CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi… ​

​Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları anabilim dalında, akciğer​ hastalıklarının (KOAH, astım, pnömoni, akciğer kanseri, tüberküloz, interstisyel akciğer hastalıkları vb.) teşhisi ve tedavisi yerine getirilmektedir. Solunum fonksiyon laboratuvarı, alerji testleri, bronkoskopi, uyku laboratuvarı ile akciğer sağlığı için tam donanımlı bir merkez olarak hastaların iyileşmesi için poliklinik ve yataklı kliniklerinde hizmet vermektedir.Göğüs hastalıklarına bağlı 16 servis yatağı, 4 uyku laboratuvarı yatağı bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları bünyesindeki solunum laboratuvarında bulunan vücut pletismografisi, 
DK0168.png
karbonmonoksit difüzyon testi gibi ileri düzey testleri yapılmaktadır.
​Bölümümüzde akciğer kanseri tanısı için ileri tetkikler, girişimsel işlemler: Bronkoskopi, endobronşiyal ultrasonografi (EBUS), torasentez (akciğer zarından sıvı alınması), plevra biyopsisi (akciğer zarından parça alınması) yanı sıra, bu hastaların tedavileri ve takiplerinin diğer ilgili branşlarla multidisipliner olarak karar verildiği Onkoloji Konseyi yapılmaktadır.​

Anabilim Dalı Başkanı       
PROF. DR. HACI AHMET BİRCAN​RANDEVU AL ​​

DOKTORLAR

Hakkımızda

1843 yılında Bezmialem Valide Sultan kurdurduğu vakıf ile insanların Sağlığı için Hastane yaptırmıştır. Bugün sağlık temalı bir üniversite olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi köklü geçmişi ile ülkemizde ve dünyada sağlık alanında geleceğe de öncü olabilmek hedefiyle hastalıkların tanı-tedavisi, uzmanlık eğitimi-tıp öğrencisi eğitimi ve bilimsel araştırmalar olmak üzere üç temel konuda geleceğe yürüyüşünü devam ettirmektedir.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı olarak iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceriye sahip bilim insanlarını yetiştirmek, toplumun ihtiyaçlarına, bilime ve geleceğe katkıda bulunmak misyonuyla gerekli akademik-teknik altyapıyı oluşturarak, kuruluşunda ki insani değerleri geleceğe taşıma vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.​​


Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Astım ve alerjik hastalıklar
 • KOAH
 • Akciğer Kanseri
 • Bronşit, pnömoni (zatürre), 
 • Tüberküloz
 • Sarkoidoz ve diğer interstisyel akciğer hastalıkları
 • Pnömotoraks
 • Pulmoner Emboli
 • Bronşiektazi
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Akciğer Nodülleri
 • Mesleksel Akciğer Hastalıkları
 • Plevra (akciğer zarı) Hastalıkları​Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde ve Kliniğimizle ilgili Verilen Hizmetler

 • Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisi
 • Alerji testleri
 • Solunum fonksiyon testi
 • Uyku laboratuvarı (polisomnografi)
 • Uyku polikliniği
 • Uyku hastalıkları konseyi
 • Bronkoskopi 
 • EBUS (Ultrasonlu Bronkoskopi)
 • Onkoloji Konseyi
 • DLCO (Karbon monoksit difüzyon testi)
 • Body Pletismografi (Akciğer Hacim Ölçümleri)
 • Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri
 • Pulmoner rehabilitasyon-solunum fizyoterapisi
 • Solunum Yetmezliği-NIMV Tedavisi
 • Akciğer grafileri
 • Tomografik Görüntülemeler
 • PET (Tüm Vücut Kanser Taraması)
 • Akciğer Zarı (Plevra) hastalıkları tanısı-Torasentez, Biyopsi​

Astım - Alerji

Astım tanısında hastanın şikayetleri ile ilgili anlattığı öykü (anamnez) çok önemlidir. Hastalar, şikayetlerini ataklar halinde seyreden ve özellikle geceleri şiddetlenen hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi ile tarif eder. Grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası ortaya çıkan öksürüğün üç haftadan uzun sürmesinden ya da her geçirdikleri gribal enfeksiyonun göğse inmesinden yakınabilirler. Bazen hastalık, sadece inatçı öksürükle dahi seyredebilir. Astım semptomlarının özelliği, tekrarlayıcı olmasıdır. Bazı etkenler hastalığı şiddetlendirebilir. Alerjenler, tahriş edici gazlar, egzersiz, virüsler, enfeksiyonlar, ilaçlar ve stres hastalığı arttıran etkenlere örnek gösterebilir. Tanı ve değerlendirmede hastaların fizik muayene, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi ölçümleri gerektiğinde alerji testleri yapılır. Türkiye'de ve dünyada giderek artan astım dünyada yaklaşık 300 milyon kişide görülmektedir. Astım, düzenli tedaviyle kontrol altında tutulabilmektedir. Astım hastalarının düzenli kontrollerle göğüs hastalıkları hekimince takibi gerekmektedir. 

