CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​​​​​GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI​

Mide ve kalın bağırsak, karaciğer safra yolları ve pankreas, meme ve tiroid kanserlerinin modern ve yenilikçi cerrahi tedavilerini uygulamakta ve kanıtlanmış bilimin ışığında, multidispliner yaklaşımla kanserin en iyi şekilde tedavi edilmesine gayret göstermektedir. Ayrıca organ nakli gibi toplumsal açıdan çok önemli olan bir alanda başarılı bir şekilde kadaverik ve canlıdan böbrek nakillerini gerçekleştiren Anabilim​ Dalımız, Paratiroid doku Nakli alanında da tüm dünyada öncülük etmektedir.  Bunun yanında obezite, kasık ve karın duvarı fıtıkları, safra kesesi hastalıkları, perianal bölge hastalıkları vb. genel cerrahiyi ilgilendiren birçok hastalığın
DK1232.png
minimal invaziv ve modern tedavileri başarı ile uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde​ hastalıkların cerrahi tedavileri yanında, Fitoterapi ve özellikle bakım hastalarının ihtiyaçlarına yönelik olan Palyatif Bakım hizmetleri de verilmektedir.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı, merkez binanın 4. katında 36'sı Cerrahi, 4'ü ise Organ Nakil Ünitesi olmak üzere 40 yataklı servise sahiptir. Merkez bina içerisindeki kantinin hemen karşısında yer olan polikliniklerimiz her gün 6 poliklinik odası olarak ayaktan hastalarımızın tetkik ve tedavisini üstlenmektedir.  Merkez ameliyathanesinde 3 salonu bulunan Anabilim Dalımız envanterinde HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemleri, ultrasonografi cihazı, laparoskopik ultrasonografi probu, Radyofrekans ablasyon, lazer ablasyon, doppler THD, Gamma Prob gibi birçok modern tıbbi cerrahi cihazlar bulunmaktadır.​


Anabilim Dalı Başkanı     
PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA 

Hakkımızda

1845 (hicri 1261) yılında Sultan Abdülmecit'in annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan tarafından kurulan ve "Bezm-i Âlem Gureba-i Müslimin Hastanesi'' ismiyle Müslüman fakirlere tahsis edilerek vakfedilen hastanemiz,  iki asıra yakın bir zamandır başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize cerrahi alanında sağlık hizmeti vermektedir. 1992 yılında şuan hizmet verilmekte olan binasına taşınan Genel Cerrahi Klinikleri modern cerrahi tedavileri başarı ile uygulamanın yanı sıra cerrahi biliminin gelişmesine de vesile olmuştur. Yenilikçi ve modern tıbbın gerekliliklerine ön ayak olan Cerrahi Kliniklerimiz, 2010 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin kurulmasıyla Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak topluma ve bilime hizmet etmeye devam etmektedir.

Anabilim Dalımız, Mide ve kalın bağırsak, karaciğer safra yolları ve pankreas, meme ve tiroid kanserlerinin modern ve yenilikçi cerrahi tedavilerini uygulamakta ve kanıtlanmış bilimin ışığında, multidispliner yaklaşımla kanserin en iyi şekilde tedavi edilmesine gayret göstermektedir. Ayrıca organ nakli gibi toplumsal açıdan çok önemli olan bir alanda başarılı bir şekilde kadaverik ve canlıdan böbrek nakillerini gerçekleştiren Anabilim Dalımız, Paratiroid doku Nakli alanında da tüm dünyada öncülük etmektedir.  Bunun yanında obezite, kasık ve karın duvarı fıtıkları, safra kesesi hastalıkları, perianal bölge hastalıkları vb. genel cerrahiyi ilgilendiren birçok hastalığın minimal invaziv ve modern tedavileri başarı ile uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde hastalıkların cerrahi tedavileri yanında, Fitoterapi ve özellikle bakım hastalarının ihtiyaçlarına yönelik olan Palyatif Bakım hizmetleri de verilmektedir.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, merkez binanın 4. katında 36'sı Cerrahi, 4'ü ise Organ Nakil Ünitesi olmak üzere 40 yataklı servise sahiptir. Merkez bina içerisindeki kantinin hemen karşısında yer olan polikliniklerimiz her gün 6 poliklinik odası olarak ayaktan hastalarımızın tetkik ve tedavisini üstlenmektedir.  Merkez ameliyathanesinde 3 salonu bulunan Anabilim Dalımız envanterinde HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemleri, ultrasonografi cihazı, laparoskopik ultrasonografi probu, Radyofrekans ablasyon, lazer ablasyon, doppler THD, Gamma Prob gibi birçok modern tıbbi cerrahi cihazlar bulunmaktadır.​​Ekibimiz

