CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı temel olarak hasta bakımı, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemizin lisans ve tıpta uzmanlık öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmak en temel amacımızdır. Bilimsel araştırmalar ile literatüre katkı sağlayan, enfeksiyon hastalıklarına bağlı halk sağlığı sorunlarına çözüm üreten, bulunduğu şartlarda enfeksiyon kontrol süreçlerini en iyi yöneten ve hasta haklarına, etik değerlere saygı gösteren tıp hekimlerini ülkemize kazandırmak önceliğimizdir. Anabilim Dalımız hızla gelişmekte olan bir bölümdür.

Kadromuz ile ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, enfeksiyöz hepatitlere (bulaşıcı sarılık), cinsel yolla bulaşan hastalıklara (HIV, frengi, bel soğukluğu, vb.) ve hastane enfeksiyonlarına yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunarak hastaların erken tanılarını ve tedavilerini sağlayıp şifa bulmaları için gayret gösterilmektedir. Anabilim dalımızın ana bina giriş katında 2 adet polikliniği bulunmaktadır. Polikliniklerden biri ağırlıklı olarak hepatit ve HIV hastalarına yönelik diğeri ise genel enfeksiyonlara yönelik hizmet vermektedir. Ana bina ikinci katında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği toplam 12 yatak ile hasta bakım hizmeti vermektedir. Kliniğimizde 2'si negatif basınç özelliğine sahip 4 adet hepa filtreli tek yataklı odalar bulunmaktadır. ​
DOKTORLAR

Hakkımızda

Vizyon

Kliniğimizin ulusal ve uluslararası saygınlık ve bilinirliğini artırarak alanımızda söz sahibi bir kurum haline gelmek, verdiğimiz hizmetin kalitesiyle yurt içi ve yurt dışında tercih dilen bir referans merkezi olmak, verdiğimiz eğitimin kalite çıtasını sürekli yüksek tutarak başarı potansiyeli yüksek hekim adayları tarafından enfeksiyon hastalıkları alanında ilk sırada tercih edilen merkezlerden biri olmaktır.

Misyon

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili mevcut bilgi ve tecrübemizi modern bilgilerin ışığında geliştirerek kliniğimizde görev yapmakta olan araştırma görevlilerine uluslararası standartlarda eğitim vermek, hasta haklarına ve etik değerlere saygılı, enfeksiyon hastalıkları alanında tıbbi literatürü ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, açık fikirli, sorgulayıcı, araştırma ve bilgi paylaşımı konularında istekli ve istikrarlı uzman hekimler yetiştirmek, dünya literatürüne kayda değer katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak ve hastalarımıza yüksek insani ve bilimsel standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.​

Hasta Bilgilendirme

​Anabilim Dalımızda, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir sağlık sorununu oluşturan viral hepatitler (Hepatit B, Hepatit C, hepatit D, Hepatit A ve Hepatit E) ve HIV-AİDS enfeksiyonu konusunda da tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. 
Ayrıca ülkemizde sık ve önemli görülen enfeksiyon hastalıklarına sahip hastaların tetkik, tanı ve tedavileri ilgili öğretim üyelerinin takibinde ayaktan ve gerektiğinde yatırılarak yapılmaktadır. Grip, soğuk algınlığı, farenjit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, bronşit gibi akciğer enfeksiyonları, ateşli veya ateşsiz seyreden ishalli hastalıklar, besin zehirlenmesi, döküntülü hastalıklar, parazit hastalıkları, menenjit gibi sinir sistemi enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, üreme sistemini tutan enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, deriyi tutan enfeksiyonlar (selülit, abseler, vb), kemik ve eklem enfeksiyonları (osteomiyelit, artrit), diyabetik yara enfeksiyonları, nedeni bulunamamış ateş ile başvuran hastalar, tifo, bruselloz, akciğer dışındaki organları tutan tüberküloz, tularemi, lyme hastalığı vb. hastalıklar yer almaktadır.
Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen enfeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır.
Hastanede yatması gerekmeyen ancak damardan antibiyotiklerle tedavi edilmesi zorunlu hastalar için günübirlik antibiyotik uygulaması sayesinde anabilim dalımız daha çok hasta etkin antibiyotik tedavisi ulaşabilmektedir.
Enfeksiyonu olan erişkin hastalara modern tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla hızlı tanı koyarak etkin tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan enfeksiyonların (hepatit, AIDS vb.) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen enfeksiyon riskini en aza indirmektir.

