CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı olarak faaliyetlerimiz arasında, üniversitemizin sağlık hizmeti ve eğitim ve araştırma amaçları doğrultusunda, mevcut güncel tanı ve tedavi yöntemleri ile bize başvuran hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek, üniversitemiz öğrencilerine eğitim hizmeti sunmak ve bilimsel araştırmalar yapmak​ bulunmaktadır. 

Misyonumuz; klinik sağlık hizmetlerini güncel uygulama kılavuzları dahilinde en kaliteli düzeyde hastalarımıza sunmak, araştırma alanında 

AB1063.png

çağdaşlarıyla yarışan ve eğitim alanında teorik ve pratik bilgi birikimini en etkili şekilde gelecek kuşaklara aktaran bir anabilim dalı olmaktır.

Vizyonumuz; mümkün olan en kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda misyonuna uygun konuma gelmektir.​​​​

 RANDEVU AL ​

Anabilim Dalı Başkanı    
PROF. DR. MEHMET AYDIN

Hakkımızda

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı olarak faaliyetlerimiz arasında, üniversitemizin sağlık hizmeti ve eğitim ve araştırma amaçları doğrultusunda, mevcut güncel tanı ve tedavi yöntemleri ile bize başvuran hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek, üniversitemiz öğrencilerine eğitim hizmeti sunmak ve bilimsel araştırmalar yapmak bulunmaktadır.

Misyonumuz; klinik sağlık hizmetlerini güncel uygulama kılavuzları dahilinde en kaliteli düzeyde hastalarımıza sunmak, araştırma alanında çağdaşlarıyla yarışan ve eğitim alanında teorik ve pratik bilgi birikimini en etkili şekilde gelecek kuşaklara aktaran bir anabilim dalı olmaktır.

Vizyonumuz; mümkün olan en kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda misyonuna uygun konuma gelmektir.

DEĞERLERİMİZ

 • Sağlık hizmetleri etiğine bağlılık
 • Evrensel insani hak ve değerler
 • İnsana saygı
 • bilimsellik, yenilikçilik
 • Güvenilirlik
 • Çalışkanlık, dayanışma
 • Güler yüzlü olma
 • Çevre ve tabiata saygıdır​

Hizmetlerimiz

Bölümümüzde yapılan uygulamalar şunlardır;

 • Kalp sintigrafisi (miyokard Perfüzyon sintigrafisi) (kalp-damar hastalıklarının teşhisi ve takibinde)
 • Kemik sintigrafisi (iyi huylu ve kötü huylu kemik hastalıklarının ve eklem protezlerinin değerlendirilmesinde)
 • Tiroit sintigrafisi (tiroit nodüllerinin ve nodüler olmayan guatrın değerlendirilmesinde)
 • Paratiroit sintigrafisi (paratiroit adenomu araştırmasında)
 • Akciğer sintigrafisi (emboli araştırması ve akciğer ameliyatı öncesinde değerlendirme amaçlı)
 • Böbrek sintigrafileri (böbrek fonksiyonları değerlendirilmesi ve idrar yolu tıkanıklıklarının değerlendirilmesinde)
 • Yemek borusu-mide-barsak sintigrafileri (reflü hastalığı, mide boşalım zamanı, barsak kanamasında)
 • Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi (karaciğer hemanjiomu, safra yollarının tıkanıklığı ve gelişim bozukluğunun değerlendirilmesinde)
 • Beyin sintigrafileri (epilepsi, hidrosefali gibi hastalıkların değerlendirilmesinde)
 • Tümör görüntüleme (tiroit kanseri, nöroendokrin tümörler gibi kanserlerde)
 • Gözyaşı sintigrafisi  (gözyaşı kanal tıkanıklığının değerlendirilmesinde)
 • Gama prob cihazı ile meme kanseri, malign melanom ve baş-boyun tümörlerinde ameliyat sırasında tümörün ilk yayıldığı bekçi lenf düğümü tesbiti
 • PET/CT ile onkolojik görüntüleme (birçok kanserde teşhis, hastalığın yaygınlığı, tedaviye cevabın değerlendirilmesi ve radyoterapi planlaması gibi amaçlar için), nörolojik görüntüleme (epilepsi, Alzheimer, demans gibi hastalıklarda) ve kardiyak görüntüleme (kalp dokusu canlılığının araştırılması) uygulamaları yapılmaktadır.
 • Karaciğerde radyoaktif madde bağlı mikroküre ile radyoembolizasyon tedavisi (karaciğer kanserlerinin tedavisinde)
 • Hipertiroidi için radyoaktif iyot tedavisi (Tiroid bezinin fazla hormon ürettiği hiperaktif nodül ve Graves hastalığının tedavisinde)

