CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

​​​
​Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile bizlere başvuran hastalarımızın şikayetlerine çare aranmakta ve tıbbi çözümler uygulanmaktadır. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalının hasta bakımı, eğitim ve araştırma olmak üzere 3 temel görevleri bulunmaktadır. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalının hekim kadrosu, 2 Profesör, 6 Doçent ile birlikte 6 Asistan Doktor olmak üzere 14 hekimden oluşmaktadır.KBB Hastalıkları Anabilim Dalı olarak amacımız,üniversitemizi tercih ederek kazanmış olan öğrencilerimize en iyi 
AB1022.png
şekilde eğitim vermek, dünya tıp​ literatürüne insanlık adına anlamlı katkılarda bulunmak, bize rahatsızlıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın iyileşmeleri ve şifa bulmaları için gayret göstermektir. Bu şekilde onların hayır dualarında yer alarak fani olan bu gök kubbe altında bize bakide kalacak güzel işler yapmaktır.​


RANDEVU AL ​​


Anabilim Dalı Başkanı     
PROF.DR. ORHAN ÖZTURAN ​

Hakkımızda

Klinik Tanıtımı

  • Bezmialem Vakı​f Üniversitesi Hastanesinde Kulak Burun Boğ​az hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile bizlere başvuran h​astalarımızın şikayetlerine çare aranmakta ve tıbbi çözümler uygulanmaktadır.
  • Bölümümüzde "Biyonik Kulak" olarak ta adlandırılan "Koklear İmplant" ameliyatları ve ileri kulak, burun, boğaz ameliyatları yapılmaktadır. Branşımızla ilgili her türlü kanser ameliyatları, tiroid ve boyun ameliyatları en güncel anlayışlar ile uygulanmaktadır.
  • Beynin ön-alt yüzünde yerleşik tümörler kafa açılmadan burun boşluğu kullanılarak çıkarılması konusunda Beyin Cerrahi bölümüne burun koridoru açılması ve oluşan açıklığın kapatılması için endoskopik destek sağlanmaktadır.
  • Ağızdan aşırı salya akma şikâyeti olan çocuklar ve erişkinler ameliyat edilerek, bu hastalarda sosyal rahatlık temin edilmektedir.
  • Yüz felçleri oluşan hastaların medikal ve cerrahi tedavileri, özellikle burun ve kulak kepçesinin şekilsel ve fonksiyonel bozuklukları başarı ile tedavi edilmektedir.
  • Horlama ve uyku apneli hastaların rahatsızlıklarına en yeni yöntemler ile çareler aranmaktadır.
  • Erişkin ve çocuk hastaların gırtlak ve soluk borusunu etkileyen darlık ve tıkanıklıkları ile ilgilenen bir cerrahi ekibi bulunmakta ve bölümler arası konseye katılım sağlanmaktadır.
  • Başdönmesi ve çınlama şikâyetleri ileri tetkikler ile incelenmekte ve bu hastalara yardımcı olunmaktadır.
  • Ameliyatlarımızda başarıyı arttıran ve riskleri azaltan Na​vigasyon ve Sinir Monitörizasyonu gibi modern imkânlar kullanılmaktadır.​​

Tarihçe

Üniversite​miz 25 Ekim 2010 yılında hizmete başlamış olmasına rağmen Sultan II.Mahmut'un eşi, I.Abdülmecid'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından 1845 yılında 200 yataklı erkek hastanesi olarak kurulmuştur. Üniversitemiz ve kliniğimiz,  Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinin devamı olarak köklü bir geçmişe ve hastalarımızın güvenine sahiptir. Hastanenin ilk Üzniye ve Hançeriviye (Kulak,Boğaz) şubesi 1905 de açılmıştır. İlk mütehassısı ülkemizin de ilklerinden İhya Salih Bey'dir. 1903'te Kulak polikliniği yapmaya başlamış, 1933'e kadar bu görevinde kalmıştır.1933'teki Üniversite Reformunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 250 yatağı ile Aşağı Gureba ve 1082 yatağı ile Çapa Kliniklerinden oluşuyordu. Bu tarihte Tıp Fakültesinin KBB Kliniği Gurebaya getirilmiştir. Viyana'dan gelen Prof Erich Ruttin ile Doç.Ekrem Behçet hastaneye gelmiş,Dr. İhya Salih ise emekli olmuştur. Tıp Fakültesinin KBB Kliniği 1953 yılına kadar Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi'nde hizmet vermiştir.


