Uzmanlık Eğitimi


 

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ ĞÜS CERRAHİSİ

UZMANLIK EĞİTİMİ


Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında eğitim alanında asistanların tam donanımlı şekilde yetişmiş göğüs cerrahisi uzmanı olarak uzman olmasını amaçlamaktayız. Göğüs Cerrahisi uzmanlık dalının kapsamındaki bilgi, beceri ve tutumu kazandırabilmek amacıyla, yürürlükte olan tıpta uzmanlık tüzüğüne göre toplam süresi 5 yıl olan uzmanlık eğitimi verilmektedir. Tıp ve Göğüs Cerrahisi uzmanlık eğitiminde iyi bir hekim yetiştirmek için çekirdek eğitim programına uygun olarak çağdaş eğitim-öğretim metotları kullanılarak uzmanlık ve tıp öğrencilerimize güncel bilgiler verilmekte ve onların donanımlı ve geleceğin bilim adamları olarak yetişmeleri için çalışılmaktadır. Asistanlarımız uzmanlık eğitim yönergemize uygun olarak çalışmakta ve güncel eğitim karnelerine sahip olup bilgi ve beceri açısından günümüz Göğüs Cerrahisi disiplininin gereklerini tam olarak karşılayacak şekilde yetişmektedir.

Anabilim Dalı' mızda 1 profesör,1 doçent ve iki uzman görev yapmakta olup asistanlar bu ekibin içinde aktif olarak poliklinikte hasta bakılması, serviste yatan hastaların takibi, konsültasyonların karşılanması ve ameliyatların yapılması işlerinde görev alırlar. Asistanlığın ilk zamanlarında konsültasyonlar, ameliyatlar ve küçük cerrahi müdahalelerde gözlemci olarak görev alan asistan hekimler, kıdemleri ilerledikçe bu konularda uzman veya öğretim görevlilerinin kontrolünde aktif rol alırlar. Asistanlar, uzmanların nöbetleri dışında kalan günlerde gece ve hafta sonu nöbetlerini tutarlar. Nöbetlerinde konsülte ettikleri hastaları veya serviste yatan hastalardaki gelişmeleri icapçı uzman ile paylaşarak istişare eder ve istişare sonucuna göre hareket ederler. Yoğun çalışma temposunun bulunduğu kliniğimizde, asistanlar aktif görev aldıkları bu basamakların her birinde,  uzman veya öğretim üyesi refakatinde, mesleklerini icra ederken ihtiyaç duyacakları beceri ve yetiyi kazandıkları pratik eğitimlerini tamamlamış olurlar.

Bu pratik yeterliliğin sağlam temeller üzerine kurulması da bilimsel gelişmelerin takibi ve teorik bilgilerin taze tutulması ile mümkündür. Vakalar üzerinden okuma ve inceleme ödevleri verilmekte ve bu sayede asistanların bilgilerini taze tutması ve gelişmeleri takip etme alışkanlığı teşvik edilmektedir. Haftada bir gün yapılan seminer ve makale saatinde de branşımızla ilgili konular istişare edilmektedir.

Asistan hekimlere 1. Yıldan sonra sorumlu öğretim üyesi tarafından tez konusu verilir. Asistanlık eğitimi süresince yılda bir kez asistan karnesi sorumlu öğretim üyesi tarafından doldurulur ve senenin değerlendirmesi yapılmış olur. Beş yıl sonunda karnesi tamamlanmış olan asistan tez ve bilim sınavlarına girer.   

Anabilim dalımızda tıp fakültesi öğrencilerinin de belirlenmiş zamanlarda olan göğüs cerrahisi stajı dersleri de verilmektedir. Teorik dersler öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Poliklinikte hasta bakılması, servis hastalarının değerlendirilmesi ve postop takipleri, ameliyathanede göğüs cerrahisi ameliyatlarının gözlenmesi şeklinde olan pratik uygulamalarda ise öğretim üyelerinin yanı sıra uzman hekimler de görev almaktadırlar.  ​