CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​ANATOMİ ANABİLİM DALI

MİSYONUMUZ

Evrensel değerler ışığında, lisans ve lisansüstü verdiğimiz eğitim-öğretimle anatomi bilgisini üst düzeyde tutmanın yanı sıra, bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı, insan haklarına saygılı, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, çağdaş ve topluma yararlı bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası ortamlarda çalışanı ve öğrencisi olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretimle, üreteceği bilgi ve araştırmalarıyla, anatomi bilimine ulusal ve uluslararası platformlarda yeni yöntemler ve uygulamalarda öncü,  aidiyet duygu ve bilincinin hâkim olduğu, öğrenci ve akademisyenlerin yetiştirildiği bir bölüm olmaktır.​​

​​​​

DOKTORLAR

Hakkımızda

TARİHÇE

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 2012 yılında Anabilim dalı Başkanlığına atanan Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU tarafından tarihi rektörlük binasında kurulmuş ve eğitim başlamıştır. Teorik dersler tüm üniversite bölümlerinin kendi dershanesinde yapılırken uygulamalar yeni kurulan laboratuvarda yapılmaya başlanmıştır. Anabilim Dalını eğitim kadrosuna 2013 yılında Yrd. Doç. Dr. Sedat MEYDAN, 2017 yılında Dr. Muhammed PARLAK, 2020 yılında ise Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKMUMCU katılmıştır. Bu süreçte Eğitim ve idari kadroda Nuriye KURBETLİ, Özlem ÖZTÜRK, Esra TOSUNOĞLU, Fatih MARAL, Elif ZEREN, Nizameddin Fatih KARAMUS, Yusuf Furkan ÖZALTAY, Ömer Selim AL Öğretim Yardımcısı Asistanlar olarak görev yapmışlardır.

 

Anabilim Dalımızda halen 3 Profesör, 1 Uzman, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi, 1 Bilim Uzmanı ve 3 Yüksek Lisans öğrencisi görev yapmaktadır.​

 

Anabilim dalı başkanlığı görevini 2012 yılından beri Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU yürütmektedir.

 

EĞİTİM ALTYAPIMIZ

 

- Anatomi Laboratuvarları

1. Vatan Yerleşkesi Merkez Laboratuvarı

2. Diseksiyon Laboratuvarı

3. Eyüp Yerleşkesi Anatomi Laboratuvarı

4. Vatan Yerleşkesi Medikal Üretim Merkezi

- Laboratuvarda her masa için atlas takımları ve tablet bilgisayarlar

- Diseksiyon malzemeleri (aspirator, tahnit cihazı, bistüri, pens, costatom, testere, klemp, porteque, keski, çekiç vb.)

- Diseksiyon masası (hareketli), kadavra taşıyıcısı (hidrolikli)

- Kadavra havuzu (otomatik), organ kovaları ve teknik alt yapı

- Morg dolabı

- Yeterli sayıda kadavra

- Maket odası

- Çok sayıda maket ve maket dolapları

 

Anabilim dalımızın uygulamalı eğitimi için Vatan yerleşkesinde 3 adet, Eyüp yerleşkesinde 1 adet olmak üzere toplamda 4 adet laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarımızda çok sayıda eğitim maketi, uygulama eğitim videoları ve yeterli sayıda kadavra ile uygulama dersleri yapılmaktadır.

 

Anatomi Anabilim Dalında üniversitemiz bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine teorik ve pratik anatomi dersleri verilmektedir. Pratik dersler anatomi diseksiyon laboratuvarında kadavra, maket ve kemikler üzerinde anlatılmaktadır. Ayrıca web sayfasındaki eğitim videolarından da takip edilebilmektedir.

https://uzaktanegitim.bezmialem.ed​​u.tr/login/index.php


Bölümümüzün Kitap Ve Yayınları

anatomi-kitaplar.png

abc.png

Kadavra Bağışı

  • (kadavra bağış formu eklenecek)
  • Formu 2 nüsha olarak doldurduktan sonra, nüfus cüzdanınızın fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte (Üniversite'nin adresi) adrese gönderiniz. Formun bir nüshası bağış kartınızla birlikte ıslak imzalı olarak size geri gönderilecektir.

Tıp Fakültelerinde Tıp eğitimi ve öğreniminin gereği gibi yerine getirilmesi için anatomi derslerinde kadavra kullanılması zorunludur. Ülkemizde genellikle organ nakli ve kimsesiz cesetlerden kadavra olarak yararlanılması birlikte ele alınmıştır. Bu konuda çıkartılan önemli iki yasa vardır. Bunlardan ilki 29.05.1979 tarihinde kabul edilen 2238 sayılı yasadır. 03.06.1979 tarih ve 16655 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun" ve bu kanunun 14. maddesine 21.01.1982 tarihinde eklenen kadavra ile ilgili bir ek maddeyi içermektedir (Ek fıkra: 21.01.1982 - 2594/1 md.) Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle, yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen, kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler. (İlgili kanun, Madde 14, Ek fıkra: 21.01.1982 - 2594/1 md). Bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılan yönetmelikle belirlenmiştir. Bu madde ile ilgili yönetmelik de 17.06.1982 tarih ve 17727 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ve ona uygun olarak hazırlanan yönetmeliğin 6.maddesinde Yataklı tedavi kurumlarının baştabip veya hastane müdürlerini; kurumlarında ölen veya morglarına getirilen kimsesiz cenazeleri (15 gün boyunca kimsenin sahip çıkmadığı) ilaçlama ve muhafaza etme istasyonlarına bildirmek ile yükümlü kılmaktadır (İlgili yönetmelik madde 6).