler girişimler ile tedavi edilmektedir.

Fonksiyonel Cerrahi

Davranış Nörolojisi, Psikiyatri birimi ile ortak çalışarak özellikle Parkinson hastalarında, tremor ve diskinezi gibi hareket bozukluklarında Derin Beyin Stimülasyonu cerrahisi ile bu hasta grubu tedavi edilmektedir. Spastisitesi olan hastalarda da Baklofen pompa implantasyonu ve DREZ rizotomi ameliyatları yapılmaktadır.

Hipofiz ve Kafa tabanı Cerrahisi

Fonksiyonel ve non-fonksiyonel hipofiz tümörlerinde ve kordoma gibi kafa tabanı tümörlerinde Kulak Burun Boğaz kliniği ile birlikte Endoskopik olarak minimal invaziv cerrahi yapılmaktadır.

Pediyatrik Nöroşirürji

Spina bifida, meningomyelosel, Santral sinir sistemi tümörleri ve hidorsefali gibi çocuk yaş grubunda görülen hastalıkların cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bu hasta grubu Pediyatri, Pediyatrik Onkoloji, Nöro-radyoloji, Pediyatrik Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Yoğun Bakım gibi birimlerle birlikte multi-disipliner yaklaşımla değerlendirilmekte ve en uygun şekilde tedavi edilmektedir.

Spinal Cerrahi

Disk hernisi, dar kanal gibi dejeneratif omurga hastalıkları ile spinal travma ve skoloyoz cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca C1-C2 stabilizasyonu, transoral odontoidektomi ve odontoid vidalama gibi özellikli servikal bölge cerrahileri de yapılabilmektedir.​