CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH
Mezuniyet Öncesi


 

Öğrenci Eğitimi

Genel Cerrahi Anabilim dalında üçüncü sınıf öğrencilerine teorik, dördüncü sınıf (stajyer) öğrencilerine teorik ve pratik, altıncı sınıf (intörn) öğrencilerine ise pratik eğitim verilir.

Üçüncü ve dördüncü sınıflardaki teorik dersler, olabildiğince pratiğe, cerrahi güncesine yöneliktir. Derslerde her cerrahi kitabında bulunabilecek, internetten kolayca ulaşılabilecek bilgileri tekrar etmemeye özen göstermekteyiz. Teorik derslerdeki asıl hedefimiz, bu bilgilerin cerrahi pratiğinde ne önemi olduğunu, nasıl kullanıldığını ve insan sağlığına ne tür katkılar sağladığını ortaya koymaktır.

Dördüncü sınıfın pratik bölümü Genel Cerrahi ile birlikte "Plastik Cerrahi ve Anestezi-Reanimasyon" üçlü staj bloğu şeklinde uygulanmaktadır. Bu eğitimde genel cerrahi stajı yapan öğrenciler üç ayrı bölümde görev alırlar, bunlar; poliklinik, klinik ve ameliyathanedir. Poliklinikte; uzman cerrahlar, öğretim görevli veya öğretim üyeleri ile birlikte çalışarak -simüle olmayan- gerçek hasta üzerinde eğitim alınır. Yapılan fizik muayeneler, tanısal testler, postoperatif hasta takipleri gözlemlenir uygun olgularda süreçlere bizzat katılım sağlanır. Klinikte; yatan hastaların preoperatif hazırlıkları ve postoperatif takipleri yapılır. Bu dönemde servis sorumlu asistanı ile birlikte çalışılır ve girişimsel işlemlerde (nazogastrik sonda, idrar sondası, damar yolu açılması, dikiş atma, dren çekme, vs) aktif rol alınır. Ameliyathanede; yapılan ameliyatlar izlenir, uygun olgularda ameliyatlara aktif katılım sağlanır.     

Altıncı sınıf öğrencileri (intörn) sadece pratik eğitim alırlar. Dördüncü sınıfta olduğu gibi, poliklinik, klinik ve ameliyathanede dönüşümlü olarak çalışırlar. İntörnlere verilen sorumluluklar ve yüklenilen görevler stajyerlerden daha fazladır. Her intörn genel cerrahi rotasyonu boyunca en az bir kez sözlü sunum yapar. Bu sunuma, o konunun uzmanı olan en az bir öğretim üyesi ile diğer intörnler katılır ve içeriğin TUS sınavına yönelik olması ön görülür. Stajyerler ve intörnler o dönemdeki öğrenci sayısıyla ilintili olarak belli sayıda nöbet tutarlar.

Aylık staj ders programı için tıklayınız.

2020-2021  Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Programı için tıklayınız.  

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Programı için tıklayınız.