CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH
Mezuniyet Sonrası


 


Asistan Hekim Eğitim Programı

Anabilim Dalımızda asistan hekim eğitim programı üç ana başlıkta uygulanmaktadır:
  1. Pratik Eğitim: Günlük çalışma programında asistan hekimler kıdemleriyle ilişkili olmak üzere poliklinik (semptomdan tanıya gitme, ameliyat olmuş hastanın takibi), klinik (yatan hasta bakımı, takibi) ve ameliyathanede (cerrahi girişim becerisi edinme, geliştirme) görev alırlar. Böylece günlük cerrahi pratiğine her aşamada aktif olarak katılırlar.
  2. Teorik Eğitim: Her hafta öğretim üye, görevli ve uzman hekimlerin katılımıyla seminer programı düzenlenir. Bu programlarda her ayın ilk eğitim günü; bir önceki aya ait ameliyatlar tartışılır, ikinci eğitim gününde; bir önceki aya ait mortal ve morbid vakalar tartışılır, üçüncü ve dördüncü eğitim günlerinde ise; daha önce içeriği belirlenmiş konular üzerinde seminerler verilir. Bu seminerleri bazen asistan hekiminler sunar
  3. Asistan hekimler, her ayın 3. ve 4. Çarşamba sabahı önceden belirlenmiş bir konu hakkında tüm Anabilim Dalı üyelerine sunum yapar.  
  4. Bilim Eğitimi: Her asistan hekimin kıdemiyle ilişkili sayı ve zorluk düzeyinde belirlenmiş bilimsel araştırma projeleri vardır. Bu projelerde asistan hekimler birincil düzeyde sorumludurlar ve belli periyotlarla yapılan "bilimsel proje değerlendirme toplantılarında (journal club)" proje ilerleme süreçleri takip edilir, sorunlar tartışılarak çözümler üretilir ve projenin yayın aşamasına gelmesi sağlanır.
  • Sabah vizitinden sonra radyoloji-gastroenteroloji-onkoloji konseyi olur.
  • Son altı ayına giren her asistan hekim yurtdışında bir observership programına katılmak zorundadır. Bu süreçle ilgili resmi yazışmalar ve finansal destek üniversite tarafından sağlanmaktadır.
  • Eğitim döneminin son yılında her asistan hekim iki ay süreyle "gastroenteroloji endoskopi ünitesi"nde rotasyon yapar. Böylece  standart ve ileri endoskopik uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. Bu dönemde nöbetler dışında servis işlerine katılmaz.
  • Her asistan, eğitim süresini tamamlamadan Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik sınavını geçmek zorundadır.
 
BVU Genel Cerrahi AD 2020-2021 Dönemi Asistan Hekim Teorik Eğitim Programı için Tıklayınız

BVU Genel Cerrahi AD 2019-2020 Dönemi Asistan Hekim Teorik Eğitim Programı için Tıklay​ınız​.