​​

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Bilim dalları mikroskobik yöntemleri kullanarak hücre, doku ve organların sağlıklı yapısını ve canlıların gelişimlerini incelemeyi amaçlarlar.

Günümüzün ileri teknolojik koşullarında, klasik ışık mikroskopların yanı sıra, polarizasyon mikroskobu, faz kontrast mikroskobu, floresan mikroskop, konfokal mikroskop ve elektron mikroskop gibi çeşitli mikroskopları kullanarak hücrenin bileşenlerine, organellerin en ince özelliklerine veya embriyolojik gelişim aşamalarında etkili olan moleküllere dair detaylı bilgi almak mümkündür. Dahası korelatif mikroskobi teknikleri ile floresan mikroskop altında sitoplazmada görülen pozitif bir boyanmanın elektron mikroskop kullanılarak hangi organeden kaynaklandığı bile anlaşılmaktadır. 

​​​

DOKTORLAR

Hakkımızda

Histoloji ve Embriyoloji Bilim dalları mikroskobik yöntemleri kullanarak hücre,     doku ve organların sağlıklı yapısını ve canlıların gelişimlerini incelemeyi amaçlarlar.

Günümüzün ileri teknolojik koşullarında, klasik ışık mikroskopların yanı sıra, polarizasyon mikroskobu, faz kontrast mikroskobu, floresan mikroskop, konfokal mikroskop ve elektron mikroskop gibi çeşitli mikroskopları kullanarak hücrenin bileşenlerine, organellerin en ince özelliklerine veya embriyolojik gelişim aşamalarında etkili olan moleküllere dair detaylı bilgi almak mümkündür. Dahası korelatif mikroskobi teknikleri ile floresan mikroskop altında sitoplazmada görülen pozitif bir boyanmanın elektron mikroskop kullanılarak hangi organeden kaynaklandığı bile anlaşılmaktadır. 

Anabilim dalı olarak araştırma merkezinde yer alan araştırma laboratuarımızda, klasik boyama teknikleri dışında immunhistokimya ve immunfloresan boyama teknikleri kullanarak çeşitli bilimsel araştırmalar gerçekleştirmekteyiz. Korelatif Mikroskobi Ünitesi kurulması ile ilgili çalışma sürecimiz devam etmektedir. 

Bölümümüz ayrıca Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Meslek Yüksekokullarının Histoloji ve Embriyoloji eğitimlerini yürütmektedir.Bölümümüzün Kitap ve Yayınları


yeni kitaplar histoloj.jpg

Bilimsel Yayınlar