CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

​​RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


​​1845 yılında Bezmialem Valide Sultan tarafından kurulan ve 2010 yılına kadar Vakıf Gureba​ Hastanesi ismiyle faaliyet gözteren kurumumuz bu tarihten itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hizmet vermeye başladıktan​ sonra Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı aynı yıl faaliyete başlamıştır. 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak üniversite hastanemizde toplum ruh sağlığını koruma ve tedavi etmeye yönelik en güncel bilgiler ve yaklaşımlar çerçevesinde hizmet verilmektedir. 
AB1034.png

Her bir başvuru bir üniversite hastanesinin gerektirdiği bilimsellik, klinik deneyim ve teknolojik donanımla ele alınmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarımızın mahremiyetine saygı ve hassasiyet, etik ilkelerimizin başında gelmektedir. Psikiyatri birimimiz ayaktan başvurular için poliklinik ve yataklı tedavi için servis hizmetlerinden oluşmaktadır. Psikosomatik Tıp, Yaşlılık Psikiyatrisi, Şizofreni, Anksiyete ve Duygudurum Bozukluklarına ağırlık vererek, geniş bir aralıktaki psikiyatrik bozuklukların detaylı değerlendirilmesi ve tedavisi yapılmaktadır.

Anabilim Dalı olarak amacımız, üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize güncel bilgiler ışığında modern bir eğitim vermek, yapılan bilimsel çalışmalar ile tıp dünyasına katkıda bulunmak, bize rahatsızlıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın iyileşmeleri ve şifa bulmaları için gayret göstermektir.​

Anabilim Dalı Başkanı      
PROF. DR. İSMET KIRKPINAR
DOKTORLAR

Hakkımızda

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ruhsal bozukluklar ile başvuran tüm erişkin hastalara hizmet vermektedir. Kliniğimiz 1 profesör doktor, 2 doçent doktor, 6 uzman doktor ve 12 Asistan Doktordan oluşan kadrosu ile hizmet vermektedir. Hastalarımızın tedavilerinde etkili, bilimsel ve güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın değerlendirilme ve tedavi süreçleri hekim odaklı bir işleyişle tek taraflı olarak değil hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ve işbirliği ile yürütülmektedir. Tedavi sürecindeki bilimsellik ve kalite ilkemiz, ilaçlı tedavinin yanında hastalarımızın ve yakınlarının hayat kalitelerini, sosyal katılımlarını artırmaya yöneliktir. Bölümümüzde ruhsal şikayetleri olan hastaların tanı değerlendirmesi, tedavi planlamasının yapılması ve yürütülmesi şeklinde hizmet verilmektedir. Hastanemizde şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları tedavi edilmektedir. Hasta değerlendirmeleri polikliniğimizde öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, uzman ve araştırma görevlilerince yapılmaktadır.

Poliklinik hizmetinin yanı sıra, yatarak tedavisi yapılması gereken hastalarımız için 14 yatak kapasitesi ile hizmet veren bir servisimiz bulunmaktadır. Servisimizde Psikiyatri  Uzmanları, Psikologlar, Hemşire ve diğer sağlık çalışanları kaliteden ödün vermeyen ekip anlayışıyla profesyonel tedavi ve rehabilitasyon  hizmeti vermektedirler. Hastalarımızın diğer  dallardaki gerekli  konsültasyon hizmetleri  Üniversite Hastanemizin diğer bölümlerinde görev yapmakta olan  mevcut uzman hekimler  tarafından yapılmaktadır. Yataklı tedavi birimindeki tedavi olanakları sadece ilaç tedavilerini değil, elektrokonvulsif tedaviyi (EKT), bireysel psikoterapileri, aile danışmanlığını, hastalıklar hakkında hasta ve yakınlarına yönelik psikoeğitimleri, grup terapilerini, uğraşı ve beceri eğitimlerini, işyeri görüşmeleri gibi sosyal etkinlikleri de içermektedir. ​