Hepatit B

Hepatit B nedir?
 • Karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır.
 • Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri dahil birçok ağır hastalıklara sebep olabilir.
 • Hepatit B virüsü, 1965'de tanımlanmış ve Avustralya antijeni olarak adlandırılmıştır.
 • Virüsün 7 alt tipi vardır.
Hepatit B virüsü başka virüse dönüşür mü?
Hepatit B virüsü, Hepatit C ve HIV virüsünden farklıdır.
Herhangi birinden hastalanmak, diğerinden de hasta olunacağı anlamına gelmez.

Hepatit B virüsü nerelerde bulunur?
Kan, tükrük, meni ve vajinal sıvı vb. vücut sıvılarında bulunabilir.

Hepatit B virüsü nasıl bulaşır?
Gelişmekte olan ülkelerde Hepatit B, çoğu zaman doğumda anneden bebeğe veya aile bireylerinden çocuklukta kan yolu ile açık yara ve çiziklerden bulaşmaktadır
Doğumda anneden bebeğe ve aile içerisinde açık yara ve çiziklerden kan teması ile bulaşmasının yanı sıra hepatit B şu yollarla da bulaşır:
 • Korunmasız cinsel ilişki ile,
 • Kan transfüzyonuyla,
 • Damar içi ilaç bağımlılarında aynı enjektörün kullanılmasıyla,
 • Kan bulaşmış jilet gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla,
Hepatit B; Hepatit C'den 10 kat, HIV'den ise 100 kat daha bulaşıcıdır.
Hepatit B vücut dışı ortamda 1 hafta kadar yaşayabilir. Yani ortama kan döküldüğünde ya da kişisel eşyaya kan bulaştığında orada bir hafta canlı kalabilir.

Nasıl bulaşmaz?
Göz yaşı, idrar, dışkı, hapşırma, öksürük, kucaklaşma, tokalaşma, gıda paylaşımı gibi yollarla bulaşmaz.  Sivrisinek ısırması ile bulaşmaz.

Bebeğe geçişi nasıl önleyelim?
Bütün hamile kadınlar hepatit B testi yaptırmalıdır.
Anne adayında hepatit B enfeksiyonu varsa, doğumdan kısa bir süre sonra bebeğe uygulanacak aşı ve immunoglobulin enjeksiyonu ile anneden çocuğuna Hepatit B geçişi engellenmelidir.

Bebeği emzirebilir miyim?
Hepatit B annenin çocuğunu emzirmesi yolu ile bulaşmaz.
Ancak meme ucunda çatlak, kanama varsa meme ucu bakımı ihmal edilmemelidir.

Aşı korur mu?
Hepatit B aşıları güvenli ve korunmada etkilidir.
Partneri/eşi hepatit B taşıyanlar aşılandıkları takdirde korunmuş olurlar.
Herkese, özellikle de hepatit B ile enfekte kan veya vücut sıvılarına maruz kalanlara (sağlık personeli gibi) aşı ve bazı durumlarda immunoglobulin önerilir.
Hepatit B aşısını aile hekimliklerinde ve bazı hastanelerde yaptırabilirsiniz.
Eczanelerden alınarak da yapılabilir.
Hepatit B den koruyarak, hepatit B kaynaklı karaciğer kanserlerini önler.
Bu sebeple dünyada kansere karşı üretilen ilk aşıdır.
Doktorunuz tarafından başka türlü önerilmediği takdirde üç doz uygulanması gerekmektedir (ilk doz 0. ay kabul edilip 0., 1. ve 6. ayda).

