CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Misyonumuz;

  • Kardiyoloji ile ilgili mevcut bilgi ve tecrübemizi modern bilgi ve yöntemlerin ışığında geliştirerek kliniğimizde görev yapmakta olan araştırma görevlilerine uluslararası standartlarda teorik ve pratik eğitim vermek,
  • Hasta haklarına ve etik değerlere saygılı, kardiyovasküler sağlık alanında tıbbî literatürü ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, açık fikirli, sorgulayıcı, araştırma ve bilgi paylaşımı konularında istekli ve istikrarlı uzman hekimler yetiştirmek​​
ABY103.png
  • Dünya literatürüne kayda değer katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak
  • Hastalarımıza yüksek insani ve bilimsel standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz;

  • Kliniğimizin ulusal ve uluslararası saygınlık ve bilinirliğini artırarak alanımızda söz sahibi bir kurum haline gelmek,
  • Verdiğimiz hizmetin kalitesiyle yurt içi ve yurt dışında tercih dilen bir referans merkezi olmak,
  • Verdiğimiz eğitimin kalite çıtasını sürekli yüksek tutarak başarı potansiyeli yüksek hekim adayları tarafından gaz hastalıkları alanında ilk sırada tercih edilen merkezlerden biri olmaktır.​


    Anabilim Dalı Başkanı    
PROF. DR. NUSRET AÇIKGÖZ
​​​​​

Hakkımızda

1845 yılında Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulan hastanemiz 2010 yılından itibaren BezmiÂlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Kardiyoloji Anabilim Dalı,  Tıp Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Ömer Göktekin başkanlığında, üniversite hastanemizin açılışından itibaren kalp & damar sağlığı ve hastalıkları alanında modern teşhis ve tedavi yöntemlerini bilimsel ve etik bir şekilde uygulamaktadır.

Kardiyoloji kliniği bünyesinde tam donanımlı 22 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 10 yataktan oluşan 1 adet servis, 10 yataklı günübirlik anjiyografi servisi, 7 adet poliklinik, tüm invaziv girişimlerin yapıldığı 2 adet koroner anjiografi ve kalp kataterizasyon laboratuarları, polikliniklerde ve anjiyografi ünitesinde her türlü ekokardiyografik incelemenin (renkli Doppler ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, transözefageal ekokardiyografi, üç boyutlu ekokardiyografi) yapılabildiği ekokardiyografi cihazları, 3 adet eforlu EKG cihazı, 24 ve 72 saatlik ritm holter, kan basıncı holteri, tilt (eğik masa) testi, kalıcı kalp pili kontrollerinin yapılabildiği pil kontrolü odası bulunmaktadır. 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 8 uzman hekim kadrosu ile kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür.​

Hizmetlerimiz

Poliklinik Hizmetleri:

Kardiyoloji poliklinikleri haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Öğretim üyeleri ve uzman hekimler tarafından ayda yaklaşık 5000 hastaya hizmet verilmektedir. Ekokardiyografik tetkikler ve kan tahlilleri aynı günde sonuçlandırılarak işlemlerin en kısa zamanda tamamlanması sağlanmaktadır. İlaç raporu gereken hastaların raporları aynı gün çıkartılmaktadır.

Ekokardiyografi Hizmeti:

Ekokardiyografi yöntemi ile kalp, ultrasonografik olarak incelenerek, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, büyük damarların hastalıkları, akciğer hastalıkları ve doğumsal kalp hastalıkları için önemli bilgiler sağlanmaktadır. Poliklinik hastalarına her bir poliklinikte bulunan yatak başı ekokardiyografi cihazı ile randevu verilmeden muayene sırasında ekokardiyografi yapılabilmektedir.

Transözofageal ekokardiyografi; kalbin transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilemeyen kısımlarını daha iyi görebilmek için  geliştirilmiş bir tetkiktir. Endoskopide olduğu gibi lokal anestezi ve bazen sedatif  ilaçların uygulanmasını içeren ön hazırlık sonrası yapılır. Kalp kapak hastalıklarının, kalp odacıkları arasında delik olan hastaların, kalp boşluklarında pıhtı, kalp kapaklarında iltihap şüphesi (infektif endokardit) hastaların daha ayrıntılı değerlendirilmesi için transözofageal ekokardiyografi tercih edilir.

Koroner Anjiyografi ve Kardiyak Kateterizasyon Laboratuarı :

Kliniğimiz invaziv laboratuarı koroner anjiyografi, balon-stent işlemi, sağ-sol kalp kateterizasyonu, kalp deliği kapatma işlemi (ASD), romatizmaya bağlı kapak darlığını genişletme işlemi (mitral balon valvüloplasti), boyun damarı tıkanıklıkları (karotis stenozu) periferik damar hastalıklarının tanı ve tedavisi, ameliyatsız yöntemle aort damarı genişlemesinin tedavisi (EVAR, TEVAR) gibi işlemlerin başarı ile yapıldığı bir merkezdir.

Ayrıca son yıllarda giderek yaygınlaşan, dünyada sadece gelişmiş kalp merkezlerinde uygulanan, özellikle yaşlı ve riskli hastalarda daralan aort kapağının ameliyatsız değişimi (TAVI=Transcatheter Aortic Valve Implantation) ve durumu ameliyata uygun olmayan mitral kapak yetersizliği hastalarında Mandallama Yöntemi (MitraClip) ile göğüs kafesini açmaksızın, kasıktan kateterle girilerek kaçağın önlenmesi işlemleri merkezimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Tüm dünyada başlıca ölüm nedeni olan kalp krizinde hastaya yapılacak erken koroner anjiyografi ve balon-stent işlemi hayat kurtarıcı olmaktadır. Merkezimiz deneyimli uzman hekim, hemşire ve teknisyen kadrosu ile kalp krizi hastalarına 7 gün 24 saat hizmet verebilme özelliğine sahiptir.

Elektrofizyoloji ve Aritmi Çalışmaları:

Ritim bozukluğu (aritmi) tanı ve tedavisi de hastanemizde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kalpdeki ritm problemlerinin tedavisi yapılmaktadır. Merkezimiz aynı zamanda kalp yetmezliği hastalarda uygulanan 3 odacıklı kalp pili uygulamaları ve ani ölümden koruyan kalbe yerleştirilen defibrilatör işlemini başarıyla uzun yıllardır uygulanmaktadır.

Kardiyoloji alanındaki gelişmelerin ve uygulamaya yeni giren işlemlerin yakından takip edildiği kliniğimizde, siz hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için 7 gün 24 saat çalışmaktayız. BezmiÂlem'de kalbiniz bize emanet…​