CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Poliklinik hizmetleri hergün görevli öğretim üyesi ile birlikte uzmanlar ve asistanlar tarafından sürdürülmektedir. Üroloji Anabilim Dalı oluşurken eskiden var olan ve kullanılan tüm aletler gözden geçirilmiş ve bunlara ilave olarak özellikle endoskopik aletler olmak üzere günün şartlarına uygun en modern aletlerle donatılmıştır. Bu nedenle özellikle taş hastalıklarında olmak üzere perkütan girişimler, laparoskopik operasyonlar, pediatrik ürolojik ve rekonstrüktif ürolojik cerrahiler için referans klinik haline gelmiştir. Yılda ortalama 2000'e yakın ameliyat ve 1200'e yakın küçük müdahale yapılmaktadır.
DK0178.png
Kliniğimizde her Pazartesi Üroloji-Nefroloji, Salı ve Çarşamba klinik içi eğitim seminerleri, Perşembe Üroonkoloji (radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi anabilim dallarının katılımıyla) toplantıları yapılmaktadır. Üroloji asistan eğitim süresi en az 5 yıldır.​​​

Anabilim Dalı Başkanı    
PROF.DR. YUSUF ÖZLEM İLBEY

Hakkımızda

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey başkanlığında 2 Profesör, 4 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 uzmanlık öğrencisi ile eğitim, araştırma ve klinik hizmetlerine devam etmektedir. Kliniğimiz 2010 yılında Prof. Dr. Şinasi Yavuz Önol başkanlığında Doç. Dr. Abdullah Armağan ve Yard. Doç.Dr. Abdülkadir Tepeler tarafından kurulmuştur. 14 yataklı Üroloji Servisi, 2 tam gün ameliyathane masası, 2 toplantı odası, 5 poliklinik odası, 2 üroflowmetre ve pansuman odası, 1 ultrasonografi-Jinekolojik muayene odası ile hizmet vermektedir. Ayrıca Endoüroloji-Androloji birimimizde, ESWL ünitesi, Ürodinami odası, Ultrason & Biyopsi odası, Androloji laboratuarı ve Semen verme odası bulunmaktadır. Haftada ortalama 10 ESWL, 15 TRUS-biyopsi, 15 ürodinami, 50 spermiyogram işlemleri yapılmaktadır. Günlük ortalama poliklinik sayımız 250’dir.

Hastanemizde ürodinamik incelemeler, infertilite hastaları için semen incelemesi, prostat kanseri tanısı için prostat biyopsisi ve ESWL ünitesiyle taş kırma hizmetleri ayaktan başarılı bir şekilde yapılmaktadır. İdrar akımı değerlendirilmesi amacıyla üroflowmetrik inceleme, erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesinde kavernozometri poliklinik hizmetlerimiz arasındadır. Ayrıca cerrahi girişim sonrası gerekli görülen hastalarımıza kemoterapi ve immünoterapi gibi tedaviler poliklinik hizmeti olarak sunulmaktadır. Kliniğimizde başarıyla uygulanan ameliyatlar; 

 • Açık ve endoskopik (perkütan, kapalı) taş ameliyatları (açık nefrolitotomi, perkütan nefrolitotomi, flexible URS, URS, sistolitotomi, sistolitotripsi) 

 • Açık prostat ameliyatları, kapalı prostat ameliyatları (monopolar, bipolar TUR-P)

 • Üroloji kanser ameliyatları (testis, mesane, prostat, böbrek) açık veya endoskopik/laparoskopik olarak kliniğimizde uygulanmaktadır.
  (Her türlü parsiyel/radikal kanser cerrahisi kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.)

 • Çocuk ürolojisi ameliyatları (sünnet, inmemiş testis, hipospadias, üretrovezikal darlık, üreteropelvik darlık, vezikoüreteral reflü düzeltici ameliyatları).