Nasıl seyreder?
Hepatit B hastalığının seyri virüsü kaç yaşında aldığınıza göre değişir.
Hastalık anneden bebeğe doğumda bulaştıysa bebekte %90'dan fazla ihtimalle kronikleşir
Hastalık erişkin yaşta alınırsa daha iyi seyreder.
Enfekte olan erişkin hastaların %90'ından fazlası iyileşir ve bağışıklık kazanır.

Kronik hepatit B?
Kronik Hepatit B, enfeksiyon sonrası vücudun virüsten kurtulamaması sonucunda gelişir.
Kronik Hepatit B diyebilmemiz için enfeksiyonun 6 aydan fazla sürmüş olması gerekir.
Kronik Hepatit B hastalarının %20-30'u ciddi karaciğer hastalığı riski taşımaktadır.
Dünyada 350 milyonu aşkın kronik Hepatit B hastası yaşamaktadır.

Nasıl anlarım?
Kronik hepatit B hastalığında hiç semptom olmayabilir.
Hastalık, ilk bulaştığında insanların sadece 3/10'unda bulgulara neden olmaktadır.
Çocuklarda ise belirti daha nadirdir.

Belirtiler Nelerdir?
 • sarılık
 • bitkinlik, aşırı yorgunluk
 • eklemlerde ve karın bölgesinde ağrı
 • iştahsızlık ve grip benzeri belirtiler

Hepatit D?
 • Hepatit B ile enfekte iseniz Hepatit D ile de enfekte olabilirsiniz.
 • Hepatit D, hepatit B olmadan sizde hastalık yapamaz.
 • Hepatit D ile birlikte olan hepatit B enfeksiyonu daha ciddi seyir gösterir.
 • Yakın takip edilmesi gereklidir.
Tanı
Basit bir kan testi ile daha önce hastalığa maruz kalıp kalmadığınız ve şu an sahip olup olmadığınız anlaşılabilir.

Test
Hepatit B testi sağlık ocaklarında, hastanelerde veya özel kliniklerde yapılmaktadır.

Tedavi
Hepatit B'nin tedavisi vardır.
Ancak her insana aynı ölçüde fayda sağlanması beklenemez.
Hepatit B tedavisinin asıl amacı virüsü baskılamak ve karaciğere vereceği zararları engellemektir.

Hepatit ile yaşamak..
Düzenli hekim kontrolüne gitmelisiniz.
Alkol kullanımı veya diğer hepatit formlarından birine yakalanma durumunda karaciğer hasar riski yükselir.

Dikkat..
 • Hekiminize danışmadan gelişigüzel ilaç kullanmayın.
 • Alkol kullanımından kaçının.
 • Gelişigüzel bitki tedavi ve kürlerini denemeyin.


​Ne yiyip içmeliyim?
Hepatit B hastalığı için özellikle önerilen bir yiyecek, içecek yoktur.

Hepatit C

​Hepatit C​ Nedir?
 • Kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün (HCV) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır.
 • Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi) bulunmaktadır. Ülkemizde en sık Genotip 1 görülür
Dönüşür mü?
 • Hepatit C virüsü hepatit B virüsünden farklıdır.
 • Hepatit C hastası olmak Hepatit B'ye neden olmaz veya Hepatit B'ye karşı sizi korumaz.
Nasıl bulaşır?
 • Hepatit C, kan ile temas sonucu, virüsün kan dolaşımına girmesiyle bulaşır.
 • Kan ürünleri kullanımı,
 • Diş tedavileri,
 • Enjeksiyon iğnesi gibi damar içi materyallerin birden çok kişi tarafından kullanılması ile bulaşır.
 • 1996 yılından önce kan transfüzyonu yapılmış olan kişilerde görülebilir.
 • Steril olmayan tıbbi ve kozmetik malzemelerin kullanımı veya
 • Steril olmayan malzemeler ile dövme yapmak ve piercing kullanımı ile de bulaşır
 • Kan temasına sebep olabilecek kültürel ritüeller ile de (dil altı kesilmesi, alna çizik atılması, steril olmayan toplu sünnetler ve hacamat gibi) bulaşabilmektedir
 • Hepatit virüslerinden korunmak için diş fırçası, tıraş bıçağı gibi malzemelerin kişiye özel olması gereklidir.
 • Hepatit C cinsel yolla bulaşma ihtimali çok düşük olan bir enfeksiyondur.
 • Cinsel birleşme sırasında kanama olursa bulaşabilir.
 • Sarılma ve öpme ise risk faktörü değildir
Nasıl bulaşmaz?
 • Hepatit C hastası olan kişi ile yiyecek veya içeceklerin paylaşılması, aynı ortamda bulunma ile herhangi bir bulaşma riski söz konusu değildir.
 • Hepatit C klozet veya yüzme havuzlarından bulaşmaz.
 • Aynı şekilde sivrisinek ısırması da hepatit C 'ye neden olmaz.
 • Hepatit C 'nin anneden çocuğa geçme riski oldukça düşüktür.
 • Hepatit C 'li anneler gönül rahatlığıyla çocuğunu emzirebilirler
Korunma?
Hepatit C standart enfeksiyon kontrol önlemleri alınarak kolaylıkla önlenebilir
 
Nasıl anlarım?
 • Hepatit C ilk bulaştığında bazı insanlarda grip benzeri belirtiler gösterebilir ama Hepatit C 'li birçok insanda uzun süre bir belirti gözlenmez.
 • Belirtiler virüs bulaştıktan uzun zaman sonra (15-20 yıl sonra) görülmeye başlayabilir
 
Belirtileri?
Kronik Hepatit C enfeksiyonunun en sık görülen belirtileri yorgunluk, halsizlik, bulantı ve karaciğer bölgesinde rahatsızlıktır.
 
Ülkemizde tahmini hepatit C hastası sayısı?
Ülkemizde yaklaşık 700.000 civarında Kronik Hepatit C hastası bulunmaktadır
 
Nasıl seyreder?
-Hepatit C hastalığı kronik karaciğer hastalıklarına, siroza, kansere ilerleyebilir.
-Hepatit C karaciğer naklinin en önemli nedenlerindendir.
 
Hangi testler yapılır?
 • Antikor testleri (AntiHCV): Bu testin pozitif olması hayatınızın herhangi bir zamanında Hepatit C virüsüne yakalandığınız anlamına gelir ama kesin olarak hala virüsü taşıdığınız anlamına gelmez
 • PCR testi: Bu testin pozitif olması vücudunuzda Hepatit C virüsünü halihazırda taşıdığınız anlamına gelir.
İyileşir mi?
 • Her 5 kişiden biri tedavisiz/kendiliğinden iyileşebilir.
 • Ancak bu durum tekrar hepatit C enfeksiyonu bulaşımına karşı koruma sağlamaz.
Tedavisi var mı?
 • Hepatit C tedavi edilebilir bir hastalıktır.
 • Ancak tedavi sonrası nüksedebilir.
 • Hepatit C hastalığı tedavisi gören her 4 kişiden 3'ü iyileşmektedir.
 • Tedavinin başarılı olduğu kişilerin kanında virus artık bulunmaz.
 • PCR testi (HCV RNA) kanda negatifleşir.
Aşısı var mı?
Hepatit C için bir aşı bulunmamaktadır.
 
Diğer hepatit aşıları yapılmalı mı?
 • Hepatit A, hepatit B ve hepatit C birbirinden farklı hastalıklardır. Birbirine dönmez.
 • Hepatit C hastalarının, Hepatit A veya B enfeksiyonuna yakalanmaları karaciğer için kötü sonuçlara sebep olabilir.
 • Bu nedenle Hepatit C hastaları, Hepatit A ve B ye karşı aşılanmalıdır
 Dikkat edilmesi gerekenler?
 • Alkol kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Hepatit C hastalarında alkol kullanımı karaciğer hasarının ilerlemesi için daha yüksek risk demektir.
 • Sigara karaciğer hasarının daha hızlı ilerlemesine neden olabilir.
 • Hekim önerisi olmadan gereksiz ilaç kullanılmamalıdır.
 • Gereksiz ilaç kullanımı, Hepatit C hastası insanlarda karaciğer hasarının artmasına neden olabilir.
 • Hepatit C ağızda tükürük salgısını azaltarak diş ve diş etlerinde bozulmalara neden olabilir.
 • Ağız sağlığına dikkat edilmelidir.
 • Hepatit C'li iseniz mutlaka bir merkezde takip edilmelisiniz.
 • Doktorunuzun önerdiği sıklıkta kontrollere gitmelisiniz. Unutulmamalıdır ki hepatit C sessiz bir şekilde olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir hastalıktır. Düzenli kan takipleri yaptırmanız size uygun tedavinin, zamanında başlanmasını sağlayacaktır.​​

