CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

Nadir Genetik hastalıklar, toplumun %10 'unun etkileyen ve anlamlı derecede morbidite ve mortaliteye yol açan hastalıklardır. Genetik bilimi kalıtsal nadir hastalıkların yanında kanser, kişinin genetik yapısına uygun ilaç kullanımı, akrabalıkta genetik tarama ve gebelik öncesi tanı alanlarında son derece hızlı gelişmektedir.  

Kalıtsal genetik hastalıklara sahip ailelerde; hastaların ayrıntılı olarak muayenesi, klinik ön tanıya uygun olarak genetik testlerin erkenden planlanması ve sonrasında hastalığın yönetimi, tedavisi ve ailedeki diğer bireyler için genetik danışmanın doğru bir şekilde uygulanabilmesi son derece önemlidir. Böylelikle ortaya çıkma ihtimali olan hastalıklar önlenebilecek, ya da erken evrede durdurulması mümkün olacaktır. ​

Hakkımızda

Nadir Genetik hastalıklar, toplumun %10 'unun etkileyen ve anlamlı derecede morbidite ve mortaliteye yol açan hastalıklardır. Genetik bilimi kalıtsal nadir hastalıkların yanında kanser, kişinin genetik yapısına uygun ilaç kullanımı, akrabalıkta genetik tarama ve gebelik öncesi tanı alanlarında son derece hızlı gelişmektedir.  

Kalıtsal genetik hastalıklara sahip ailelerde; hastaların ayrıntılı olarak muayenesi, klinik ön tanıya uygun olarak genetik testlerin erkenden planlanması ve sonrasında hastalığın yönetimi, tedavisi ve ailedeki diğer bireyler için genetik danışmanın doğru bir şekilde uygulanabilmesi son derece önemlidir. Böylelikle ortaya çıkma ihtimali olan hastalıklar önlenebilecek, ya da erken evrede durdurulması mümkün olacaktır.

Klinisyenlerin ve hastaların genetik tanı konusunda karşılaştıkları zorlukların farkında olan ve bu nedenle genetik alanındaki gelişmeleri dünya ile aynı anda uygulamak amacıyla 2011 yılında kurulmuş olan anabilimdalımız, alanında uzmanlaşmış personeli ile sürekli kendini geliştirmeyi, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Tıbbi Genetik Anabilimdalı bünyesindeki tecrübeli Genetik uzmanlarımız ve Moleküler Genetik Laboratuvar'ımızdaki yeni nesil dizileme yöntemlerimiz ile hasta ve danışanlarımızın için binlerce genetik hastalığa tanı koyabilmekte ve takiplerini yapmaktayız.

Vizyonumuz

Genetik hastalıklar için koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin geliştirilebilmesi noktasında gerekli olan genetik hastalıkların tanısı ve yönetimi için, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapmak ve yenilikleri yakından takip etmek, en güncel teknolojileri ve yeni tedavi/terapi yöntemlerini ülkemizde uygulayabilir olmak ve bu anlamda dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırmak ve yeni teknolojiler üretmek. Öğrenmesi zor olan genetik bilgileri öğrencilerimize en iyi şekilde aktarabilmek ve dünya literatürüne önemli katkılarda bulunmak, bilgilerimizi paylaşmak yoluyla çoğaltmak.  

Misyonumuz

Genetik hastalıkların doğru ve hızlı tanımlanabilmesi için, günümüz teknolojisinin bilimsel çalışmalar ışığında ulaştığı en son gelişmeleri etik kurallar çerçevesinde uygulayan, hasta haklarına saygılı olmayı ilk planda tutan, tanısal testleri ve hizmeti maddi durumu ne olursa olsun her türlü hastamıza ulaşılabilir kılmayı, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlayan ve kendini sürekli geliştiren öncü bir birim olmak.

Hakkımızda

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nın hasta tanı ve hastalık yönetimi, eğitim ve araştırma olmak üzere 3 temel görevi bulunmaktadır. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nın hekim kadrosu, 1 Doçent, 1 Uzmanı ve 1 Pratisyen Hekim'den oluşmakta hem Vatan caddesi Merkez Binası'nda hem de Dragos Hastane'mizde hizmet vermektedirler.

Her geçen gün yenilenen ve sayısı artan genetik test listemiz güncel olarak buradan ulaşabilirsiniz.
​​