CONTACT TÜRKÇE Ara SEARCH

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

​Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı temel olarak laboratuvar hizmeti, araştırma ve eğitim faaliyetlerini​​ yürütmektedir. Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalının kadrosu, 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 2 Asistan Doktor ve 1 Araştırma görevlisi olarak hizmet vermektedir. Anabilim Dalına ait, hastane acil giriş katında bir klinik laboratuvar, bir araştırma laboratuvarı ve Tarihi Bina giriş katında öğrenci eğitim/uygulama laboratuvarı vardır. Anabilim Dalımız Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde Mikrobiyoloji müfredatlarını yürütmektedir. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin pek çok bölümünde olduğu gibi, hızla gelişmekte bulunan bir bölümdür.​

​​​

DOKTORLAR

Hakkımızda

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Laboratuvarı'nın bir birimi olan Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir.

Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Infeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku, idrar ve dışkı gibi örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), tüberküloz hızlı kültür ve ARB boyama, PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri.

Mikrobiyoloji laboratuvarı denilince bu testler arasında ilk akla gelen, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleridir. Bu testler laboratuvarımızda, uluslarası standartlarda ve otomatik sistemler kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistemle bakteriler klasik yöntemlerle yapılandan daha ileri düzeyde bulunan MALDI-TOFF sistemleri kullanılarak tanımlanmaktadır. Bu daha hızlı ve güvenilir tanı sistemi sayesinde infeksiyonların tedavisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle, hastane infeksiyonlarına neden olan çoğul dirençli bakterilerle oluşan infeksiyonlarla baş edebilmek için bu bilgiler çok önemli olmaktadır.

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarının Bölümleri

 • Bakteriyoloji: İnsanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, kolera, boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)
 • Viroloji: İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması (Hepatit B virüsü, HIV, Hepatit C virüsü vb).
 • Mikoloji: İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların elde edilmesi, tanımlanması ve antifungallere (mantar ilaçları) duyarlılıklarının test edilmesi.
 • Parazitoloji: Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması.
 • İmmünoloji-Seroloji: İnfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi.
 • Tüberküloz:  Mycobacterium tuberculosis'in kültür ve antibiyotik duyarlılığının test edilmesi.
 • Moleküler mikrobiyoloji ​

Devam Etmekte/Yazma Aşamasındaki Projeler

 1. Uzamış Öksürüğü olan Çocuklarda Kültür ve Real-Time PCR ile Bordetella pertusis enfeksiyonunun Araştırılması.
 2. Çocukluk Çağında Alerjik Rinitin Nazal Flora ve Nazal Sıvı Sekretuar Ig-A Üzerine Etkisi.
 3. 5 Yaş altı çocuklarda Alt solunum Yolu Enfeksiyonlarına Neden Olan Viral Etkanlerin Araştırılması.
 4. Dirençli ve duyarlı Klebsiellalarda Polymyxin B ve Colistin kıyaslaması,
 5. Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü Nükleoprotein tarafından oluşturulan lenfoproliferatif, gecikmiş tip hipersensitivite ve sitotoksik T hücresi cevaplarının fare modelinde çalışılması
 6. Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü nükleoprotein temelli tanı kitlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 7. Bazı bitki ekstrelerini içeren kozmetik ürün hazırlanması ve bu ürünlerin in vitro antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuar etkilerinin incelenmesi, (ortak proje)
 8. Kök kanallarında Blue Light Laser kullanımının E. faecalis üzerine etkisinin in vitro olarak incelenmesi,


Yürütülen Projeler

 1. Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü nükleoprotein temelli tanı kitlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, TÜBİTAK 1003
 2. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Kelkit Suşunun Yapısal Olmayan Proteinlerin İmmünolojik Özelliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK 1001
 3. Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü Kelkit Suşu Glikoproteinlerinin Ökaryotik Ekspresyon Sisteminde Üretilmesi, BVÜ-BAP
 4. Hazara JC280 Nükleoproteininin Ökaryotik P. Pastoris'te Üretilmesi, BVÜ-BAP
 5. Muz kabuğundan hazırlanan krem formülasyonunun in-vitro antioksidan ve anti-akne aktivitelerinin incelenmesi, (ortak proje) BVÜ BAP
 6. Visseral Leishmaniasise Karşı Polikaprolakton Temelli İmmünokemoterapötik Ajanları İçeren Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi, (ortak proje) TÜBİTAK 1003
 7. Metilen mavisi ve akkor ışık kaynağı ile fotodinamizasyon ve post-fotodinamizasyon ile kas-iskelet sistemi ve implant enfeksiyonlarının tedavisinde biyofilm parçalanması,bakteri yükünün azaltılması üzerine etkileri,  (ortak proje) TÜBİTAK 1001
  ​​

2013-2017 Yılı Serminer Listesi

2013-2017 Yılı Serminer Listesi için tıklayınız.