Bölümümüzde hizmete sunulması amaçlanan uygulamalar ise;

 • Tiroit kanseri hastalarında radyoaktif iyot ablasyonu (yataklı ünitede tedavi)
 • Nöroendokrin tümörlerin ve prostat kanseri tanı amaçlı (takip, tedavi yanıtı değerlendirme, nüks araştırma) ve tedavi amaçlı kullanılacak radyoaktif maddeler için sentez ünitesi ve tedavi ünitesi
 • Enfeksiyon değerlendirme için (özellikle eklem protezlerinin değerlendirildiği) işaretli lökosit sintigrafisi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı hekim kadrosu; Prof.Dr. Mehmet Aydın, Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Başak Erdoğan ve Uz.Dr. Serhat Koca'dan oluşmaktadır. Bölümümüz 2011 yılında, 2011-2012 yıllarında bölüme hizmet vermiş olan Yrd.Doç. Dr. Nurhan Ergül tarafından kurulmuştur.

Hastalarınımızın tanı ve tedavi sonrası takibinde disiplinlerarası çalışmanın önemi nedeniyle, 

 • Endokrin Cerrahi konseyi
 • Cerrahi Onkoloji
 • Toraks Tümörler
 • Karaciğer tümörleri lokal tedavi Konseylerinde alanında uzman cerrah (Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahi), patoloji, radyoloji, göğüs hastalıkları uzmanı, gastroenteroloji uzmanı, medikal onkoloji, pediatrik hemato-onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp uzmanlarının katıldığı konseylerde alınan kararlar uygulanmaktadır.

Haftalık eğitim saatinde klinik içerisinde pratik uygulama ve literatürdeki gelişmeler ile ilgili olgu ve makale sunumları yapılmaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi bünyesindeki Nükleer Tıp Anabilim Dalı Eylül 2011'de faaliyete başlamıştır. Bir gama kamera (SPECT) ve bir PET/CT cihazı ile yapılan sintigrafik görüntülemelerin yanı sıra, radyoiyot tedavi polikliniğine başvuran hipertiroidi tanılı guatr hastalarına ayaktan İyot 131 (radyoaktif iyot) tedavisi uygulanmaktadır. Karaciğer kanserlerinde radyoaktif madde ile tedavi (radyoembolizasyon) tedavisini Girişimsel Radyoloji bölümü ile birlikte uygulamaktayız. ​


Nükleer Tıp Nedir?

​​Radyoaktif (radyasyon yayan) maddelerin tıpta tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığı bir bilim dalıdır. Tanı ve tedavi amaçlı kullanılan radyoaktif maddeler damardan, ağızdan, solunum yoluyla, cilt altına yada ilgili organ ya da doku içerisine doğrudan verilebilir.  

Tanı amaçlı düşük dozlarda ilgili organ ya da dokuya verilen radyoaktif maddelerden yayılan gama ve pozitron ışınları özel cihazlar (SPECT, SPECT/BT ve PET/BT) yardımı ile görüntü haline getirilir. Bu görüntüleme işlemine sintigrafi adı verilir. Oluşan bu görüntüler uzman Nükleer tıp hekimleri tarafından raporlanır.