 • Kadın ürolojisi ve işeme disfonksiyonu nedeniyle  ameliyatlar (TOT, TVT, sistosel, mesaneye botoks uygulaması, kadın üretroplastisi)

 • İnfertilite ameliyatları (mikroskopik varikoselektomi, mikroskopik TESE )

 • Androlojik ameliyatlar (penil protez, dorsal ven ligasyonu )

 • Rekonstrüktif üretra cerrahisi (internal üretrotomi, üretral dilatasyon, açık üretroplasti)

 • Böbrek kist ameliyatları (açık/laparoskopik)

 • Hidroselektomi, epididim kist eksizyonu, spermatoselektomi

Misyon - Vizon

Misyonumuz

Üroloji ile ilgili her konuda klasik bilgi, deneyim ve birikimlerimize güncel ve modern bilgi ve teknikleri de katarak evrensel değerler ışığında kliniğimiz araştırma görevlilerimize çağdaş standartlarda üroloji eğitim ve öğrenimi vermek; üstün nitelikli, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve bunların gerektirdiği uygulamaları bilen üroloji uzmanları yetiştirmek, dünya tıp bilimine katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve hastalarımıza şefkatli yaklaşımla beraber yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası akreditasyon kazanarak üroloji hastalıkları alanındaki araştırma, eğitim ve hizmet konularında mükemmeliyete ulaşmak ve sürdürmektir.


Bölümümüzde araştırma görevlisi eğitimi ana başlıkları,

 1. Ürolojik Onkoloji
 2. Pediatrik Üroloji
 3. Taş Hastalığı ve ESWL
 4. Kadın Ürolojisi, İşeme Disfonksiyonu, İnkontinans
 5. Androloji ve İnfertilite
 6. Nöroüroloji


 
Hedefler ve Amaçlar

Üroloji ihtisasını tamamlamış olan bir uzmandan beklenenler,

 1. Üroloji bölümünü ilgilendiren tüm patolojilerde cerrahi tecrübe kazanmak ve bir hastanın bakımını yapabilmek.
 2. Cerrahi gerektirmeyen ürolojik patolojilerde hastayı değerlendirmek, tanısını koymak ve tedavi etmek.
 3. Tüm ürolojik patolojilerin etiyolojisi, ayırıcı tanısı ve tedavisini bilmek ve uygulamak.
 4. Gelecekteki üroloji asistanlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine eğitim verebilecek bilgi ve donanıma sahip olmak.
 5. Medikal ve para-medikal alanda konferans, toplantı ve kongrelere katılarak kendini geliştirmiş olmak.
 6. Bilimsel düşünmeyi ve çalışmayı öğrenmek. Bilimsel çalışma temellerini öğrenmek ve aşama aşama bilimsel çalışmalara katılmak ve üretken olmak.
 7. Araştırma, değerlendirme ve geliştirmeyi de içeren pratiğe dayalı öğrenme yapmış olmak.
 8. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek.
 9. Hasta haklarını, etik kuralları bilmek, hasta sorumluluğu bilincine sahip olmak.
 10. Profesyonel sorumluluğu, etik kurallara bağlılığı ve geniş bir hasta popülasyonuna  duyarlılığı da içeren profesyonelliğe sahip olmak.
 11. Konusunda uzman olan yerli ve yabancı bilim adamları ile toplantılar ve seminerler aracılığı ile iletişim kurmak, bilgiyi arttırmak.
 12. Seminer, konferans ve kongrelere dinleyici ve aktif olarak katılıp üroloji bilgisini arttırmak, bilimsel olarak aktif olmak.
 13. Hastalarla ilgili bilimsel tartışmalara öğretim görevlileri ile birlikte sürekli katılmak.
 14. Çelişkili ve zor konularda problem çözücü olmak.
 15. Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında kesintisiz iletişim kurmabilmek.
 16. Araştırma görevlileri ve tıp öğrencileri ile eğitim konusunda katılımcı olmak.