CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI​

Tıp Eğitiminin oluşumu ve gelişimi için Fakültemizin kuruluşundan itibaren, önce dekanlık bünyesinde Tıp Eğitimi Birimi oluşturulmuştur. Halen Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı kadro oluşumu ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir. 

Misyonumuz; Tıp Eğitimi programının oluşturulması, eğitim sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamaktır. 

Vizyonumuz; Fakültede sürdürülen eğitimin bileşenleri ile ilgili süreçleri değerlendirmek, Tıp Eğitimi ile ilgili gelişmeleri yakından izleyerek eğitim sürecine yansıtılmasına ve sürekli gelişime destek olmaktır.​

​​​

DOKTORLAR

Hakkımızda

​Anabilim Dalının ilgilendiği alanlar ve yaptığı işler:

Anabilim Dalının temel görev ve işleyişi

·         Eğitim programının oluşumunda katkı ve görüş sunmak,

·         Fakültede verilen eğitimle ilgili bilgi üretimini sağlamak (öğrenci ve öğretim üyelerinden geri bildirim anketlerinin düzenli olarak alınmasının sağlanması, ilgili komisyonlarla birlikte değerlendirilmesi v.b.),

·         Probleme Dayalı Öğrenim oturumlarının uygulanması ile ilgili tüm organizasyonu, ilgili komisyonla birlikte gerçekleştirmek, ölçme değerlendirmesini yapmak, geribildirimlerinden rapor hazırlamak,

·         Temel Tıp eğitiminde yer alan "Temel Tıbbi Becerilerle ilgili gerekli organizasyonu yaparak düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

·         Eğitimde ve OSCE sınavlarında görev alan simüle hastaların eğitimini ve organizasyonunu sağlamak,

·         Eğitimin, program değerlendirmesini ilgili komisyonla yapılan çalışmalarla gerçekleştirmek,

·         Tıp eğitimi ile ilgili gelişmeleri izleyerek eğitim programına yansıtılması gerekenleri ilgili komisyonlara ve Dekanlığa sunmak,

·         Eğitim veren öğretim üyelerinin eğitici gelişimlerine, verdiği kurslarla katkı (Eğitici Eğitimi ve PDÖ gibi) sağlamak,

·         Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK) ile düzenli toplantılar yapmak, eğitimle ilgili öğrenci görüşlerini almak

·         Eğitimle ilgili tüm kurul ve komisyonlarda doğal üye olarak görev almak,

·         Tıp Eğitimi alanında bilimsel yayın yapmak ve toplantılar düzenlemektir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Semra Özçelik (Görevlendirme)

Beceri Eğitiminde destek alınan kişiler 

İlgili Anabilim Dallarının beceri eğitiminden sorumlu öğretim üyeleri

Eğitim Hemşireleri​

Yer ve Kapasite: Anabilim Dalı Hastane binasının 7. katında bulunmaktadır. Bu katta 13 simüle poliklinikten oluşan OSCE odaları, temel eğitim maketlerini içeren 150 m2 lik beceri eğitimi salonu ve eğitim maketleri, eğitim salonu, toplantı odası ve 5 ofisten oluşmaktadır.