Misyonumuz

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanı ile ilgili her konuda klasik bilgi, deneyim ve birikimlerimize güncel ve modern bilgi ve teknikleri de katarak evrensel değerler ışığında tıpta uzmanlık ve lisans öğrencilerimize çağdaş standartlarda KBB eğitim ve öğrenimi vermek, üstün nitelikli, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve bunların gerektirdiği uygulamaları bilen KBB Uzmanları ve Tıp Doktorları yetiştirmek, dünya tıp bilimine katkı sağlayan araştırmalar yapmakve hastalarımıza şefkatli yaklaşımla beraber yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.​​

Anabilim Dalımız

Anabilim dalımız ulusal ve uluslararası akreditasyon kazanarak Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları alanındaki araştırma, eğitim ve hizmet konularında mükemmeliyete ulaşmak ve sürdürmeyi kendisine vizyon edinmiştir. Nitekim gayretli ve titiz çalışmalar neticesinde Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği, Yeterlik Kurulu, Akreditasyon Komisyonu tarafından yapılan denetim ve gözlem sonucunda KBB Anabilim Dalımız 12 Eylül 2015 tarihinde akredite edilmiştir. 30 Ekim 2015'deUlusal KBB kongresinde ilan edilen ve bize sunulan Akreditasyon belgesi kliniğimizin daha ileri başarıları için bizleri gayrete getiren bir unsur olmuştur. Bu akreditasyon başarısı aynı zamanda Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi için bir ilki teşkil etmiştir.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ilk kez yapılan Doçentlik sınavı da KBB Anabilim Dalı tarafından 9 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde 7 adet muayene odası, ameliyathanede KBB ameliyatları için kullanıma ayrılmış 2 adet ameliyathanesi ve 3. kattaki servisde 19 yatağı ile hizmet vermektedir.
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalının hekim kadrosu, 2 Profesör, 6 Doçent ile birlikte 6 Asistan Doktor olmak üzere 14​ hekimden oluşmaktadır. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneğinin farklı komisyonlarında öğretim üyelerimiz çeşitli görevler üstlenmektedir. Öğretim üyelerimizden 2'si ayrıca Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanlığı diplomasına, 2'si ise Avrupa KBB Board sertifikasına sahiptir.KBB Anabilim Dalımız Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sabri Baki EREN'e ait "Otolojik Kompas" ve "Rinoportegü" denilen 2 ameliyat aleti için patent alınmıştır.
KBB Kliniğimizde 7 Adet poliklinik odamız bulunmaktadır. Her bir poliklinikte günlük ortalama 50-60 hastaya hizmet vermekteyiz. Hastalara 12 dakika ara ile randevu verilmektedir. Ancak hastaların gerektirdiği tüm ilgi ve gerekli kayıtlar sağlanarak zaman sınırlaması olmaksızın hastalara hizmet vermekteyiz.
Rutin hasta muayeneleri dışında iki odamızda odyolojik incelemeler, ultrason, burun fonksiyon testleri ve stroskobik inceleme yapılmaktadır. Ayrıca bize bağlı olan Fatih semt polikliniği içinde 1 muayene odamız ve yine Eyüp de bulunan semt polikliniğimizde 1 muayene odamız bulunmaktadır. Bu polikliniklerde tam gün muayene yapan bize bağlı 2 KBB hekimimiz bulunmaktadır. ​Ayrıca Maltepe'de bulunan Dragos Hastanemizde biri Profesör olmak üzere tam gün görev yapan 2 KBB hekimi hizmet vermektedir.​ İleri odyovestibüler inceleme (işitme ve denge incelemesi)için Sağlık Bilimler Fakültesi, Odyoloji Bölümündeki 1 Doktor Öğretim Üyesi Odyolog, 2 Uzman Odyolog ile beraber, 5 Odyolog ve 2 Odyometrist tarafından yürütülen ve hastanedeki laboratuarlarımıza ek olarak Bezmiâlem-Fatih Tıp Merkezimizde kurulmuş olan Odyo-Vestibüler birimimiz bulunmaktadır. 
Ameliyathanede her gün en az 2 ameliyat odamızda ameliyat yapılmaktadır. Günlük ameliyat sayımız 10 ile 16 arasında değişmektedir. Serviste 19 yatağımız bulunmaktadır. Tam donanımlı asistan ve çok fonksiyonlu odaya ilaveten geniş bir pansuman odamız vardır. İleri araştırmalar konusunda yüksek frekans BERA ve Otoakustik Emisyon cihazına sahip geniş bir sessiz kabin içerisinde ileri tetkikler yapabileceğimiz koklear araştırma laboratuvarında deneysel çalışmalar yapılmaktadır.
Hastalarımıza daha fazla faydalı olmak ve akademik kaliteyi yükseltmek için verilen KBB hastalıkları polikliniğinde ileri spesifik poliklinikler oluşturulmuştur. Bunlar Çınlama-Başdönmesi, Yüz Felci, Burun Hastalıkları, Horlama-Uyku Apnesi, Erişkin ve Çocuk Havayolu Tıkanıklıkları, Baş-Boyun, Tiroid ve Tükürük Bezi Hastalıkları poliklinikleridir. Bu konularda rahatsızlığı olan hastaların bu konusu sınırlandırılmış ileri ve incelemeler yapmakta olan bu kliniklerden randevu alması ve meslektaşlarımızın bu polikliniklere ilgili hastaları yönlendirmeleri beklenmektedir.
KBB Anabilim dalımızda sabah ve akşam vizitleri düzenli olarak ilgili günün sorumlu öğretim üyeleri yapılmakta, bizler için yeterli olmasa da Cuma günleri saat 07.00-09.00 arasında eğitim saati olarak güncel mesleki gelişmeler tartışılmaktadır. Bu az zamanda güncel literatürbilgileri gözden geçirilmekte, tartışmalı hastalarımızın durumları görüşülmekte, başka branşlar ile konsey toplantıları yapılmakta, en son katılım sağlanan kongre izlenimleri konuşulmakta, çekirdek eğitim programına uygun olarak planlanan seminer sunuları yapılmakta, hastalarımızın patoloji sonuçları değerlendirilmekte, klinik sorunları ve sosyalleşme konuları gündeme getirilmekte, kliniğe ait başarılar, gidişatımız, aksayan durumlar, Dekanlık ve hastane idaresinden gelen öneme haiz yazılar ve istekler görüşülmekte ve bunlara uygun hareket planları, tutum ve uygulama kuralları konuşulmaktadır. Her eğitim döneminin başında her öğretim üyesinin bir sonraki yıl için beklentilerini ve hedeflerini sunması istenmektedir.
Her gün en az 2 masada genel anestezi altında ameliyatlar yapılmaktadır. Çarşamba günleri saat 12.00-13.00'de Endokrin Konseyi, saat 14.30'da Baş-Boyun Kanserleri Konseyi ve Salı günleri saat 13.00-13.30'da Uyku Apnesi Konseyi yapılmaktadır.
Asistanlarımız, bir gün poliklinikte, ertesi gün ise ameliyathanede görev yapmakta, yoğun bir çalışma temposu içinde ve minimal bir kıdem hiyerarşisi ile bilimsel çalışma konusunda yüksek gayret ve fedakârlık göstermektedir. Arzu edenler asistanlarımıza yurtdışı tecrübe fırsatı verilmektedir. Asistanlarımıza yılda bir kez sınav yapılmaktadır. Eğitimlerimiz için kütüphane, eğitim ve toplantı odası, asistan ve nöbet odası vb. amaçlarla kullandığımız KBB servisinde bulunan çok fonksiyonlu bir odamız bulunmaktadır. Üniversite Merkez Kütüphanenin abone olduğu elektronik bilgi kaynakları bilimsel ihtiyaçlarımızı büyük oranda karşılamaktadır.
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalının hasta bakımı, eğitim ve araştırma olmak üzere 3 temel görevleri bulunmaktadır.​

