CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile bizlere başvuran hastalarımızın şikayetlerine çare aranmakta ve tıbbi çözümler sunulmaktadır . İç Hastalıkları Anabilim Dalının hasta bakımı, eğitim ve araştırma olmak üzere 3 temel görevi bulunmaktadır. Hastanemizde  İç Hastalıkları Anabilim Dalı  çatısı altında Genel​ Dahiliye, Gastroentroloji, Medikal Onkoloji, Nefroloji, Endokrin ve Metabolizma  ve  Hematoloji Bilim Dalları hizmet vermektedir .
İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak amacımız, üniversitemizi tercih ederek kazanmış olan

DK1867.png
öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim​ vermek, dünya tıp literatürüne insanlık adına anlamlı katkılarda bulunmak, bize rahatsızlıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın iyileşmeleri ve şifa bulmaları için gayret göstermektir. Böylece bu güzel ülkemize ve bu güzel ülkenin insanlarına hizmet etmektir.​


Anabilim Dalı Başkanı          
PROF. DR. CUMALİ KARATOPRAK

DOKTORLAR
İç Hastalıkları

Hakkımızda

Klinik Tanıtımı

  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde dahili hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile bizlere başvuran hastalarımızın şikayetlerine çare aranmakta ve tıbbi çözümler uygulanmaktadır.
  • İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında mesai içi ve mesai dışı saatlerde poliklinik hizmeti ve kliniklerde yatan hastalara kesintisiz hizmet verilmektedir.
  • Gastronteroloji Bilim Dalımız en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile hastalarımıza Endoskopi, Rektosigmoidoskopi, Kolonoskopi, Endoskospik Ultrasonografi (EUS) ,Endoskopik Rektrograd Pankreotikolanjiografi (ERCP) ,Kapsül Endoskopi, Ph monitörizasyonu, Manometrik işlemler Endoskopi ünitemizde yapılmaktadır .Aynı zamanda doktora , yan dal programları ve sertifika eğitimleri veren bir merkezdir.​​
  • Nefroloji Bilim Dalımızda poliklinik , klinik ve dializ hizmetleri ile nefrolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Aynı zamanda yan dal eğitimi  ve dializ sertifikası veren bir merkezdir.
  • Onkoloji Bilim Dalımızda onkolojik hastalıkların ( Akciğer kanseri, Meme kanseri, Kolorekral kanserler, Pankreas kanseri  ve tüm kanserlerin) tedavileri en güncel yaklaşımlarla yapılmaktadır. Aynı zamanda Radyasyon Onkolojisi ile beraber  en yeni kanser tedavilerinden olan ve sadece çok sınırlı merkezlerde bulunan tomoterapi ve gama- knife tedavileride yapılmaktadır.
  • Hematoloji Bilim Dalımızda hematolojik hastalıkların (Anemi, Lösemi, Lenfoma, Multipl Myelom, Kanama ve Pıhtılaşma bozuklukları vs.)  tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
  • Endokrin ve Metabolizma Bilim Dalımız  diyabet polikliniği  ve endokrinoloji polikliniği olarak hizmet vermektedir. Burada Endokrinolojik hastalıkların (Diyabet, Tiroid Hastalıkları, Hipofiz Hastalıkları, Böbreküstü Bezi Hastalıkları, Büyüme ve Gelişme bozuklukları vs) tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Tarihçe

Üniversitemiz 25 Ekim 2010 yılında hizmete başlamış olmasına rağmen Sultan II.Mahmut'un eşi, I.Abdülmecid'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından 1845 yılında 200 yataklı erkek hastanesi olarak kurulmuştur. Üniversitemiz ve kliniğimiz,  Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinin devamı olarak köklü bir geçmişe ve hastalarımızın güvenine sahiptir..1933'teki Üniversite Reformunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 250 yatağı ile Aşağı Gureba ve 1082 yatağı ile Çapa Kliniklerinden oluşuyordu

Misyonumuz, İç Hastalıkları  alanı ile ilgili her konuda klasik bilgi, deneyim ve birikimlerimize güncel ve modern bilgi ve teknikleri de katarak evrensel değerler ışığında tıpta uzmanlık ve lisans öğrencilerimize çağdaş standartlarda  İç Hastalıkları  eğitim ve öğrenimi vermek, üstün nitelikli, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve bunların gerektirdiği uygulamaları bilen İç Uzmanları ve Tıp Doktorları yetiştirmek, dünya tıp bilimine katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve hastalarımıza şefkatli yaklaşımla beraber yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.

Merkez binamızda aktif olarak mesai içi ve mesai  dışı  saatlerde gerek iç hastalıkları  ve gerek  yan dallarda aktif olarak poliklinik hizmeti verilmektedir. Ayrıca bize bağlı olan Fatih semt polikliniği içinde 3 muayene odamız ve yine Eyüp de bulunan semt polikliniğimizde 2 muayene odamız bulunmaktadır. Bu polikliniklerde tam gün muayene yapan bize bağlı 5 İç hastalıkları  hekimimiz bulunmaktadır. Ayrıca Dragos Hastanemizde tam gün görev yapan bir başka İç Hastalıkları hekimi, Haftanın belli günlerinde yan dal hekimlerimiz  hizmet vermektedir.

İç Hastalıkları Anabilim Dalımızda sabah ve akşam vizitleri düzenli olarak yapılmakta, bizler için yeterli olmasa da Salı ve Perşembe  günleri 12:00-13:15 asatleri arası, Hafta İçi her sabah 08:00-08:30 saatleri arası ve Cuma günleri 09:00-10:00 saatleri eğitim saati olarak güncel mesleki gelişmeler tartışılmaktadır. Bu az zamanda güncel literatür bilgileri gözden geçirilmekte, tartışmalı hastalarımızın durumları görüşülmekte, başka branşlar ile konsey toplantıları yapılmakta, en son katılım sağlanan kongre izlenimleri konuşulmakta, çekirdek eğitim programına uygun olarak planlanan seminer sunuları yapılmakta, hastalarımızın patoloji sonuçları değerlendirilmekte, klinik sorunları ve sosyalleşme konuları gündeme getirilmekte, kliniğe ait başarılar, gidişatımız, aksayan durumlar, Dekanlık ve hastane idaresinden gelen öneme haiz yazılar ve istekler görüşülmekte ve bunlara uygun hareket planları, tutum ve uygulama kuralları konuşulmaktadır

Asistanlarımız, poliklinik ve kliniklerde  görev yapmakta, yoğun bir çalışma temposu içinde ve minimal bir kıdem hiyerarşisi ile bilimsel çalışma konusunda yüksek gayret ve fedakârlık göstermektedir. Arzu edenler asistanlarımıza yurtdışı tecrübe fırsatı verilmektedir. Asistanlarımıza her ay sınav yapılmaktadır. Üniversite Merkez Kütüphanenin abone olduğu elektronik bilgi kaynakları bilimsel ihtiyaçlarımızı büyük oranda karşılamaktadır.​