CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI


Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde tüm nörolojik hastalıklarda bilimsel tıbbın gerektirdiği şekilde hizmet vermektedir. Hekim kadromuz 3 Doçent doktor ve 7 Uzman doktor ile birlikte 2 Asistan Doktor olmak üzere toplam 12 hekimden oluşmaktadır. Hastalarımızın tanı ve tedavisinin yapıldığı servisimizde toplam 20 yatak bulunmakta ve kliniğimizde de 5 hemşire ve 2 personelimiz bulunmaktadır. Ayaktan hastalara haftanın 5 günü 2 tanesi "Genel"  3 tanesi de "spesifik" poliklinik olmak üzere toplam 5 polikliniğimizde hizmet verilmektedir. Ayrıca 
DK0123.png
Dragos hastanemizde, Fatih ve Eyüp​ polikliniklerimizde de uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.​
​​   
Anabilim Dalı Başkanı      
PROF. DR. ZELİHA MATUR


Hakkımızda

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde tüm nörolojik hastalıklarda bilimsel tıbbın gerektirdiği şekilde hizmet vermektedir. Hastalarımızın tanı ve tedavisinin yapıldığı servisimizde toplam 20 yatak bulunmakta. Ayaktan hastalara haftanın 5 günü 2 tanesi "Genel"  3 tanesi de "spesifik" poliklinik olmak üzere toplam 5 polikliniğimizde hizmet verilmektedir. Ayrıca Dragos hastanemizde, Fatih ve Eyüp polikliniklerimizde de uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.

 Sekiz spesifik polikliniğimiz bulunmaktadır:

 1. Alzheimer hasta yakını polikliniği
 2. Başağrısı Polikliniği
 3. Botulinum toksinPolikliniği
 4. Davranış Nörolojisi Polikliniği (Alzheimer demansı, Frontotemporal demans,Vasküler demans…)
 5. Epilepsi Polikliniği
 6. Hareket Bozuklukları Polikliniği (Parkinson hastalığı, Esansiyel tremor…)
 7. İnme Polikliniği
 8. Kas ve Periferik Sinir Hastalıkları Polikliniği
 9. Multipl Skleroz Polikliniği
 10. Parkinson - Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin Pili) Takip Polikliniği

 Nöroloji Muayenesi Sonrası Yapılan Tetkikler

 1. Nörosonoloji (Ekstrakranial karotis-vertebral dopler ultrasonografi)
 2. Lomber ponksiyon (LP)
 3. Elektroensefalografi (EEG),
 4. Elektromiyografi (EMG), 
 5. Nöropsikolojik değerlendirme
 6. Apomorfin testi
 7. BOS biyomarkerları​

Hasta Bilgilendirme

Nöroloji Kliniği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde tüm nörolojik hastalıklarda bilimsel tıbbın gerektirdiği şekilde hizmet vermektedir. Hekim kadromuz 3 Doçent doktor ve 7 Uzman doktor ile birlikte 2 Asistan Doktor olmak üzere toplam 12 hekimden oluşmaktadır. Hastalarımızın tanı ve tedavisinin yapıldığı servisimizde toplam 20 yatak bulunmakta ve kliniğimizde de 5 hemşire ve 2 personelimiz bulunmaktadır. Ayaktan hastalara haftanın 5 günü 2 tanesi "Genel"  3 tanesi de "spesifik" poliklinik olmak üzere toplam 5 polikliniğimizde hizmet verilmektedir. Ayrıca Dragos hastanemizde, Fatih ve Eyüp polikliniklerimizde de uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.

 1.  Sekiz spesifik polikliniğimiz bulunmaktadır:
 2. Alzheimer hasta yakını polikliniği
 3. Başağrısı Polikliniği
 4. Botulinum toksinPolikliniği
 5. Davranış Nörolojisi Polikliniği (Alzheimer demansı, Frontotemporal demans, Vasküler demans…)
 6. Epilepsi Polikliniği
 7. Hareket Bozuklukları Polikliniği (Parkinson hastalığı, Esansiyel tremor…)
 8. İnme Polikliniği
 9. Kas ve Periferik Sinir Hastalıkları Polikliniği
 10. Multipl Skleroz Polikliniği
 11. Parkinson - Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin Pili) Takip Polikliniği

Nöroloji Muayenesi Sonrası Yapılan Tetkikler

 1. Nörosonoloji (Ekstrakranial karotis-vertebral dopler ultrasonografi)
 2. Lomber ponksiyon (LP)
 3. Elektroensefalografi (EEG),
 4. Elektromiyografi (EMG), 
 5.  Nöropsikolojik değerlendirme
 6. Apomorfin testi
 7. BOS biyomarkerları​​