CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI​

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı olarak en modern laboratuvar cihazları ve sistemleri ile öğrencilerimize eğitim vermekte olup, aynı zamanda insan sağlığına hizmet etme amaçlı bilimsel araştırmalar yapmaktayız. Fizyoloji Anabilim Dalı'nın eğitim ve araştırma olmak üzere 2 ana görevi ve üniversitemizdeki bilimsel kurullar ile yönetimsel faaliyetlere destek verme gibi yan görevleri de bulunmaktadır. Kadromuz 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi doktor ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 5 Öğretim Elemanından oluşmaktadır. Ana bilim dalı olarak amacımız, öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim-öğretim vermenin yanında insan sağlığı adına önemli katkılar sağlayacak bilimsel çalışmalar yaparak, dünya akademik literatüründe yer almaktır.​

​​​​

DOKTORLAR

Hakkımızda

Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi'nden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne

 

II. Mahmud'un kadın efendilerinden Bezmiâlem Valide Sultan (ö. 1853) çok hayırsever bir insandı. Oğlu Abdülmecid'in tahta çıkmasıyla Valide Sultanlığa yükselince artan şahsi geliriyle İstanbul'un çeşitli semtlerinde çeşmeler, namazgâhlar, sıbyan mektepleri yaptırdı. Tanzimat'ı izleyen yıllarda İstanbul'da Müslüman halkın yataklı tedavi görebileceği hastane sayısı çok azdı. Şehirde, veba, kolera çiçek salgınları eksik olmuyordu. Bezmiâlem Valide Sultan, yoksul Müslümanlar için bir hastane yaptırmaya karar verdi. 1845 yılında yapımı tamamlanan hastane 12 Mart 1847 günü hasta kabul etmeye başladı. Hastanenin, 15 Temmuz 1847 günü hazırlanan vakfiyesinde, yoksul ve garip Müslümanların ücretsiz tedavi edilmeleri şart koşulmuştu. İlk açıldığında; 12 koğuşta 201 yatak vardı. Ayrıca bir eczane, hekim, müdür, eczacı, cerrah odaları ile hamam, mutfak ve çamaşır daireleri bulunuyordu. Ülkemizin bu ilk vakıf ve en büyük kamu hastanesi, zaman içinde gelişerek büyüdü. 2010 yılında,  Türkiye'nin ilk sağlık bilimleri üniversitesi olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne dönüştü.

 

Türkiye'de Fizyolojinin Gelişimi

14 Mart 1827'de açılan ilk tıp okulunda Fizyoloji dersi, "Menâfi'ül-Azâ" (Organların Faydaları) adıyla verilmeye başlanmıştır. Türkçe ilk ders kitabı ise Kâtipzâde Mehmet Nuri Birgivî'nin, Fransız Fizyolog Jules Béclard'ın  (1817-1887) kitabının çevirisidir. "Menâfi'ül-Azâ Fisiyoloci" adıyla (2 cilt, 1873-1874) yayınlanmış ve derslerde okutulmuştur. Ünlü Fizyolog Claude Bernard'ın (1813-1878) yanında fizyoloji ihtisası yapan Şakir Paşa (1849-1909), dönüşünde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk Fizyoloji laboratuvarını kurarak Deneysel Fizyolojiyi başlatmıştır. Şakir Paşa her dersinde tekrarladığı, "İyi fizyoloji, iyi anatomi bilen iyi tabip olur" sözüyle, öğrencilerini tıbbın bu iki temel direğini layıkıyla öğrenmeye teşvik edermiş. Öğrencisi Kemal Cenap Berksoy (1876-1949), hocasının yolunda ilerleyerek deneysel fizyolojiyi tıp eğitiminde bir eğitim ve araştırma dalı olarak yerleştirmiştir.

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi tedavi hizmeti verdiği için Fizyoloji Anabilim Dalı'nın tarihi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ile başlamıştır. 2012 yılında Prof. Dr. İsmail Meral'in Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve atanmasıyla, bölümdeki araştırma ve eğitim faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu tarihten itibaren fizyoloji laboratuvarına eğitsel ve araştırma amaçlı teknolojik cihazlar alınarak, mevcut imkânlar genişletilmiştir. Şu anda laboratuvarımızda öğrenci eğitiminde kullanılan, pek çok fizyolojik sisteme ait verileri algılayıp dönüştürebilen, 10 adet Fizyoloji Eğitim sistemimiz mevcuttur. Bu sistem, pek çok önde gelen üniversitenin fizyoloji eğitiminde tercih ettiği, son teknolojik gelişmelerle üretilmiş bir donanımdır. Öğrenci pratik derslerimizde bu sistemler ile her bir öğrencimizin bire bir uygulama yapmasına, bu sayede teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek ve deneyimleyerek öğrenmesine imkan vermekteyiz. Teorik derslerde ise her derse özel hazırlanan ders notlarıyla öğrencilerin daha etkin şekilde ders çalışıp öğrenmelerini hedeflemekteyiz. Öğrenci eğitimi yanı sıra yürüttüğümüz bilimsel projelerle insan sağlığı adına destek olacak çalışmalar yaparak, uluslararası tıp literatürüne katkıda bulunmak için emek sarfetmekteyiz. Bir profesör, 1 yardımcı doçent, 1 doktor öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden oluşan 5 kişilik ekibimizle hem üniversitemizin kültürel ve geleneksel değerlerine bağlı kalıp, hem de bilimsel anlamda kendimizi sürekli yenileyerek, öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim vermeyi ve bilimsel faaliyetlerimize daha da hız kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Misyonumuz

 • Bilimsel ve teknolojik birikimlerden faydalanarak, Bezmialem Vakfı'nın amaç ve hedeflerine uygun, bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmek
 • Temel ve ileri düzeyde fizyoloji eğitimi vererek doktor, bilim insanı ve yardımcı sağlık personeli yetiştirip, toplum yararına sunmak
 • Evrensel düzeyde bilime, insan sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak araştırmalar yapmaktır

 

Vizyonumuz

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmayı sağlayacak kalitede çalışmalar yapmak
 • Çağdaş standartlarda eğitim-öğretim vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak
 • Saygınlığı olan, tercih edilen, eğitimde öncü ve araştırmada lider bir bilim dalı olmaktır

 

Değerlerimiz

 • Vakıf kültürüne ve geleneklerine sahip çıkmak
 • Etik değerlere uygun davranmak
 • Bilimsel özgürlüğe ve özgün değerlere saygılı olmak
 • Önyargısız bir yaklaşımla yeniliklere açık olmak
 • Ekip anlayışıyla çalışmak ve yardımlaşmak
 • Eleştirilere açık olarak, eleştirileri yapıcı biçimde kullanabilmek
 • Çözüm odaklı bakış açıları geliştirebilmek
 • Toplum ve çevre bilincine sahip olmaktır


Bilimsel Aktiviteler

​​