Hasta Bilgilendirme
Kulak ameliyatları 

Koklear implant (biyonik kulak) cerrahisi, kemiğe implante işitme cihazı uygulaması, Stapedektomi, kronik otit (kulak iltihabı) cerrahisi, vertigo (baş dönmesi) cerrahisi, fasial sinir (yüz siniri) cerrahisi, kulak anomalileri rekonstrüksiyon ameliyatları. 

Baş boyun tümörleri ve rekonsrüktif cerrahisi 

Larinks (gırtlak), ösefagus (yemek borusu), farinks (yutak), oral kavite (ağız içi ve etrafı), tükrük bezi ve tiroid kanser ameliyatları. 

Burun ve sinüs cerrahisi 

Endoskopik ve endoskopik olmayan sinüs cerrahileri (sinüzit, polip, tümör vb.) burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktif cerrahisi, orbital dekompresyonu, endoskopik dakriosisto-rinostomi (gözyaşı kanalı açılması) ameliyatları. 

Diğer ameliyatlar 

Larinks mikrocerrahisi (ses teli cerrahisi), horlama ve obstrüktif sleep apne ameliyatlar, adenoidektomi (geniz eti alınması), tonsillektomi (bademcik ameliyatı), kulağa ventilasyon tüpü uygulaması ameliyatları.

Anabilim Dalında yapılmakta olan tanısal olarak; odyoloji (yüksek frekans ve tonal odyometrileri, timpanometri, OAE, ABR), denge bozuklukları ve rehabilitasyonu (video ENG, kalorik testler), burun fonksiyon değerlendirilme (akustik rinometri, rinomanometri), endoskopik-stroboskopik görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır.