CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​​​​ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

​Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar süren pediatrik (çocukluk çağı) yaş grubuna ait (0 – 18 yaş), doğumsal ve sonradan oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerine ait cerrahi​ hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir anabilim dalıdır. Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin minyatür bir hali değildir.
Pediatrik yaş grubunun fizyolojisi ve hastalıkları farklıdır. Bu dönemde görülen hastalıklar farklı özelliklere sahiptir. Bu hastalıkların tanısı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır.   Çocukluk çağında yapılan ameliyatların ve diğer tıbbi tedavilerin sonuçlarını çocuklar bir ömür boyu üzerlerinde taşır.  
DK0196.png
Bu yüzden yapılan tüm  ​müdahalelerin tam zamanında ve en doğru​ şekilde yapılması gerekir. Bu cerrahi girişimler ve diğer tedavi yöntemleri uzun ve meşakkatli bir eğitimden geçen, insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş çocuk cerrahları tarafından yapılması gerekir.​​​

   

RANDEVU AL 


Anabilim Dalı Başkanı      
PROF. DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK​

Hakkımızda

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, sıklıkla fimozis (sünnet), umblikal ve inguinal herni (göbek ve kasık fıtıkları), hidrosel (su fıtığı), hipospadyas (peygamber sünnetli), inmemiş testislerin yanı sıra vezikoüreteral reflü (VUR), üreteropelvik (UP) darlık, tümörler (Wilms', nöroblastom, teratom, over, testis, böbrek, karaciğer), gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, barsak, invajinasyon) ameliyatları, cerrahi göğüs hastalıkları, özofagus atrezisi, anal atrezi, barsak atrezileri de dahil olmak üzere birçok doğumsal (konjenital) ve edinsel hastalıklara sahip 0-18 yaş arası bebek ve çocuklara açık ve laparoskopik cerrahi hizmetleri sunmaktadır.
 
Kliniğimiz deneyimli 3 çocuk cerrahının yanı sıra 5 hemşire ve 3 yardımcı personelle her yıl ortalama 9,000 hastaya poliklinik ve 1.500 hastaya ameliyat hizmeti vermektedir. Teşhis ve tedavide en güncel uygulamaları yaparken deneysel ve klinik araştırmalar da yürütüyoruz.

Çocuklar iyi şeylere layıktır.​​