HIV Enfeksiyonu ve AIDS

​HIV Enfeksiyonu ve AIDS Nedir?
 • HIV, "İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü" anlamına gelir ve bir virüstür.
 • Bir kişi HIV ile enfekte olduğunda, o kişi "HIV pozitif" olur.
 • HIV, insanda CD4 adı verilen beyaz kan hücrelerini enfekte ederek ölmelerine yol açar ve sayısını düşürür.
 • Sağlıklı bir kişide genellikle 600 ile 1200 arasında bir CD4 sayısı vardır.
 • CD4 sayısı 200'ün altına düştüğünde, kişinin bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflar ve fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserler kolayca gelişebilir.
 • Bu aşamadan sonra kişi AIDS tanısı alır.
 • AIDS "Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu" anlamına gelir ve sebebi HIV'dir.
 • Her iki terim aynı hastalığı tanımladığından kafa karıştırıcı olabilir.
 • AIDS, HIV'in neden olduğu hastalığın ilerlemiş halidir.
İnsanda ki süreci nasıl?
 • HIV ile enfekte olan kişi bir süre sonra grip benzeri bir hastalık geçirebilir.
 • Bu dönemin viral üst solunum yolu enfeksiyonu ya da halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen mononükleoz sendromundan farkı yoktur, kişi ayrım yapamaz.
 • Bu döneme "Primer HIV Enfeksiyonu" ya da "Akut Retroviral Sendrom"adı verilir.
 • Bu dönem atlatıldıktan sonra (15-20 gün) sessiz döneme girilir (Latent Dönem ya da Latent HIV Enfeksiyonu).
 • Yaklaşık 8-10 yıl süren bu dönemde, genellikle hastalıkla ilgili hiçbir bulgu ve belirti yoktur.
 • Bu dönem içinde CD4 sayıları azalmakta ve vücuttaki virüs miktarı artmaktadır.
 • Son olarak, CD4 sayılarının kritik düzeylere gelmesi ile (<200) hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserler ortaya çıkmaktadır.
Kişide HIV enfeksiyonunu akla getirebilecek bulgu ve belirtiler neler?
 • Hızlı kilo kaybı
 • Kuru öksürük
 • Tekrarlayan ateş veya gece terlemeleri
 • Derin ve açıklanamayan yorgunluk
 • Büyümüş koltuk altı, kasık veya boyun lenf bezleri
 • Bir haftadan fazla süren ishal
 • Ağızda, boğazda veya dil üzerinde beyaz noktalar ya da alışılmamış lekeler
 • Sık tekrarlayan zatüre
 • Deri, ağız, burun üzerinde veya göz kapaklarının içinde kırmızı, pembe veya morumsu veya lekeler
 • Hafıza kaybı, depresyon ve diğer nörolojik bozukluklar.
Tanısı nasıl konulur?
 • HIV tanısı için herhangi bir laboratuvarda test yaptırmanız gerekmektedir.
 • HIV tanısı için ilk planda kişinin kanından "Anti-HIV" adını verdiğimiz test yapılmaktadır.
 • Günümüzde kullanılan testler oldukça güvenilirdir ve bulaşma sonrası yaklaşık ilk 10 gün içinde (7-15 gün) pozitif hale gelmektedir.
 • Pozitif olarak saptanan kişilerden ikinci bir kez aynı test tekrarlanır.
 • Yine pozitif bulunması halinde "Western blot" adını verdiğimiz doğrulama testi yapılmaktadır.
​Nasıl bulaşır?
 • Kan (adet kanı dahil) ve kan ürünleri
 • Semen ve seminal sıvı
