CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​​​GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

​​Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile bizlere başvuran hastalarımızın şikayetlerine çare aranmakta ve tıbbi çözümler uygulanmaktadır. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının hasta bakımı, eğitim ve araştırma olmak üzere 3 temel görevleri bulunmaktadır. 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının hekim kadrosu, 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Uzmanla birlikte 1 Asistan Doktor olmak üzere 5 hekimden oluşmaktadır. 
​​Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak amacımız, 
üniversitemizi tercih ederek kazanmış olan
öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim vermek,

AB1015.png
​bize rahatsızlıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın iyileşmeleri ve şifa bulmalarına vesile olabilmek, hayır dualarına nail olabilmektir​.


RANDEVU AL


Anabilim Dalı Başkanı    
PROF. DR. ÖMER SOYSAL

Hakkımızda

Klinik Tanıtımı

Ekim 2010 tarihinde Bezmialem Valide Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Bezmialem Vakıf Üniversitesi' ne dönüşümü ile kliniğimiz bugünkü yapısına kavuşmuş ve o tarihten beri kurum çatısı altında anabilim dalı statüsü ile hizmetlerine devam etmektedir. 
Kliniğimizde 8 yatak bulunmaktadır yatak doluluk oranımız yaklaşık yüzde yüzon seviyelerindedir. Kliniğimizde küçük cerrahi müdahaleler için ayrıca bir odamız mevcuttur. Burada lenf nodu biyopsileri, tüp torakostomi vb. işlemler uygulanmaktadır. Haftada iki gün ameliyat günümüz vardır. Kliniğimizde akciğer transplantasyonu dışında pediatrik veya erişkin her türlü göğüs cerrahisi operasyonu endoskopik(VATS)  veya açık yöntemlerle başarı ile yapılmaktadır. Yıllık genel anestezi ile yapılan vaka sayısı 600 -700 civarındadır.  Küçük müdahalelerle (bronkoskopi özefagoskopi vb) sayı 800 -900 civarında bir rakama ulaşmaktadır.
Eğitim faaliyetleri ise tıp fakültesi 5. Sınıflara staj grupları halinde pratik ve teorik eğitim, 3. sınıflara teorik dersleri verilmektedir. Her perşembe günü literatür saati ile güncel makaleler anlatılmakta ve tartışılmaktadır.  Her Perşembe günü ayrıca toraks onkoloji konseyine vaka takdimleri yapılmaktadır.
Üniversite hastanemizin sağlık turizmi birimi kurması ile yabancı hastalara hizmet vermeye başlamaştır.  Bu sayede yabancı hasta sayımız da artmıştır.  Her yıl yapılan operasyon sayısının artması, uluslararası yapılan yayın sayısının artması ile kliniğimiz büyümeye ve gelişmeye devam edecektir.

Tarihçe

Hastanemiz; 1843 yılında Sultan Abdülmecit'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından kurulmuş ve 1845 yılında ilgili vakıfname ile ''Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi'' ismiyle fakirlere tahsis edilerek vakfedilmiştir. Hastanenin açılış günü ile ilgili çelişkiler var ise de,Takvim-i Vakayi gazetesinin o tarihlerdeki nüshalarının teyit ettiği şekilde hastanemiz tam olarak 24 Mart 1843 Cuma günü açılmıştır. Amacı fakir hastalara sağlık hizmeti sunmak olan hastanemiz " Hastane" sözcüğünün ilk kullanıldığı kurumdur. Daha önceleri hastane yerine bimarhane denmekteydi. Ülkenin ilk hastanesi olarak da kabul edilebilen bu merkezde göğüs kalp damar cerrahisi vakaları Edip Kürklü ve eşi Sema kürklü ile başlamıştır.  Göğüs cerrahisi camiasının yakından bildiği Prof. Dr. Göksel Kalaycı,  Op. Dr Mehmet Kullep, Op. Dr. Müslüm Duru,  Prof. Dr. Atilla Gürses, de hastanemizde bir süre   görev yapmışlardır. Hastanemizde kalp damar cerrahisinden ayrı göğüs cerrahisi servisi 1990 yılında Op. Dr. Şenel Yediyıldız tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 15 yıl tek başına çalışan Op. Dr. Şenel Yediyıldız 2005 yılında Doç Dr. Sedat Ziyade'nin göreve başlaması ve 2006 da Prof. Dr. Ömer Soysal hocamızın katılımı eğitim kliniğine dönüşmüştür. İlk asistanlarını da bu dönemde almaya başlayan kliniğimizden dört arkadaşımız uzmanlık eğitimi almışlardır.2010 yılında üniversite olmuş ve aynı kadro ile devam edilmiştir. 2013 yılında Op.Dr.Abdulaziz Kök'ün ve 2014 de kliniğimizde uzmanlık ihtisasını tamamlamış olan Op. Dr.Osman Cemil Akdemir'in katılması ve aynı sene Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın ayrılması ile iki uzman bir doçent bir profesor kadrosu ile hizmet vermeye devam etmiştir. 2017 de yeni asistan Dr. Elvin Rustamov'un da aramıza katılması ile nihai sayımıza ulaşılmıştır.

Misyonumuz

Göğüs Cerrahisi alanı ile ilgili her konuda klasik bilgi, deneyim ve birikimlerimize güncel ve modern bilgi ve teknikleri de katarak evrensel değerler ışığında tıpta uzmanlık ve lisans öğrencilerimize çağdaş standartlarda eğitim ve öğrenimi vermek, üstün nitelikli, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve bunların gerektirdiği uygulamaları bilen göğüs cerrahisi uzmanları ve Tıp Doktorları yetiştirmek, dünya tıp bilimine katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve hastalarımıza şefkatli yaklaşımla beraber yüksek standartlarda 7/24 kesintisiz göğüs cerrahisi hizmeti sunmaktır.​​