Nükleer Tıp'da, başta iyi huylu ve kötü huylu tiroit hastalıkları olmak üzere, bazı kanser tipleri (örneğin karaciğer tümörleri, feokromasitoma, nöroblastom gibi nöroendokrin tümörler, dirençli metastatik prostat kanseri), eklem hastalıkları ve onkolojik hastalarda ağrı azaltma uygulamaları gibi tedavi yöntemleri vardır. Bu amaçla uygulanan radyoaktif madde miktarları, tanı amaçla kullanılanlardan daha fazladır. Tedavi edici radyoaktif maddeler hedefe yönelik olduğundan hastalığın olduğu dokuda daha yoğun birikir ve diğer organlara genellikle zarar vermez. Bazı uygulamalar ayaktan, bazıları ise hasta bir-iki gün hastanede yatırılarak verilir.
​​

Sintigrafi Nedir?

Radyoaktif madde ile görüntüleme yapılmasına denir. Sonuçta bir film oluşur. Kullanılan radyoaktif maddenin veya görüntülenen organın adı ile anılır. Mesela, kalp sintigrafisi veya talyum sintigrafisi gibi. 

En çok yapılan bazı tetkiklere ait hastalar için bilgiler:

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (kalp sintigrafisi):

Amaç: kalp kasının kanlanmasını değerlendirmek. Koroner arter hastalığı olarak bilinen, kalp kasını besleyen kalp damarlarının tıkanıklığı hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.

Avantajı: Hasta açısından nisbeten kolay bir test olması ve testin tanısal güvenilirliğinin kabul edilebilir seviyede olmasıdır.

Dezavantajı: Düşük dozda radyasyona maruziyet, aşamalı olması ve çekim için gerekli bekleme süreleri nedeniyle toplam işlem süresinin uzun olması.

Hasta hazırlığı:

4 saat açlık,

ilgili ilaçların kesilmesi (aksi söylenmediği sürece özellikle beta-blokör ilaçlar 2 gün ve kalsiyum kanal blokörleri 1 gün önceden kesilir ve test sonrası aynen kullanıldığı gibi devam edilir)

koşu bandında yürümek için uygun kıyafetle geliniz.

koşu bandında yürüyemeyen hastalarımıza ilaç ile kalp kan akımı artırma testi uygulanacağından bu ilaç ile etkileşimlerinden dolayı birkaç gün öncesinden çay-kahve içmemeleri önerilir

alerjik astım hastalığı var ise belirtiniz

Tiroid Sintigrafisi:

Boynumuzda yerleşimli ve hormon üreten tiroid bezinin radyoaktif madde ile görüntülenmesidir.

Amaç: Vücutta tiroid hormon fazlalığı durumunda tiroid bezinde iyot benzeri radyoaktif maddenin tiroid bezinde tutulumunu ve dağılımını değerlendirmek

Avantajı: Kolay ve kısa süreli bir tetkiktir. Tedavi seçeneklerine yol gösterebilir.

Dezavantajı: Düşük dozda radyasyona maruziyet mevcut. Gebelerde sintigrafi önerilmez. Emziren annelere, radyoaktif madde düşük dozda da olsa süte geçmekte olduğundan, bir gün boyunca sütlerini sağması ve atması önerilir; daha sonra emzirmeye devam edebilirler.

Hasta hazırlığı: Anti-tiroid ilacın 1 gün önceden kesilmesi önerilir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Tiroid bezinde fazla hormon üreten, yani hiperaktif denilen nodüllerin tedavisinde veya tiroid bezinin hepsinde fazla hormon üretildiği durumda tedavi için kullanılır. 

Avantajı: Hasta için bir hap içimi kolaylığında ve konforlu bir tedavidir.  
Dezavantajı: Radyasyona maruziyet mevcuttur. Gebelere ve emziren annelere ve küçük çocuklara verilmez.

Hasta hazırlığı:

iyot2.jpg

1-2 ay sonra kan tahlili ile kontrole geliniz (graves hastaları için 1 ay, hiperaktif nodül için 6-8 hafta sonra kontrol önerilir).