Alerjik hastalar için şikayetlerin başlangıcı, arttıran faktörler, mevsimsel ilişkisi ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Ev ortamı, işyeri, meslek sorgulaması, alışkanlıklar, evcil hayvan besleme öyküsü doğru teşhis ve tedavi seçenekleri için sorgulanmalıdır. Bu grup hastaların tanısında alerji deri testi kullanılarak alerjen madde tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları Anabilim dalı Astım-Alerji hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için, solunum fonksiyon laboratuvarı, alerji testleri ve akciğer sağlığı için tam donanımlı bir merkez olarak poliklinik ve yataklı kliniklerinde hizmet vermektedir.​​

Bronkoskopi

​Bronkoskopi ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir cihaz olan bronkoskop ile ağız yada burundan girilerek hava yollarının doğrudan olarak görülerek incelendiği, patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Tanısal ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Lokal anestezi, bilinçli sedasyon altında fleksibl bronkoskopi cihazı ile işlem ünitemizde gerçekleştirilmektedir. Hekim tarafından uygun görülmesi halinde lokal anestezi yerine, ameliyathanede genel anestezi altında da yapılabilmektedir. Bronkoskopi hava yolu hastalıklarının tanısında, akciğer kanserinde biyopsi amaçlı, pnömoni-tüberküloz teşhisinde, tedavi amaçlı olarak yabancı cisim çıkartılması, endobronşiyal özel tedaviler için de kullanılır. Ayrıca EBUS (endobronşiyal ultrasonografi) adı verilen göğüs kafesinde bronşların komşuluğunda yer alan lenf bezleri ve kitlelerden ultrason eşliğinde iğne ile örnekleme yapılan işlem de hastanemizde yapılabilmektedir. Bronkoskopi işlemi öncesi 8 saat herhangi bir şey yiyip içilmemelidir. Kronik hastalıklarınızdan dolayı kullanmak zorunda olduğunuz (aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcılar, tansiyon, kalp, şeker hastalığı ile ilgili ilaçlar var ise doktorunuza bildirilmelidir. Hastaneye gelirken size yardımcı olabilecek bir yakınınızın, tetkik sonuçlarınızın ve filmlerinizin yanınızda olması gerekmektedir. İşlem sonrası genellikle hekim uygun görürse aynı gün taburcu edilmektedir.

Grip

​Grip Nasıl Bulaşıyor?

Solunum yolu ile bulaşıyor. Özellikle yakın temas, öksürmek ve hapşırmak suretiyle insandan insana geçiyor. Kuluçka süresi ise 1-3 gündür.

Belirtileri Neler?

Ani başlayan ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanması ya da akması, baş ağrısı, gözlerde sulanma, kas ağrısı ve halsizlik bulguları olabilir. Bazı vakalarda hiçbir belirti görülmezken bazıları ölümle sonuçlanabilmektedir.

Nasıl Tanı Konuyor?

İnfluenzanın kesin tanısı, hastalığın ilk üç günü içinde, ateşli dönemde alınan boğaz-burun kültüründen virüs izolasyonu ile olur.

Korunmak İçin Ne Yapmalı?

 • Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır.
 • Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır.
 • Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas edilmemelidir.
 • Yüzeyler sık sık temizlenmelidir.

Aşı Olmak Ne Kadar Etkili?

İnfluenzaya karşı inaktive virüs aşısı geliştirilmiştir. Aşı hastalığın ağır geçmesini ve komp-likasyonlarını önler. Aşı bir sezon önce dolaşan virüsler temel alınarak hazırlanır. Aşının etkinliği virüsün antijenik yapısını hızlı değiştirmesi nedeniyle ancak %70-90 düzeyindedir.

Kimler Aşı Olmalı?

65 yaşın üzerindekiler,

Yaşlı bakım evinde kalanlar,

Astımlı çocuklar, kronik kardiopulmoner hastalığı olanlar,

Diyabet, renal bozukluk ya da immun yetmezliği olanlar,

Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar (Reye Sendromu olasılığı),

İnfluenza sezonunda gebeliğinin ikinci ya da üçüncü trimesterinde olacak kadınlar,

Grip virüsünü riskli gruplara taşıyabilecek kişiler: sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde çalışanlar, ev ziyareti yapanlar, grip açısından riskli kişinin ev halkı, HIV ile enfekte kişiler mutlaka aşı olmalıdır.

İlaç Tedavisi Ne Kadar Etkin?

