CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

​Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde en modern tıbbi cihazlar ve girişimsel radyoloji yöntemleri ile bizlere başvuran hastalarımızın tanısal radyolojik tetkikleri ve tedavileri yapılmaktadır. Radyoloji Anabilim Dalının hasta tanı ve tedavisi, eğitim ve araştırma olmak üzere 3 temel görevi bulunmaktadır. Radyoloji Anabilim Dalı'mızın akademik kadrosunda 3 Profesör, 4 Doçent, 1 Yrd Doç, 3 Öğrt Grv, 6 Uzman Dr ve 6 Tıpta Uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır.  Radyoloji Anabilim Dalı olarak amacımız, üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize güncel bilgiler ışığında modern bir eğitim vermek, yapılan bilimsel çalışmalar ile tıp dünyasına katkıda bulunmak, bize rahatsızlıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın modern cihazlar ile erken tanılarını ve tedavilerini sağlayıp şifa bulmaları için gayret göstermektir.

Hakkımızda

Misyonumuz; Radyoloji alanı ile ilgili klasik bilgi, tecrübe ve birikimlerimize modern bilgi ve cihazları da katarak evrensel değerler ışığında önlisans tıpta uzmanlık öğrencileri ve asistan doktorlarımıza çağdaş standartlarda radyoloji eğitim ve öğrenimi vermek, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve bunların gerektirdiği uygulamaları bilen Radyoloji doktorları yetiştirmek, tıp literatürüne katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve hastalarımızın tanı ve tedavilerinde yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası akreditasyon kazanarak Radyoloji alanındaki araştırma, eğitim ve hizmet konularında mükemmeliyete ulaşmak ve sürdürmek.

 

Klinik Tanıtımı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı'na hastalıkların tanı ve tedavisi için başvuran hastalara en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri ile hizmet verilmekte ve tıbbi çözümler uygulanmaktadır. Üniversitemize bağlı toplam 4 Radyoloji kliniği bulunmaktadır. Merkez kampüs dışında Dragos hastanemiz ile Eyüp ve Fatih polikliniklerinde Radyoloji hizmeti verilmektedir. Bölümümüzde 3 adet 1,5 Tesla manyetik rezonans görüntüleme (MRG ) cihazı, 3 adet Bilgisayarlı Tomografi cihazı, 7 adet dijital röntgen cihazı, 1 adet floroskopi cihazı, 3 adet seyyar röntgen cihazı, 2 adet C-kollu röntgen cihazı, 2 adet dijital mammografi, 8 adet Doppler Ultrasonografi ve 2 adet Dijital Anjiografi cihazı bulunmaktadır. Dijital ortamda elde ettiğimiz tüm görüntüler bir merkezde toplanıp saklanmaktadır. Bu görüntüler değerlendirildikten sonra raporlandırılmakta ve yine dijital ortamda arşivlenip hastanenin tüm birimlerine internet ağı ile gönderilmektedir. Bu işlemler için gerekli olan Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemi  (PACS) ve Radyoloji Bilgi İletişim Sistemi (RIS) hastanemizde bulunmaktadır. Dış merkezlerde çekilen ve CD'ye yüklenmiş tüm görüntülüler kendi sistemimize yüklenebilmektedir. Gereklilik halinde hastaların yeni çekimleri ile sistemimize yüklenmiş önceki görüntüleri arasında hassas düzeyde karşılaştırma yapılabilmektedir. 

Radyoloji Anabilim Dalımızda tüm bilim dalları ile ilgilenen spesifik uzmanlık alanları bulunmaktadır. Nöroradyoloji, Toraks, Abdomen, Meme, Kas-iskelet sistemi, Kardiyak görüntüleme, USG-Doppler ve Girişimsel Radyoloji alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından hizmet ve eğitim verilmektedir.

