CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI​​​

​Histoloji ve Embriyoloji Bilim dalları mikroskobik yöntemleri kullanarak hücre, doku ve organların sağlıklı yapısını ve canlıların gelişimlerini incelemeyi amaçlarlar.

Günümüzün ileri teknolojik koşullarında, klasik ışık mikroskopların yanı sıra, polarizasyon mikroskobu, faz kontrast mikroskobu, floresan mikroskop, konfokal mikroskop ve elektron mikroskop gibi çeşitli mikroskopları kullanarak hücrenin bileşenlerine, organellerin en ince özelliklerine veya embriyolojik gelişim aşamalarında etkili olan moleküllere dair detaylı bilgi almak mümkündür. Dahası korelatif mikroskobi teknikleri ile floresan mikroskop altında sitoplazmada görülen pozitif bir boyanmanın elektron mikroskop kullanılarak hangi organeden kaynaklandığı bile anlaşılmaktadır. 

DOKTORLAR

Hakkımızda

Bölümümüzün Kitap ve Yayınları


yeni kitaplar histoloj.jpg

Bilimsel Yayınlar