İnfluenza A'nın tedavisinde özellikle antiviral ilaçlar etkilidir. İlaçların 36-48 saat içinde başlandığında semptom süresini kısalttıkları ve komplikasyonları azalttıkları saptanmıştır.​


Uyku Laboratuvarı (POLİSOMNOGRAFİ)

Uyku bozukluklarının araştırıldığı bir merkez olarak hastaların tedavisinde hizmet veren uyku laboratuvarı Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümünde gerekli donanımı ve ekibi ile bölgesinde önemli bir konumdadır. Uyku apnesi, uykuda solunumun durması olarak bilinen son dönemde artan farkındalıkla birlikte önem kazanan klinik bir problemdir. Uykuda horlama, nefes kesilmesi, gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir ve kilo artışı, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi problemlere eşlik eden bir durumdur. Tedavisi yapılmayan kişilerde ek hastalıklar, depresyon, aile içi huzursuzluklar, mesleki başarısızlık, gündüz uyuklamaları, araç kullanırken uyuyakalarak ölümle sonuçlanan ciddi trafik kazaları görülebilmektedir. Bu hastaların tanısında Polisomnografi tetkiki yapılmaktadır. Hastanemiz uyku laboratuvarında bir gece boyunca hasta yatırılarak, uyku evreleri, solunum eforu, nefes durmaları, horlama, EKG, EEG, uykuda kas hareketleri, oksijen düzeyleri kayıtları yapılır. Teknisyenler gözetiminde hastaların polisomnografi kayıtlarını yapılmaktadırlar. Uyku Apnesi saptanan hastalara tedavileri için CPAP, BİPAP (uykuda solunum cihazı) raporları düzenlenmekte takipleri yapılmaktadır.

Uyku Apne Sendromu Nelere Sebep Olur?

 • Araba kullanırken veya dikkat gerektiren iş yaparken uyuklama sonucunda trafik ve iş kazaları
 • Unutkanlık, dikkat eksikliği
 • Yüksek tansiyon, 
 • Kalp krizi,
 • Kalp ritm bozukluğu,
 • Beyin damarında tıkanıklık sonucu felç,
 • Şeker hastalığı kontrolünün zorlaşması,
 • Cinsel performansta azalma,
 • Yaşam kalitesinde azalma,
 • Ölüm oranlarında artış,

Uyku Apne Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

 • Horlama
 • Uykuda nefesin durması
 • Uykuda boğulur gibi olmak
 • Nefes darlığı hissiyle uyanmak
 • Dinlendirici olmayan uyku
 • Sabahları ağız kuruluğu, boğazda rahatsızlık hissetmek
 • Gece sık tuvalete gitmek
 • Gece terlemek
 • Gün içinde uyku ihtiyacı olması
 • Sürekli yorgun hissetmek
 • Konsantrasyon güçlüğü çekmek
 • Korkutucu, garip rüyalar görmek
 • Gece göğüs ağrısı hissetmek
 • Gece reflü şikayetlerinde artma olması​


Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

Solunum fonksiyon testleri; solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi hastalıklarından tanısının konulması, nefes darlığının nedeninin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde, İleri KOAH-amfizem hastalarında bazı hacim küçültücü işlemlerin yapılmasına karar verilmesinde (vücut pletismografisi), preoperatif değerlendirmelerde, maluliyet kararlarının verilmesinde, idiyopatik pulmoner fibrozis hastalarına bazı ilaçların verilmesine karar verilmesinde (difüzyon testi) solunum fonksiyon testlerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır.

Solunum laboratuarımızda yapılan testler;

 • Spirometri (solunum fonksiyon testi),
 • Solunumsal alerji testi (deri prick testi),
 • Vücut pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri,
 • DLCO (Karbon monoksit difüzyon testi),
 • Reversibilite testi,
 • Kardiyopulmoner egzersiz testi,
 • Egzersiz kapasitesini değerlendirmeye yönelik olarak 6 dakika yürüme testi ​


Akciğer Kanseri Tanı-Tedavisi Onkoloji KonseyiAkciğer kanseri günümüzde kanserden ölümlerin birinci sırasında yer alan, sigara içilmesiyle çok yakından ilişkili bir hastalıktır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs hastalıkları bölümünde; akciğer kanseri tanısı için görüntüleme teknikleri (Tomografi, PET) girişimsel teknikleri (Bronkoskopi) kullanılarak hastalığın patolojik tanısı, evrelemesi yapılması sonrasında bu hastaların tedavileri ve takipleri de sürdürülmektedir. Akciğer Kanseri ile ilgili tüm branşlardan (göğüs hastalıkları, onkoloji, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji) öğretim görevlilerinin katılımıyla haftalık düzenli olarak yapılan multidisipliner onkoloji konseylerinde hastaların tedavileri tüm yönleriyle değerlendirilmektedir. Üniversite hastanemizde akciğer kanseri hastalarının tanısı ve cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, beyin metastazlarında Gama knife gibi onkolojik tedavileri yapılabilmektedir.