Girişimsel Radyoloji Bölümü'nde en ileri teknolojiye sahip Dijital Anjiyo cihazıyla birçok damarsal hastalığın tanısı konulabilmekte ve pek çok hastalığın tedavisi ameliyata gerek kalmaksızın girişimsel radyolojik yöntemlerle yapılabilmektedir. Tüm vasküler ve nonvasküler işlemler öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Merkez hastanemizde Girişimsel Radyoloji Anjiyografi ünitesinde 2016 yılında kurulumu yapılmış olan monoplan flat panel dedektör anjiyografi cihazı ve 2 adet Doppler cihazı ile aşağıdaki tanı ve güncel tedavi işlemleri yapılmaktadır. İşlemler tedavi tipine göre lokal anestezi veya genel anestezi eşliğinde yapılmaktadır. Ayaktan tedavi gerektiren lokal işlemi yapılan hastalar gözlem odasındaki takip sonrası genellikle aynı gün taburcu edilir. Hasta yatışı sonrası tedavi yapılan hastalar ise genellikle 24 saatlik yatış sonrasında taburcu edilir. Hastalarımızın işlem öncesinde, işlem esnasında ve gerekirse işlem sonrasında anestezi ekibi tarafından değerlendirmesi ve tedavi planlaması yapılmaktadır.

Tanısal santral ve periferik anjiyografiler

Akut inme tedavisi

Anevrizma tedavisi

Arteriovenöz malformasyon ve arteriovenöz fistül tedavileri

Venöz örnekleme

Santral-periferik stent-balon anjiyoplasti uygulamaları

Varis tedavisi

Transarteriel kemoembolizasyon ve transarteriel radyoembolizasyon

Bronşial arter ve preoperatif tümör embolizasyonu

Perkutan ve intraoperatif radyofrekans-mikrodalga ablasyon

Vasküler malformasyon skleroterapi tedavisi

Perkutan abse drenajı, perkutan safra yolu drenajı, perkutan nefrostomi, perkutan kist tedavileri

USG ve BT eşliğinde doku ince iğne ve core biyopsileri, sıvı örneklemeleri

Ayrıca Radyoloji Anabilim Dalı'mızda Kardiyak MR görüntüleme, koroner BT anjiografi, Fonksiyonel Beyin MR, MR Spektroskopi, Difüzyon Tensor Görüntüleme (DTI), BOS akım MRG, multiparametrik Prostat MR gibi üst düzey görüntüleme yöntemleri dahil olmak üzere her türlü radyolojik inceleme yapılmaktadır.

Bölümümüzde: günde ortalama 1200 röntgen çekimi, 300 ultrasonografi, 60 Doppler ultrasonografi, 250 Bilgisayarlı Tomografi, 250 Manyetik Rezonans Görüntüleme, 30 Mamografi çekimi yapılmaktadır.

Aylık olarak:  ortalama 30.000 röntgen çekimi, 5000 ultrasonografi, 1200 Doppler ultrasonografi, 7000 Bilgisayarlı Tomografi, 6500 Manyetik Rezonans Görüntüleme, 700 Mamografi çekimi ve 500 civarında radyolojik girişimsel işlem yapılmaktadır. Bölümümüzde yıllık olarak tüm radyolojik inceleme yöntemleri ile toplam 450-500 000 kişiye hizmet verilmektedir.

Anabilim Dalımızda 40 kişilik eğitim salonumuz bulunmakta olup diğer Anabilim Dalları ile yakın işbirliği çerçevesinde multidisipliner toplantılar yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda eğitim planlaması yapılarak hizmetiçi eğitim, asistan ve öğrenci eğitimi kapsamında seminer, makale saati ve olgu tartışmaları yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda 2011 yılından itibaren uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış SCI-SCI expanded kapsamında yayınlanmış 95, SCI kapsamı dışında 26, Ulusal hakemli dergilerde 17 yayın ve Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin katkılarının bulunduğu 35 makale bulunmaktadır.

Radyoloji Anabilim Dalı'mız Türkiye Radyoloji Derneği'nin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde 5 yıl süre ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesi almıştır. Belgemiz, Antalya'da yapılan 38. Ulusal Radyoloji Kongresi'nde tarafımıza takdim edilmiştir. Anabilim Dalımız, tüm Üniversiteler ve eğitim-araştırma hastaneleri dahil olmak üzere Akreditasyon belgesi almayı başaran 6 merkezden birisidir. Vakıf Üniversiteleri arasında ise Akreditasyon belgesi alan ilk Anabilim Dalı olmuştur.