 • Vajinal salgılar
 • Anne sütü
 • Aynı enjektörün kullanımı (özellikle damar içi madde kullananlarda)
 • Dövme ve piercing
 • Kaza ile enjektör iğnesinin ele batması (HIV pozitif kişinin)
 • Kan nakli
 • Çocuk doğurma (anneden bebeğe)
 • Emzirme
 • Organ nakli (organ verici HIV pozitif ise)
Hangi cinsel davranışlar ile bulaşabilir?
 • Vajinal seks
 • Kadınlarla veya erkeklerle yapılan anal seks
 • Oral seks
 • HIV bulaştırma riski büyük oranda prezervatif kullanarak azaldığı akıldan çıkarılmamalıdır.
 Hangi yollar ile bulaşmaz?
 • Tükürük, gözyaşı, ter, dışkı veya idrar
 • Sarılma
 • Öpüşme
 • Masaj
 • El sıkışmak
 • Böcek-sivrisinek ısırıkları
 • HIV olan biriyle aynı evde yaşamak
 • HIV olan biriyle ile aynı duş veya tuvaleti paylaşmak.
Nasıl korunabilirim?
 • HIV'den korunma, HIV hakkında bilgi sahibi olmak ile yakından ilişkilidir.
 • HIV'in nasıl bulaştığını, bulaşma yollarını ve nasıl bulaşmadığını bilmek kendinizi ve eşinizi bu hastalıktan korumak için en önemli noktalardır.
Tedavi edilebilir bir hastalık mı?
 • HIV ilk ortaya çıktığında tedavisi olmayan bir hastalık olarak kabul edilmekteydi.
 • HIV ile enfekte olan kişiler tedavi imkânı olmadığından hastalık ilerlediğinde fırsatçı enfeksiyonlar ya da ortaya çıkan kanserler nedeni ile kaybediliyordu.
 • Ancak son 18-20 yıldır, bilinenin aksine bu konuda yapılan çalışmalar sonucu birkaç ilacın birlikte kullanılmaya başlanması ile HIV enfeksiyonunun ilerlemesi durdurulabilmekte ve kişi normal hayatına devam edebilmektedir.
 • Burada akıldan çıkarılmaması gereken nokta HIV bulaşması için riskli davranışlarda bulunan kişilerin erken dönemde test yaptırarak, CD4 sayısının riskli seviyelere düşmeden (<200) tedaviye başlayabilmiş olmasıdır.
​Bulaşmasını engelleyen aşı var mı?
 • Günümüzde HIV'e etkili bir aşı yoktur.
 • Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
Her zaman ölümcül mü?
 • Son 20 yıldır kullanılmaya başlanan birleşik tedavi ile (HAART) artık kronik bir hastalık haline gelmiştir.
 • İlaçlar düzenli kullanıldığı takdirde normal hayata devam edebilir.
 • CD4 sayıları artabilmekte ve fırsatçı enfeksiyonlardan hastalar kendilerini koruyabilmektedir.
 • Ancak mevcut ilaçlar ile tedavi süresi şu an için ömür boyu olarak kabul etmektedir. Çünkü günümüzde kullanılan ilaçlar virüsün çoğalmasını durdursa da virüsü vücuttan tamamen atamamaktadır.​Bilimsel Çalışmalar

​​

Bilimsel Aktiviteler

 1. Bezmialem Enfeksiyon Günleri
Anabilim Dalı başkanımız Prof.Dr. Meliha Meriç Koç tarafından düzenlenen Bezmialem Enfeksiyon Günlerinin ilk toplantısı "Enfeksiyon Hastalıklarında Radyolojik Görüntülemeler" konu başlığı ile 11 Kasım 2017 tarihinde BVU dekanlık konferans salonunda başarıyla gerçekleştirilmiştir. Program detayı için tıklayınız.​

enfeksiyon-hastaliklari-afis-1.jpg