Endokrin Cerrahisi  

Guatr–Tiroid Kanserleri
Paratiroid Hastalıkları
Böbreküstü Bezi Hastalıkları​​
​​
Meme Cerrahisi

Meme Kanseri
​İyi Huylu Meme Kitleleri
Hepatopankreatobiliyer Cerrahi 

Pankreas Kanseri
Karaciğer Kanseri
Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları
Kist Hidatik
Pankreas Endokrin Kitleleri

Obezite CerrahisiPalyatif Bakım MerkeziSindirim Sistemi Cerrahisi​

Mide Kanseri
Özofagus Kanseri
Rektum Kanseri
Kolon Kanseri
Gastroözofagial Reflü Hastalığı
Akalazya
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
Perianal Bölge Hastalıkları​

Transplantasyon (Organ Nakli) Ünitesi


Paratiroid Nakil Ünitesi​Dragos Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği​


Fatih Polikliniği Genel Cerrahi Sorumlusu   ​


Eyüp Polikliniği Genel Cerrahi Sorumlusu

​​

Hastalarımız için

Hastalıklar ve Uygulanan Tedaviler

 • Mide Kanseri
 • Özofagus Kanseri
 • Rektum Kanseri
 • Kolon Kanseri
 • Gastroözofagial Reflü Hastalığı
 • Akalazya            
 • İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
 • Perianal Bölge Hastalıkları
 • Pankreas Kanseri
 • Karaciğer Kanseri
 • Safra Kesesi
 • Safra Yolu Hastalıkları
 • Kist Hidatik
 • Meme Kanseri
 • İyi Huylu Meme Kitleleri​​
 • Jinekomasti
 • Guatr
 • Tiroid Kanserleri
 • Paratiroid Hastalıkları
 • Böbreküstü Bezi Hastalıkları
 • Obezite ve Metabolik Cerrahi
 • Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları
 • Böbrek Nakli
 • Paratiroid Nakli​


Anabilim Dalımız İşleyişi​
 
Sevgili hastalarımız, poliklinik hizmet saatlerimiz hafta içi 08:15-17:00, hafta sonu 10:00-14:00 arasındadır. Lütfen randevu saatinizden önce kaydınızı yaptırıp muayene zamanınızı bekleyiniz. Eğer varsa eski tetkik ve tahlillerinizi yanınızda getiriniz. Hastanemizde kontrol süresi 10 gündür. Eğer kontrol zamanınız 10 günü geçmişse lütfen yeniden randevu alınız.
Hasta yatışlarımız saat 11:00’den itibaren Hasta Yatış birimindeki Anabilim Dalı sekreterince yapılmaktadır. Yatış işleminizin tamamlanması ardından 4. kata çıkıp servis doktor ve hemşirelerine dosyanızı ve tetkiklerinizi teslim ediniz.
Hasta odalarımız 2 kişiliktir. Kalabalık ziyaretlerde yatan hastanıza ve yanındaki diğer hastaya zarar verme ihtimaliniz vardır. Bu sebeple ziyaretlerinizi teker teker ve ziyaret saatleri arasında yapınız. Enfeksiyon riskinden ötürü çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir.